Koronaviruksen vaikutukset Taideyliopistoon, päivittyvä uutinen

Tähän uutiseen on koottu kaikki ajankohtainen tieto ja ohjeistus. Uutista päivitetään säännöllisesti. Päivitetty 4.3.2021.

neljä naista rakennuksen edessä

Koronavirusepidemian kehittymistä seurataan aktiivisesti ja ohjeistusta tarkennetaan tarvittaessa. Varaudumme siihen, että joudumme nopeastikin reagoimaan muuttuvaan tilanteeseen lukuvuoden aikana ja määrittelemään Taideyliopistoa koskevat koronalinjaukset uudelleen. 

Tärkeitä linkkejä koronaviruksen ehkäisemisestä Taideyliopistossa 

Uusimmat päivitykset linjauksiin lyhyesti:

Taideyliopiston koronapäivystyksen yhteystiedot

Ilmoita positiivisesta koronatestituloksesta välittömästi yliopiston koronapäivystäjälle:

  • soita numeroon 02 9447 4100 (tähän numeroon ei voi viestiä tekstiviestillä)
  • korona@uniarts.fi

Lisätietoa tartuntilanteessa toimimiselle löydät koronaohjesivultamme.

Taideyliopiston koronalinjaukset

Taiteellista toimintaa, kirjastoja ja harrastustoimintaa koskevat rajoitukset eivät koske Taideyliopiston toimipisteitä Seinäjoella ja Kuopiossa, ellei sairaanhoitopiirejä, joilla ne sijaitsevat, ole asetettu leviämisvaiheeseen. 

Tilojen käyttö 

Taideyliopiston tilojen ulko-ovet ovat kiinni 9.5.2021 asti., ja tiloihin pääsy on mahdollista ainoastaan henkilökohtaisella kulkuavaimella.

Tiukentuneiden koronarajoitusten aikana tiloissamme voi tehdä vain koulutukseen, tutkimukseen ja taiteelliseen toimintaan liittyvää opiskelua ja työtä sekä niihin liittyviä tukitehtäviä. Niihin saapuvat ulkopuoliset vieraat noudetaan rakennuksen ulko-ovelta.

Tiloissa on vältettävä tarpeetonta oleskelua. Lähtökohtana on, että kasvomaskia käytetään kaikissa yliopiston tiloissa, ellei siihen ole terveydellistä estettä. Tiloissa on myös huolehdittava yliopiston turvallisuusohjeiden noudattamisesta ja turvavälien ylläpitämisestä.   

Yliopistolle ei saa tulla sairaana. Jos sinulla on kuumetta, flunssan oireita, vatsaoireita tai muita koronaan viittaavia oireita, et voi tulla kampukselle.   

Opiskelu 

Opiskelijat voivat opiskella yliopiston tiloissa turvallisuusohjeita noudattaen.  

Riskiryhmään kuuluville opiskelijoille tulee järjestää mahdollisuus tehdä opintoja etänä silloin, kun se on mahdollista. Etäopetus pyritään järjestämään myös, mikäli opiskelijan lähiomainen kuuluu riskiryhmään, eikä opiskelija koe sen vuoksi mahdolliseksi osallistua lähiopetukseen. Päätöksen tällaisesta järjestelystä tekee opetusta järjestävän yksikön johtaja (dekaani tai avoimen kampuksen akateeminen johtaja) tai hänen valtuuttamansa henkilö.  

Opetus 

Opetus järjestetään lähtökohtaisesti kokonaan etäopetuksena 9.5. asti. 

Opetus, jota on mahdotonta tai kohtuuttoman vaikeaa järjestää etänä opintosuorituksen tekemiseksi, järjestetään lähiopetuksena ja siinä noudatetaan nykyistä lupamenettelyä. Suurin sallittu ryhmäkoko opetuksessa on 10 henkeä, minkä lisäksi tilassa saavat olla ohjaavat tai suoritusta tarkastavat opettajat ja tarvittava tekninen henkilökunta.  

Jo myönnetyt dekaanin poikkeusluvat yli 10 hengen ryhmille perutaan. Dekaani voi kuitenkin arvioida jo myönnettyjen poikkeuslupien kohtuulliset ylitysmahdollisuudet tapauskohtaisesti ottaen huomioon tilan koko koon ja mahdollisuudet opintojakson vaihtoehtoisiin järjestelytapoihin. Uusia poikkeuslupia yli 10 hengen ryhmille ei kuitenkaan myönnetä.

Opetuksen suunnittelussa on pyrittävä pitämään ryhmäkoot pieninä ja toisistaan erillään. 

