Lisärajoituksia Taideyliopiston toimintaan 8.3.–1.4.2021

Koronatilanne on jatkanut huononemistaan ja Suomen hallitus ilmoitti yhdessä tasavallan presidentin kanssa maanantaina, että Suomessa vallitsevat poikkeusolot. Jo viime viikolla tehtiin päätös siirtymisestä valtioneuvoston hybridistrategian mukaiselle toimenpidetasolle 2 pandemian leviämisalueilla.

Tietokone, kynä ja kuulokkeet pöydällä

Yksi tiukentuneista rajoituksista koskee yli kuuden hengen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokouksien kieltämistä Uudenmaan ja Helsingin alueella. Tämä kuuden hengen raja koskee yleisötilaisuuksia, kuten konsertteja ja teatterinäytöksiä, joissa on yleisöä. Rajaus ei siis koske Taideyliopiston opetuksen, tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan sisäisiä tilaisuuksia, joissa maksimihenkilömäärä pysyy edelleen 10 henkilössä. Voimassa olevien linjausten mukaan taiteellisen toiminnan tilaisuuksiin ei voida ottaa ulkopuolista yleisöä 9.5.2021 asti.

Kuvataideakatemiassa näyttelytoimintaa jatketaan nykyisten käytäntöjen mukaisesti: gallerioiden näyttelyihin on mahdollista ottaa samanaikaisesti enintään viisi henkeä 9.5.2021 asti. 

Taideyliopiston koronalinjaukset 

Koronatyöryhmä sekä yliopiston johtoryhmä ovat käsitelleet huonontuneen tilanteen vaikutuksia yliopistomme toimintaan. Akatemioiden kanssa yhteistyössä valmisteltujen linjausten tavoitteena on pyrkiä turvaamaan yksilöopetus sekä itsenäinen taiteellinen työskentely ja harjoittelu kampuksilla. Ryhmäopetuksen rajoituksia joudutaan tartuntariskin vuoksi tiukentamaan.  

Uudet rajoitukset koskevat yliopiston toimintaa Helsingissä ja Seinäjoella. 

Seuraavat lisärajoitukset ovat voimassa 8.3.–1.4.2021 välisenä aikana: 

Opetus 

Opetus järjestetään lähtökohtaisesti kokonaan etäopetuksena 9.5. asti, kuten on toimittu tähänkin asti.  

Opetus, jota on mahdotonta tai kohtuuttoman vaikeaa järjestää etänä opintosuorituksen tekemiseksi, järjestetään lähiopetuksena ja siinä noudatetaan nykyistä lupamenettelyä. Suurin sallittu ryhmäkoko opetuksessa on 10 henkeä, minkä lisäksi tilassa saavat olla ohjaavat tai suoritusta tarkastavat opettajat ja tarvittava tekninen henkilökunta.  

Jo myönnetyt dekaanin poikkeusluvat yli 10 hengen ryhmille perutaan. Dekaani voi kuitenkin arvioida jo myönnettyjen poikkeuslupien kohtuulliset ylitysmahdollisuudet tapauskohtaisesti ottaen huomioon tilan koko koon ja mahdollisuudet opintojakson vaihtoehtoisiin järjestelytapoihin. Uusia poikkeuslupia yli 10 hengen ryhmille ei kuitenkaan myönnetä.

Opetuksen suunnittelussa on pyrittävä pitämään ryhmäkoot pieninä ja toisistaan erillään. 

Opetuksessa on huolehdittava siitä, ettei lähikontakteja synny. Lähikontakti tarkoittaa fyysistä kontaktia tai oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä yli 15 minuutin ajan. 

Opetuksessa ja taiteellisessa toiminnassa on käytettävä kasvomaskeja, ellei opiskelijalla tai työntekijällä ole terveydellistä syytä olla käyttämättä maskia.  

Lähikontaktien täydellisen välttämisen ja kasvomaskien käytön estäessä jakson oppimistavoitteiden saavuttamisen tulee opintojaksolle suunnitella vaihtoehtoisia terveysturvallisuustoimia, joiden toteutuessa dekaani voi myöntää poikkeusluvan toimimiseen toisin. 

Tilojen käyttö 

Taideyliopiston tilojen ulko-ovet ovat kiinni 9.5.2021 asti, ja tiloihin pääsy on mahdollista ainoastaan henkilökohtaisella kulkuavaimella, kuten on toimittu viime marraskuusta alkaen.  

Yliopiston tiloissa toimittaessa on huolehdittava yliopiston turvallisuusohjeiden noudattamisesta ja turvavälien ylläpitämisestä, kuten tähänkin asti. Tiloissa on vältettävä turhaa oleskelua ja käytettävä kasvomaskia, ellei opiskelijalla tai työntekijällä ole terveydellistä syytä olla käyttämättä maskia. 

Ravintolat

Kampuksilla tällä hetkellä toimivat opiskelija- ja henkilökuntaravintolat ovat avoinna myös 8.3. alkaen, ellei eduskunnassa parhaillaan käsittelyssä oleva lain muutos muuta edellytä. 

Matkustaminen ja vieraiden vastaanotto

Sen lisäksi, mitä aiemmin on linjattu matkustamisesta, ulkomailta Suomeen saapuvien kohdalla noudatetaan valtioneuvoston matkustusrajoituksia, jotka ovat tällä hetkellä voimassa 18.3. asti. 

Päivitä yhteystietosi mahdollisia tartuntatilanteita varten

Mahdollisten koronatartuntaketjujen jäljittämistä varten on tärkeää, että kaikkien taideyliopistolaisten yhteystiedot ovat ajan tasalla. Viranomaiset ovat yhteydessä altistuneisiin vain puhelimen välityksellä, minkä vuoksi on tärkeää huolehtia ajantasaiset puhelinnumerot yliopiston järjestelmään. Näin voimme mahdollistaa viranomaisten nopean kontaktoinnin, eikä aikaa kulu yhteystietojen etsimiseen vaihtoehtoisia reittejä pitkin. 

Opiskelija, varmista, että yhteystietosi ovat ajan tasalla WebOodissa. Tarvittaessa päivitä tietosi WebOodissa tai opintopalveluissa.  

Työntekijä, varmista, että yhteystietosi ovat ajan tasalla HR-portaalissa.