Koronaviruksen vaikutukset Taideyliopistoon, päivittyvä uutinen

Tähän uutiseen on koottu kaikki ajankohtainen tieto ja ohjeistus. Uutista päivitetään säännöllisesti. Päivitetty 14.10.2021.

neljä naista rakennuksen edessä

Koronavirusepidemian kehittymistä seurataan aktiivisesti ja ohjeistusta tarkennetaan tarvittaessa. Varaudumme siihen, että joudumme nopeastikin reagoimaan muuttuvaan tilanteeseen lukuvuoden aikana ja määrittelemään Taideyliopistoa koskevat koronalinjaukset uudelleen. 

Tärkeitä linkkejä koronaviruksen ehkäisemisestä Taideyliopistossa 

Uusimmat päivitykset linjauksiin lyhyesti 18.10.alkaen:

  • Kaikkia tiloja voi käyttää normaalin tilamitoituksen mukaisesti
  • Kampuksilla liikuttaessa kasvomaskia voi käyttää oman harkinnan mukaan
  • Etätyösuositus päättyy, ja siirrymme hybridityöskentelyyn, jossa linjaukset työskentelylle etänä tai lähityössä on sovittu tiimeittäin esihenkilön johdolla
  • Yli 50 hengen opetusryhmistä tai tilaisuuksista ei enää tarvita erillispäätöstä
  • Akatemiat voivat luopua opetusryhmien kuplauttamisista
  • Opetus- ja kokoustilojen 50 % täyttöasterajoitteesta luovutaan.

Linjaukset julkaistu 14.10. Alta löydät kaikki koronalinjauksemme, jotka on päivitetty uusimpien linjausten mukaisesti.

Taideyliopiston koronalinjaukset

Rajoitukset koskevat Taideyliopiston toimintaa Helsingin lisäksi myös Kuopiossa ja Seinäjoella kuitenkin niin, että asiakastiloja ja yleisötilaisuuksia koskien toimitaan ko. alueviranomaisen päätösten mukaisesti.

Tilojen käyttö 

Kaikkia Taideyliopiston tiloja voi käyttää normaalin tilamitoituksen mukaisesti.

Terveysturvallisuuden varmistamiseksi noudatamme edelleen yleisiä hygieniavaatimuksia, eli huolehdimme käsihygieniasta ja riittävistä etäisyyksistä.

Opetuksen tai kokouksen järjestelyistä vastaavan tulee valita tila henkilömäärään sopivaksi siten, että henkilöiden väliin voidaan jättää yli kaksi metriä aina, kun mahdollista. Lähikontaktit, joissa kahden metrin turvavälin pitäminen ei ole mahdollista, tulee pitää mahdollisimman lyhyinä.

Yliopistolle ei saa tulla sairaana. Jos sinulla on kuumetta, flunssan oireita, vatsaoireita tai muita koronaan viittaavia oireita, et voi tulla kampukselle.   

Opiskelu 

Opetuksen järjestelyistä vastaavan tulee valita tila henkilömäärään sopivaksi siten, että henkilöiden väliin voidaan jättää yli kaksi metriä aina, kun mahdollista. 

Muu työskentely 

Etätyösuositus päättyi 18.10.

Linjaukset työskentelylle etänä tai lähityössä on sovittu tiimeittäin esihenkilön johdolla.

Tiimirajat ylittävissä kokouksissa kokouksen koolle kutsuja päättää etä- tai lähikokouksesta tarkoituksenmukaisuuden perusteella.

Tarvittaessa työskentelyolosuhteiden turvallisuutta voidaan arvioida yhdessä työsuojelun ja työterveyden kanssa.

Taiteellinen toiminta sekä väitöstilaisuudet ja tohtorintutkinnon tarkastustilaisuudet 

Taiteellisen toiminnan julkisissa tilaisuuksiin sekä väitöstilaisuuksiin ja tohtorintutkinnon tarkastustilaisuuksiin on mahdollista ottaa yleisöä tilojen ja katsomoiden normaaliajoille vahvistettujen kapasiteettien mukaisesti 1.10 alkaen. 

