Valmiusryhmä jatkoi lisärajoitusten voimassaoloaikaa 9.5. asti ja teki tarkennuksia koronalinjauksiin

Koronatilanne on jatkunut huolestuttavana ja tartuntoja todetaan edelleen runsaasti etenkin eteläisessä ja lounaisessa Suomessa. Hallitus antoi viime viikolla eduskunnalle lakiesityksen liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta kolmeksi viikoksi.

Emme vielä tiedä varmasti, milloin rajoitukset tulisivat voimaan, mutta näillä näkymin niillä ei ole välitöntä vaikutusta yliopiston toimintaan.

Jos liikkumisrajoitukset tulevat voimaan, voi tiloissamme edelleen tehdä koulutukseen, tutkimukseen ja taiteelliseen toimintaan liittyvää opiskelua, harjoittelua ja työtä sekä niihin liittyviä tukitehtäviä. Rakennusten ulko-ovet pysyvät kiinni 9.5. asti, ja tiloihin pääsy on mahdollista ainoastaan henkilökohtaisella kulkuavaimella, kuten on toimittu viime marraskuusta alkaen. Tiloissa on kuitenkin vältettävä tarpeetonta oleskelua, noudatettava yliopiston turvallisuusohjeita ja käytettävä kasvomaskia.

Lisärajoituksia ja tarkennuksia nykylinjauksiin

Taideyliopiston valmiusryhmä kokoontui viime perjantaina käsittelemään koronatilannetta ja päätti jatkaa maaliskuun alussa tehtyjä lisärajoituksia 9.5. asti. 

Rajoitukset koskevat Taideyliopiston toimintaa Helsingissä. Opetuksen ja tutkimuksen osalta Kuopion ja Seinäjoen toimipisteissä noudatetaan samoja linjauksia kuin Helsingissä, mutta taiteellista toimintaa, kirjastoja ja harrastustoimintaa koskevat rajoitukset koskevat vain Helsingin toimipisteitä. Kuopiossa ja Seinäjoella toimitaan näiden osalta aluehallintovirastojen asettamien rajoitusten mukaan.

Lisärajoitukset tiivistetysti:

  • Yli 10 hengen opetusryhmille ei myönnetä dekaanin poikkeuslupia
  • Opetuksessa on huolehdittava siitä, ettei lähikontakteja synny

Lisäksi valmiusryhmä teki tarkennuksia nykyisiin linjauksiin, jotka ovat voimassa 9.5. asti.

Tarkennukset tiivistetysti:

Taiteellinen toiminta

Sibelius-Akatemian ja Teatterikorkeakoulun konserteissa ja esityksissä saa olla jatkossa enintään 10 henkeä, minkä lisäksi tilassa saavat olla ohjaavat tai suoritusta tarkastavat opettajat ja lautakunnat sekä tarvittava tekninen henkilökunta. Konsertteihin ja esityksiin ei oteta ulkopuolista yleisöä, kuten on toimittu tähänkin asti.

Muutos: aikaisemmin tilassa sai olla 10 henkeä, mihin tuli lukea mukaan opettajat, lautakunnat ja tekninen henkilökunta. Muutos tehtiin, jotta se olisi linjassa opetuksen kanssa, jossa suurin sallittu ryhmäkoko on myös 10 henkeä. Lisäksi opetustilassa saavat olla ohjaavat tai suoritusta tarkastavat opettajat ja tarvittava tekninen henkilökunta.

Kuvataideakatemian gallerioiden näyttelyissä saa olla samanaikaisesti enintään viisi henkeä, kuten on toimittu tähänkin asti.

Tutkimus

Väitöstilaisuudet ja tohtorintutkintojen tarkastustilaisuudet pidetään myös jatkossa etätilaisuuksina niin, että tilaisuudessa saa olla fyysisesti paikalla väittelijä, vastaväittelijä, kustos sekä muu tilaisuuden läpi viemiseksi välttämättä tarvittava henkilökunta. 

Muutos: aikaisemman muotoilun mukaan fyysisesti paikalla sai olla väittelijöiden ja kustoksen lisäksi vain teknistä tukipalveluhenkilökuntaa. 

Matkustaminen

Matkustamiseen ja kansainvälisten vierailijoiden kutsumiseen liittyvien lupien myöntäminen kytketään valtioneuvoston matkustusrajoituksiin sekä THL:n suosituksiin omaehtoisesta 14 vrk karanteenista.

Muutos: noudatetaan samoja rajoitusten voimassaolopäiviä kuin valtioneuvosto. Nykyiset rajoitukset ovat voimassa 17.4.2021 asti.

Yliopiston matkustamista ja vierailijoiden kutsumista koskevat menettelyt eivät koske valintakokeisiin osallistuvia hakijoita. 

Kasvomaskin käyttö

Kasvomaskia on käytettävä kaikissa tilanteissa yliopistolla, mikäli siihen ei ole terveydellisiä esteitä. On kaikkien vastuulla noudattaa ohjeita, jotta opiskelu, tutkimus ja taiteellinen toiminta voivat jatkua tiloissamme edes rajoitetusti.

Olemme myös saaneet kysymyksiä, miksi Taideyliopistossa ei ole käytössä kirurgisia kertakäyttömaskeja tehokkaampia FFP2-maskeja. Noudatamme Työterveyslaitoksen ohjetta, jonka mukaan kankaiset kasvomaskit ja kirurgiset kertakäyttömaskit toimivat hyvin silloin, kun joudutaan toimimaan kampuksella, mutta lähikontaktia toisiin ei synny. Kun kaikki tilassa olevat käyttävät kankaisia kasvomaskeja tai kirurgisia kertakäyttömaskeja, saavutetaan riittävä suoja tavallisiin tilanteisiin.

Tiimit ja koulutusohjelmat voivat kuitenkin hankkia FFP2-luokan hengityssuojaimia, jos toiminnassa on tilanteita, joissa riski on kohonnut esimerkiksi pitkän lähikontaktin takia.

Ravintolat

Ravintolat Kookos ja Tempo toimivat tarkennetuin rajoittein:

  • Ravintoloiden asiakasmääriä on rajattu ja käytettävissä olevat asiakaspaikat osoitetaan tuoleilla. Tuoleja ei saa siirtää.
  • Kookoksen ravintolassa on noudatettava opiskelijaryhmäkohtaisia ruokataukoja. 
  • Kasvomaskia on käytettävä ravintolassa liikuttaessa.
  • 2 metrin turvavälejä tulee noudattaa.
  • Ravintolasta tulee poistua mahdollisimman nopeasti ruokailun jälkeen.

Musiikkitalon ja Kuvataideakatemian opiskelijaravintolat pysyvät toistaiseksi suljettuina.

Kirjaston käyttö

Kirjaston käyttö Helsingin toimipisteissä on rajattu ainoastaan Taideyliopiston opiskelijoiden, tutkijoiden ja henkilöstön käyttöön, ja tiloihin pääsy on mahdollista ainoastaan henkilökohtaisella kulkuavaimella. Käyttöoikeuden rajaus on voimassa 9.5.2021 asti. Kuvataideakatemian ja Teatterikorkeakoulun kirjastot sulkevat ovensa remontin vuoksi 30.4. ja avaavat ovensa jälleen syksyllä 2021. 

Rajoitukset eivät koske kirjaston toimipistettä Kuopiossa.