Koronaviruksen vaikutukset Taideyliopistoon, päivittyvä uutinen

Tähän uutiseen on koottu kaikki ajankohtainen tieto ja ohjeistus. Uutista päivitetään säännöllisesti. Päivitetty 10.6.2021.

neljä naista rakennuksen edessä

Koronavirusepidemian kehittymistä seurataan aktiivisesti ja ohjeistusta tarkennetaan tarvittaessa. Varaudumme siihen, että joudumme nopeastikin reagoimaan muuttuvaan tilanteeseen lukuvuoden aikana ja määrittelemään Taideyliopistoa koskevat koronalinjaukset uudelleen. 

Tärkeitä linkkejä koronaviruksen ehkäisemisestä Taideyliopistossa 

Uusimmat päivitykset linjauksiin lyhyesti:

 • Kaikkien Taideyliopiston rakennusten ulko-ovet avataan 9.8. alkaen normaalien aukiolokäytäntöjen mukaisesti. Musiikkitalon ja R-talon ovet auki jo 3.6. alkaen.
 • Opetuksessa siirrytään lähiopetukseen yksilö- ja pienryhmäopetuksen osalta. Luento-opetus etänä.  
 • Julkisiin kokoontumisiin kuten tohtorintutkinnon tarkastustilaisuuksiin ja taiteellisen toiminnan tilaisuuksiin voidaan ottaa ulkopuolisia katsojia aluehallintoviraston voimassa olevien kokoontumismääräysten mukaisesti.  
 • Asiakastiloissa kuten ravintoloissa, gallerioissa ja kirjastossa ei rajoiteta osallistujamääriä, mutta tartuntatautilain hygieniavaatimuksista on huolehdittava. 
 • Kampuksilla on vielä rakentamisen ja muuton aiheuttamaa liikennettä, joten etätyötä suositellaan vielä elokuussa, mutta muuten lähityöhön voidaan palata esihenkilön kanssa sovittavalla tavalla. Suositus etäkokouksille. 
 • Työ- ja opintomatkoja ulkomaille ei tehdä. Kansainvälisten vieraiden vastaanottaminen on mahdollista dekaanin poikkeusluvalla ja maahantulosäännösten puitteissa. 
 • Ryhmäharrastustoiminta on jälleen mahdollista tilojen 50 % täyttöasteella. 

Linjaukset julkaistu 10.6.2021. Alta löydät kaikki koronalinjauksemme, jotka on päivitetty uusimpien linjausten mukaisesti.

Taideyliopiston koronapäivystyksen yhteystiedot

Ilmoita positiivisesta koronatestituloksesta välittömästi yliopiston koronapäivystäjälle:

 • soita numeroon 02 9447 4100 (tähän numeroon ei voi viestiä tekstiviestillä)
 • korona@uniarts.fi

Lisätietoa tartuntilanteessa toimimiselle löydät koronaohjesivultamme.

Taideyliopiston koronapäivystys on kesätauolla 21.6.–8.8.2021. Koronapäivystyksen sähköpostiosoite ja puhelinnumero ohjautuvat koronatyöryhmän puheenjohtajalle Jyri Pulkkiselle, joka antaa tarvittaessa neuvontaa korona-asioissa ja jäljittävän viranomaisen toiminnasta. 

Emme enää julkaise viikoittaisia tartuntatilanneuutisia Artsissa, sillä Taideyliopistossa ei ole todettu tartuntoja huhtikuun alun jälkeen. Tiedotamme jatkossa ainoastaan todetuista tartunnoista.

Taideyliopiston koronalinjaukset

Rajoitukset koskevat Taideyliopiston toimintaa Helsingissä. Opetuksen ja tutkimuksen osalta Kuopion ja Seinäjoen toimipisteissä noudatetaan samoja linjauksia kuin Helsingissä, mutta taiteellista toimintaa, kirjastoja ja harrastustoimintaa koskevat rajoitukset koskevat vain Helsingin toimipisteitä. Kuopiossa ja Seinäjoella toimitaan näiden osalta aluehallintovirastojen asettamien rajoitusten mukaan.

Tilojen käyttö 

Kaikkien Taideyliopiston rakennusten ulko-ovet avataan 9.8. alkaen normaalien aukiolokäytäntöjen mukaisesti. Sisäänpääsyyn ei enää tarvita henkilökohtaista kulkuavainta. Musiikkitalon ja R-talon ovet ovat auki 3.6. alkaen.

Yliopistolle ei saa tulla sairaana. Jos sinulla on kuumetta, flunssan oireita, vatsaoireita tai muita koronaan viittaavia oireita, et voi tulla kampukselle.   

Opiskelu 

Yliopiston tiloissa järjestetään lähiopetuksena ensisijaisesti yksilö- ja pienryhmäopetusta. Luento-opetus järjestetään edelleen etäopetuksena. 