Matkustaminen ja vierailijoiden kutsuminen

Ulkomaille suuntautuvat työ- ja opintomatkat ovat mahdollisia, mutta niiden osalta ulkoministeriö suosittelee noudattamaan erityistä varovaisuutta. Noudatamme terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suositusta täyden rokotussarjan ottamisesta, jos työ- tai opiskelumatka suuntautuu ulkomaille. Matkaa suunniteltaessa on huomioitava myös kohdemaan vaatimukset, jotka voivat liittyä esim. karanteeniin ja koronatestaukseen.  

Ulkomaisten vierailijoiden vastaanottaminen on mahdollista Rajavartiolaitoksen ohjeistuksen mukaisesti.  Suomen maahantuloon liittyvät ohjeet (esim. testaus ja karanteeni) matkustaja saa tapauskohtaisesti, kun täyttää tietonsa Finentry-sivustolla. Yliopisto edellyttää viranomaisohjeiden mukaisen vapaaehtoisen karanteenin noudattamista. 

Publiikit ja muut tilaisuudet

Publiikkien, isojen juhlien ja tilaisuuksien suunnittelua voidaan jatkaa sillä olettamalla, että ne voidaan järjestää, ellei pandemiatilanteen äkillinen huonontuminen johda uusiin viranomaisrajoituksiin.

Harrastustoiminta

Yksilö- ja ryhmäharrastustoiminta yliopiston tiloissa on sallittua ja niitä koskevat samat turvallisuusohjeet kuin opetusta ja muuta työskentelyä.

Kasvomaskin käyttö

Kampuksilla liikuttaessa kasvomaskia voi käyttää oman harkinnan mukaan.

Terveysturvallisuuden varmistamiseksi suosittelemme kasvomaskin käyttöä erityisesti sellaisissa tiloissa ja tilanteissa, joissa on paljon ihmisiä, tai joissa lähikontaktia ei voi välttää (esimerkiksi lounasruokala), tai jos sinulla ei ole täyttä rokotussarjaa.

Lisäksi työtehtävissä ja opintoihin kuuluvassa käytännön harjoittelussa maskia on käytettävä, kun paikallisen vaarojen arvioinnin perusteella maskin käyttö katsotaan tarpeelliseksi. Tarvittaessa työskentelyolosuhteiden turvallisuutta voidaan arvioida yhdessä työsuojelun ja työterveyden kanssa.

Valmiusryhmä ja koronatyöryhmä

Taideyliopistossa toimii sen valmiussuunnitelman mukainen valmiusryhmä, jota johtaa rehtori Kaarlo Hildén.  

Koronavirukseen varauduttaessa siihen kuuluvat lisäksi vararehtori Lauri Väkevä, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Eveliina Olsson, vastaava opintopäällikkö Sanna Kotajärvi-Söderholm, vastaava toimitilapäällikkö Antti Halm, palvelu- ja henkilöstöpäällikkö Mikael Vänttinen, kansainvälisten asioiden päällikkö Tuovi Martinsen ja vararehtori Jaana Erkkilä-Hill.

Ryhmän sihteerinä toimii työsuojelupäällikkö Jyri Pulkkinen, joka antaa lisätietoja koronaan varautumisesta: jyri.pulkkinen@uniarts.fi050-5722058 

Taideyliopistolle on perustettu rehtorin päätöksellä erillinen koronatyöryhmä, jonka vastuulla on tehdä koronaan liittyviä käytännön ohjeistuksia, jotka vaikuttavat yliopiston päivittäiseen sekä taiteelliseen toimintaan. Työryhmä myös sopii käytännön järjestelyistä koronan aikaisessa toiminnassa. 

Työryhmän jäsenet: vastaava opintopäällikkö Sanna Kotajärvi-Söderholm, kansainvälisten asioiden päällikkö Tuovi Martinsen, tekninen päällikkö ja työsuojelupäällikkö Jyri Pulkkinen, tilapäällikkö Matti Rautio, palvelu- ja henkilöstöpäällikkö Mikael Vänttinen sekä viestintäsuunnittelija Mirva Niemi. Ryhmän toimintaa ohjaa yliopiston valmiusryhmä.