Opetuksessa on huolehdittava siitä, ettei lähikontakteja synny. Lähikontakti tarkoittaa fyysistä kontaktia tai oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä yli 15 minuutin ajan. 

Opetuksessa ja taiteellisessa toiminnassa on käytettävä kasvomaskeja, ellei opiskelijalla tai työntekijällä ole terveydellistä syytä olla käyttämättä maskia.  

Lähikontaktien täydellisen välttämisen ja kasvomaskien käytön estäessä jakson oppimistavoitteiden saavuttamisen tulee opintojaksolle suunnitella vaihtoehtoisia terveysturvallisuustoimia, joiden toteutuessa dekaani voi myöntää poikkeusluvan toimimiseen toisin. 

Tukipalveluita voidaan tarjota ainoastaan opintosuorituksiin liittyviin tehtäviin, esim. tasosuorituksiin.  

Opintoihin liittyvä yksilöharjoittelu ja itsenäinen taiteellinen työskentely sallitaan yliopiston tiloissa. 

Opettajille turvataan mahdollisuus opettaa etänä sellaisissa tilanteissa, joissa se työtehtävien hoitamisen kannalta on mahdollista. Etäopetuksen mahdollisuuden arvioi esihenkilö osaamistavoitteet, työn luonne ja turvaohjeet huomioon ottaen. 

Muu työskentely 

Muu työskentely jatkuu pääsääntöisesti etänä 31.7.2021 asti.

Suosituksena on, että palveluhenkilöstölle on mahdollista työskennellä osan aikaa viikosta etänä silloin, kun se työtehtävien hoitamisen kannalta on mahdollista. Esihenkilöt ohjeistavat omia tiimejään yliopiston tilojen turvallisessa käytössä. 

Taideyliopiston sisäiset tilaisuudet ja kokoukset järjestetään etänä.  

Mikäli työntekijä ei pysty työskentelemään paikan päällä, työ tehdään kokonaan etätyönä. Etätyön mahdollisuuden arvioi esihenkilö työn luonteen ja yliopiston linjaukset huomioon ottaen. Etätyön osalta suositellaan keskustelemaan tiimeissä työjärjestelyitä, tehtävistä ja työn tavoitteista, jotta sujuva ja suunnitelmallinen työskentely olisi mahdollista myös koronatilanteen muuttuessa.  

Etätyöskentelyn aikana tehtävät voivat olla tilapäisesti myös muita kuin tavanomaisia työtehtäviä. Poikkeavista työtehtävistä sovitaan esihenkilön kanssa. Jos työtä ei ole mahdollista tehdä etänä eikä korvaavia työtehtäviä ole osoittaa, asiasta tulee olla yhteydessä henkilöstöpalveluihin.  

Tutkimus 

Tutkimusta jatketaan pääsääntöisesti etätyönä 31.7.2021 asti.

Tutkimushenkilöstölle turvataan mahdollisuus työskennellä paikan päällä sellaisissa tilanteissa, joissa se työtehtävien hoitamisen kannalta on välttämätöntä. Etätyöstä päättää esihenkilö työn luonteen ja yliopiston linjaukset huomioon ottaen. 

Tutkimuskonferenssit ja -symposiumit suositellaan järjestettäväksi etäyhteyksin. Väitöstilaisuudet pidetään etätilaisuuksina 9.5.2021 asti niin, että tilaisuudessa fyysisesti paikalla ovat vain väittelijä, vastaväittelijä, kustos sekä tarvittava tukipalveluhenkilökunta.

Taiteellinen toiminta ja kutsuvierastilaisuudet

Taiteellinen toiminta jatkuu Sibelius-Akatemiassa ja Teatterikorkeakoulussa ilman ulkopuolista yleisöä 9.5.2021 asti. Esitystiloissa saa olla kerrallaan maksimissaan 10 henkeä, joihin luetaan arvioivat lautakunnat, tarkastajat sekä tarvittava tekninen henkilöstö. Mikäli yhteismäärä tilaisuuksissa ylittää 10 henkeä, akatemian dekaani tekee päätöksen tilaisuuden järjestämisestä kuten tähänkin asti.

Kuvataideakatemiassa näyttelytoimintaa jatketaan nykyisten käytäntöjen mukaisesti: gallerioiden näyttelyihin on mahdollista ottaa samanaikaisesti enintään viisi henkeä 9.5.2021 asti.

Taiteelliseen toimintaan sisällytetään myös opetukseen ja tutkimukseen liittyvät taiteelliset tilaisuudet.  