Suositus tilojen täyttöasteeksi on 50 % siitä luvusta, joka on ilmoitettu Pepin tilakohtaisissa tiedoissa. Turvalliseen täyttöasteeseen vaikuttavat kuitenkin tilan käyttötarkoitus, muoto, kalusteet ja esimerkiksi soittimet. Mikäli opetusryhmä on suurempi kuin suositeltu henkilömäärä, pyritään opetus ensisijaisesti siirtämään suurempaan tilaan.   

Välttämättömistä suurista, yli 50 hengen opetusryhmistä (esim. orkesteriopetus) tehdään akatemioissa erillispäätös, jossa huomioidaan opetuksen turvallisuusjärjestelyt. 

Kaikessa opetuksessa on pyrittävä välttämään tarpeettomia lähikontakteja ja noudattamaan yliopiston turvallisuusohjeita.  

Nuorisokoulutus järjestetään Sibelius-Akatemiassa samoin periaattein kuin perustutkintokoulutus.

Muu työskentely 

Muutot uusiin tiloihin ovat alkamassa ja tulevana syksynä opettelemme toimimaan uusissa tiloissa ja osin uusien ihmisten kanssa Sörnäisten ja Töölön kampuksilla. Tämän muutoksen rinnalla opettelemme myös hyödyntämään korona-ajan kokemuksia työskentelyssä jatkossa.  

Suosittelemme henkilöstöä työskentelemään etänä vielä elokuun ajan muutto- ja rakennustöistä johtuen, mikäli se työtehtävien puolesta on mahdollista. Tämän jälkeen toivomme, että työskentely on mahdollista sekä etä- että lähityötä hyödyntäen. 

Kokoukset suositellaan järjestettäviksi etänä. Yli 50 hengen kokouksia ei ole sallittua järjestää sisätiloissa. 

Kutsuvierastilaisuuksia ei lähtökohtaisesti järjestetä.  

Väitöstilaisuudet ja tohtorintutkinnon tarkastustilaisuudet 

Väitöstilaisuuksiin ja tohtorintutkinnon tarkastustilaisuuksiin voidaan ottaa osallistujia aluehallintoviraston voimassa olevien kokoontumismääräysten mukaisesti. Tilaisuuksia järjestettäessä on myös huomioitava etänä osallistumisen mahdollisuus. 

Taiteellinen toiminta ja kutsuvierastilaisuudet

Tarkennamme yleisömääriä ja asiakastilojen turvavälirajoitteita elokuun alussa.  

Sisätiloissa 

Maanantaista 31.5.2021 alkaen Sibelius-Akatemian ja Teatterikorkeakoulun sisätiloissa järjestettäviin konsertteihin ja esityksiin on mahdollista ottaa myös muutama ulkopuolinen kutsuvieras, jolloin tilaisuus muuttuu julkiseksi*. Katsomossa voi olla yhteensä 10 henkilöä. Tähän lukuun sisältyvät mm. lautakunnat ja tekninen henkilökunta. Konserttien ja esitysten lipunmyyntiä ei avata. 

Ulkotiloissa 

Tiistaista 1.6.2021 alkaen Sibelius-Akatemian ja Teatterikorkeakoulun konsertteihin ja esityksiin ulkotiloissa on mahdollista ottaa ulkopuolista kutsuvierasyleisöä korkeintaan 50 henkeä. Konserttien ja esitysten lipunmyyntiä ei avata.   

Konserttien ja esitysten järjestäminen 

Mikäli tilaisuuteen halutaan myös ulkopuolista yleisöä, siitä pitää sopia tilaisuudesta vastaavan palveluiden yhteyshenkilön kanssa. 

Tilaisuus on julkinen*, jos katsojaksi tulee yksikin ulkopuolinen henkilö, ja silloin noudatetaan em. aluehallintoviraston päätöksen mukaista rajoitetta. Julkisessa kokoontumisessa suurimpaan sallittuun yleisömäärään lasketaan aluehallintoviraston ohjeen mukaan kaikki yleisön kanssa samassa tilassa tai muuten suorassa kontaktissa olevat henkilöt, mutta ei yleisöstä erillään olevia esiintyjiä tai muuta henkilöstöä. Tilaisuuteen osallistuvien yhteystiedot on kerättävä ylös mahdollisen tartuntajäljittämisen helpottamiseksi.  

Sisäisiä tilaisuuksia saa edelleen järjestää seuraavan lupamenettelyn mukaisesti: 

 • Tilaisuudet, joiden henkilömäärä on enintään 10, voi järjestää ilman erillislupaa. 10:n hengen raja pitää sisällään sekä opiskelijaesiintyjät että sisäisen yleisön.  
 • 11–30 henkilön tilaisuuksiin anotaan aina dekaanin poikkeuslupa.  

