Koronaviruksen vaikutukset Taideyliopistoon, päivittyvä uutinen

Tähän uutiseen on koottu kaikki ajankohtainen tieto ja ohjeistus. Päivitetty 22.4.2022: Kasvomaskin käyttösuositus lieventynyt

neljä naista rakennuksen edessä

Koronavirusepidemian kehittymistä seurataan aktiivisesti ja ohjeistusta tarkennetaan tarvittaessa. Varaudumme siihen, että joudumme nopeastikin reagoimaan muuttuvaan tilanteeseen lukuvuoden aikana ja määrittelemään Taideyliopistoa koskevat koronalinjaukset uudelleen. 

Tärkeitä linkkejä koronaviruksen ehkäisemisestä Taideyliopistossa 

Uusimmat päivitykset linjauksiin lyhyesti:

  • Taideyliopistolla suositellaan edelleen kasvomaskin käyttöä oman harkinnan mukaan ja tilanteissa, joissa useita henkilöitä on tilassa, jossa ei voida ylläpitää fyysistä etäisyyttä. 
  • Yliopiston tiloja voidaan käyttää tilaisuuksiin ilman koronarajoituksia. Tilaisuuden järjestäjä vastaa tilaisuuden terveysturvallisuuden huomioisesta. 

Löydät kaikki koronalinjauksemme, jotka on päivitetty uusimpien linjausten mukaisesti. 

Taideyliopiston koronalinjaukset

Kasvomaskin käyttö 

Taideyliopistolla suositellaan edelleen kasvomaskin käyttöä oman harkinnan mukaan ja tilanteissa, joissa useita henkilöitä on tilassa, jossa ei voida ylläpitää fyysistä etäisyyttä. Käyttämällä maskia suojaat itseäsi ja muita ruuhkaisissa tilanteissa. Harkitse maskin käyttöä oman terveytesi ja turvallisuutesi perusteella etenkin, jos kuulut riskiryhmään tai olet rokottamaton. 

Kirurgisia maskeja sekä FFP2-hengityksensuojaimia on saatavilla päätoimitilojen sisääntuloauloissa henkilöstölle sekä opiskelijoille. 

Esihenkilöt saavat tukea tilannekohtaisen altistumisriskin hallintaan työsuojelupäälliköltä.  

Lue myös THL:n ohjeistus koronaviruksen tarttumisesta ja suojautumisesta

Tilojen käyttö 

Yliopiston tiloja voidaan käyttää tilaisuuksiin ilman koronarajoituksia. Tilaisuuden järjestäjä vastaa tilaisuuden terveysturvallisuuden huomioisesta (vaatii kirjautumisen Intranet-Artsiin).

Opetuksen tai kokouksen järjestelyistä vastaavan tulee valita tila henkilömäärään sopivaksi siten, että henkilöiden väliin voidaan jättää yli kaksi metriä aina, kun mahdollista. Lähikontaktit, joissa kahden metrin turvavälin pitäminen ei ole mahdollista, tulee pitää mahdollisimman lyhyinä. 

Opiskelu ja opetus

Yliopistossa on siirrytty helmikuun lopusta alkaen lähiopetukseen, mutta suosittelemme, että etäopetusta hyödynnetään edelleen silloin, kun se on pedagogisesti perusteltua ja osaamistavoitteet voidaan saavuttaa. Etäopetus tulee olemaan myös jatkossa tärkeä osa yliopiston monimuoto-opintoja ja keino ehkäistä tartuntariskiä.  
 
Jo julkaistut opintojaksot järjestetään opinto-oppaassa ilmoitetulla tavalla. Jos opetuksessa tapahtuu uusien rajoitusten vuoksi muutoksia, niistä ilmoitetaan kyseisen opintojakson opiskelijoille erikseen.       

Kotitestien käyttö opetuksessa 

Katso päivitetyt ohjeet koronaohjeistamme (vaatii kirjautumisen Intranet-Artsiin).  