Kirjasto

Kirjaston käyttö Helsingin toimipisteissä on rajattu ainoastaan Taideyliopiston opiskelijoiden, tutkijoiden ja henkilöstön käyttöön, ja tiloihin pääsy on mahdollista ainoastaan henkilökohtaisella kulkuavaimella. Käyttöoikeuden rajaus on voimassa 31.3.2021 asti. Mahdollisuutta rajoitettuun aukioloon huhtikuussa selvitetään maaliskuun aikana. 

Rajoitukset eivät koske kirjaston toimipistettä Kuopiossa. 

Lisätietoa aukioloajoista ja palveluista löydät kirjaston verkkosivuilta.

Matkustaminen ja vierailijoiden kutsuminen

Matkustamiseen ja vierailijoiden kutsumiseen liittyvien matkustuslupien myöntäminen on keskeytetty 18.3. asti. Keskeytys koskee sekä kotimaan että ulkomaan työmatkoja. 

Kuopion ja Seinäjoen toimipisteisiin ja niistä Helsinkiin suuntautuvat matkat ovat kuitenkin edelleen sallittuja henkilöstölle. 

Kevätlukukaudelle sovitut vaihdot toteutetaan, mikäli kohdekoulu tai opiskelija ei peruuta suunniteltua vaihtoa.

Harrastustoiminta

Yksilö- ja ryhmäharrastustoiminta pysyy keskeytettynä Taideyliopiston tiloissa 9.5. asti. Harrastustoiminnaksi ei lueta opintoihin kuuluvaa harjoittelua.  

Kookoksen kuntosali on avoinna korkeintaan neljälle käyttäjälle kerrallaan. Sen kävijätiedot kirjataan ylös mahdollisia tartuntaketjujen jäljittämistä varten. 

Vapaa-ajan tapahtumien järjestäminen yliopiston tiloissa

Valmiusryhmä on linjannut, että Taideyliopiston tiloissa ei saa järjestää vallitsevan koronatilanteen aikana opiskelijatapahtumia tai muita vapaa-ajan tapahtumia. 

Suosittelemme myös, että henkilöstö ja opiskelijat eivät kokoonnu keskenään vapaa-ajan tapahtumiin muissa sisätiloissa yliopiston ulkopuolella.

Kasvomaskit

Yliopiston tiloissa on käytettävä kasvomaskia, ellei opiskelijalla tai työntekijällä ole terveydellistä syytä olla käyttämättä maskia. 

Valmiusryhmä ja koronatyöryhmä

Taideyliopistossa toimii sen valmiussuunnitelman mukainen valmiusryhmä, jota johtaa rehtori Kaarlo Hildén.  

Koronavirukseen varauduttaessa siihen kuuluvat lisäksi vararehtori Lauri Väkevä, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Eveliina Olsson, vastaava opintopäällikkö Sanna Kotajärvi-Söderholm, vastaava toimitilapäällikkö Antti Halm, palvelu- ja henkilöstöpäällikkö Mikael Vänttinen and vararehtori Jaana Erkkilä-Hill.

Ryhmän sihteerinä toimii työsuojelupäällikkö Jyri Pulkkinen, joka antaa lisätietoja koronaan varautumisesta: jyri.pulkkinen@uniarts.fi050-5722058 

Taideyliopistolle on perustettu rehtorin päätöksellä erillinen koronatyöryhmä, jonka vastuulla on tehdä koronaan liittyviä käytännön ohjeistuksia, jotka vaikuttavat yliopiston päivittäiseen sekä taiteelliseen toimintaan. Työryhmä myös sopii käytännön järjestelyistä koronan aikaisessa toiminnassa. 

Työryhmän jäsenet: vastaava opintopäällikkö Sanna Kotajärvi-Söderholm, tekninen päällikkö ja varatyösuojelupäällikkö Marko Myöhänen, tekninen päällikkö ja työsuojelupäällikkö Jyri Pulkkinen, tilapäällikkö Matti Rautio, palvelu- ja henkilöstöpäällikkö Mikael Vänttinen sekä viestintäsuunnittelija Mirva Niemi. Ryhmän toimintaa ohjaa yliopiston valmiusryhmä.

Jos epäilet saaneesi koronatartunnan

Kun sairastut flunssan oireisiin, jää heti kotiin, koska tartuttavuus on suurinta 2–3 ensimmäisenä päivänä, joiden aikana on tärkeää välttää läheisiä kontakteja muihin ihmisiin sekä huolehtia hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta. 

THL:n sivuilla mainittuja koronavirustartunnan oireita ovat mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut ja päänsärky.