Kuvan Kevät 2021 -näyttelyiden suurinta sallittua yhtäaikaista kävijämäärää nostetaan 20 henkeen Exhibition Laboratoryssa ja Exhibition Laboratory B:ssä 28.5.2021 alkaen. Project Roomissa suurin sallittu kävijämäärä on edelleen kymmenen henkeä. 

Kuopion ja Seinäjoen yksiköissä taiteellisen toiminnan tilaisuuksiin voidaan ottaa ulkopuolista yleisöä aluehallintoviranomaisten rajoitusten mukaan.

Taideyliopistossa ei järjestetä vallitsevan koronatilanteen aikana kutsuvierastilaisuuksia.

Taiteelliseen toimintaan sisällytetään myös opetukseen ja tutkimukseen liittyvät taiteelliset tilaisuudet.  

Matkustaminen ja vierailijoiden kutsuminen

Ulkomaisten vierailijoiden vastaanottamista jatketaan dekaanin poikkeusluvalla (yhteisissä toiminnoissa siitä vastaavan vararehtorin) ja maahantulosäännösten puitteissa, jos se on erityisen kriittistä toiminnon mahdollistamiseksi.   

Pandemiasta johtuen maailmanlaajuinen matkustamista koskeva yleissuositus on välttää tarpeetonta matkustamista. Tautitilanne on useissa maissa edelleen paljon Suomea huonompi. Siksi Taideyliopistosta ei vielä toistaiseksi tehdä työ- eikä opintomatkoja ulkomaille.  

Kotimaan työmatkat ja opiskelijoiden koulutukseen liittyvät matkat on sallittu esihenkilön esityksestä dekaanin (yhteisissä toiminnoissa siitä vastaavan vararehtorin) myöntämällä poikkeusluvalla. 

Matkustamisen ja vieraiden vastaanottamisen rajoituksia tarkastellaan kansainvälisen tilanteen ja Suomen lainsäädännön muutosten mukaan elokuun alussa. 

Harrastustoiminta

Ryhmäharrastustoiminta on sallittua tiloissamme 9.8. alkaen. Tiloissa on kuitenkin noudatettava 50 %:n täyttöastetta.  

Yksilöharrastustoiminta on sallittua tiloissamme aukioloaikojen sekä tilavaraus- ja kulkuoikeuksien puitteissa.  

Kirjasto

Avaamme Taideyliopiston kirjaston Sibelius-Akatemian toimipisteen Musiikkitalossa ulkopuolisille asiakkaille 3.–24.6.2021.  

Kuvataideakatemian ja Teatterikorkeakoulun kirjastojen toimipisteet ovat sulkeneet remontin ja muuton takia ovensa 30.4.2021 ja uusi yhteinen kampuskirjasto avautuu Sörnäisissä syksyllä. Kuopion kirjasto on suljettuna kesä-heinäkuussa. 

Ravintolat

Kaikki Taideyliopiston opiskelijaravintolat ovat kiinni kesän ajan ja aukeavat jälleen syyslukukauden alussa.  

Valmiusryhmä ja koronatyöryhmä

Taideyliopistossa toimii sen valmiussuunnitelman mukainen valmiusryhmä, jota johtaa rehtori Kaarlo Hildén.  

Koronavirukseen varauduttaessa siihen kuuluvat lisäksi vararehtori Lauri Väkevä, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Eveliina Olsson, vastaava opintopäällikkö Sanna Kotajärvi-Söderholm, vastaava toimitilapäällikkö Antti Halm, palvelu- ja henkilöstöpäällikkö Mikael Vänttinen, kansainvälisten asioiden päällikkö Tuovi Martinsen ja vararehtori Jaana Erkkilä-Hill.

Ryhmän sihteerinä toimii työsuojelupäällikkö Jyri Pulkkinen, joka antaa lisätietoja koronaan varautumisesta: jyri.pulkkinen@uniarts.fi050-5722058 

Taideyliopistolle on perustettu rehtorin päätöksellä erillinen koronatyöryhmä, jonka vastuulla on tehdä koronaan liittyviä käytännön ohjeistuksia, jotka vaikuttavat yliopiston päivittäiseen sekä taiteelliseen toimintaan. Työryhmä myös sopii käytännön järjestelyistä koronan aikaisessa toiminnassa. 

Työryhmän jäsenet: vastaava opintopäällikkö Sanna Kotajärvi-Söderholm, kansainvälisten asioiden päällikkö Tuovi Martinsen, tekninen päällikkö ja työsuojelupäällikkö Jyri Pulkkinen, tilapäällikkö Matti Rautio, palvelu- ja henkilöstöpäällikkö Mikael Vänttinen sekä viestintäsuunnittelija Mirva Niemi. Ryhmän toimintaa ohjaa yliopiston valmiusryhmä.