Kotitestien vapaaehtoinen käyttäminen on mahdollista välttämättömäksi luokitellussa lähiopetuksessa. Niitä voidaan hankkia ja jakaa akatemioissa ja Avoimella kampuksella niille kursseille ja taiteellisen toiminnan työryhmille, joissa turvavälien ja kasvomaskien käyttäminen ei ole osaamistavoitteiden näkökulmasta mahdollista.  

Muu työskentely 

Etätyösuositus on päättynyt helmikuun lopussa ja olemme siirtyneet takaisin monipaikkatyön (hybridityöskentely) käytänteisiin.   

Kokouksia on mahdollista järjestää työpaikalla, hybridinä tai etänä sen mukaan, mikä on kokousten osallistujien työpäivän tai paikan mukaan tarkoituksenmukaista. Tiimeissä hyödynnetään syksyllä 2021 pidetyissä hajautetun työn työpajoissa tehtyjä suunnitelmia. 

Olemme päivittäneet henkilöstön ohjeita sairauspoissaoloihin ja karanteenitilanteisiin korona-aikana. Löydät päivitetyn ohjeistuksen kokonaisuudessaan koronaohjeistamme (vaatii kirjautumisen Intranet-Artsiin).  

Taiteellinen toiminta

Yliopiston tiloissa ei ole voimassa olevia alueellisia yleisötilaisuuksia ja tapahtumia koskevia rajoituksia. Asiakas- ja toimitiloissa edelleen voimassa ovat tartuntatautilain yleiset hygieniavaatimukset, joilla parannetaan asiakas- ja yleisötilojen terveysturvallisuutta. Tartuntatautilain pykälässä 58 c määritellään yleiset hygieniavaatimukset, ja ne ovat voimassa ilman erillisiä viranomaispäätöksiä koko Suomessa erilaisissa asiakas- ja yleisötiloissa. 

Tartuntatautilain 58 c §:n mukaisesti kaikissa julkisissa ja yksityisissä asiakas- ja toimitiloissa on huolehdittava, että: 

  1. asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen; 
  2. asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet; ja 
  3. tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan sen lisäksi, mitä muualla kyseisen toiminnan osalta puhdistamisesta säädetään. 

Lisäksi asiakkaiden ja osallistujien oleskelu tulee järjestää sillä tavoin väljästi, kuin se kyseisen toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista ja sijoittaa mahdolliset asiakaspaikat riittävän etäälle toisistaan. 

Matkustaminen ja vierailijoiden kutsuminen

Noudatamme Taideyliopistossa valtioneuvoston matkustusrajoituksia. Ulkomaille suuntautuvien työ- ja opintomatkojen osalta on arvioitava, onko matka välttämätön ja perusteltu oppimistavoitteiden kannalta. Myös kotimaan matkustamisen tarpeellisuutta on syytä arvioida, jos matka sisältää majoittumista tai siirtymiä, joissa tartuntariski voi erityisesti kohota.   

Noudatamme Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suositusta täyden rokotussarjan ottamisesta, jos työ- tai opiskelumatka suuntautuu ulkomaille. Matkaa suunniteltaessa on huomioitava myös kohdemaan vaatimukset, jotka voivat liittyä esim. rokotteisiin, testaukseen ja karanteeniin.   

Ulkomaisten vierailijoiden vastaanottaminen on mahdollista Rajavartiolaitoksen ohjeistuksen mukaisesti.  Suomen maahantuloon liittyvät ohjeet (esim. testaus ja karanteeni) matkustaja saa tapauskohtaisesti, kun täyttää tietonsa Finentry-sivustolla.   

Harrastustoiminta

Yksilö- ja ryhmäharrastustoiminta yliopiston tiloissa on sallittua ja niitä koskevat samat turvallisuusohjeet kuin opetusta ja muuta työskentelyä.