Koronaviruksen vaikutukset Taideyliopistoon, päivittyvä uutinen

Tähän uutiseen on koottu kaikki ajankohtainen tieto ja ohjeistus. Uutista päivitetään säännöllisesti. Päivitetty 27.11.2020.

neljä naista rakennuksen edessä

Koronavirusepidemian kehittymistä seurataan aktiivisesti ja ohjeistusta tarkennetaan tarvittaessa. Varaudumme siihen, että joudumme nopeastikin reagoimaan muuttuvaan tilanteeseen lukuvuoden aikana ja määrittelemään Taideyliopistoa koskevat koronalinjaukset uudelleen. 

Tärkeitä linkkejä koronaviruksen ehkäisemisestä Taideyliopistossa 

Taideyliopiston koronapäivystyksen yhteystiedot

Ilmoita positiivisesta koronatestituloksesta välittömästi yliopiston koronapäivystäjälle:

  • soita numeroon 02 9447 4100 (tähän numeroon ei voi viestiä tekstiviestillä)
  • korona@uniarts.fi

Lisätietoa tartuntilanteessa toimimiselle löydät koronaohjesivultamme.

Taideyliopiston koronalinjaukset

Taideyliopisto noudattaa viranomaisten ohjeita ja ottaa käyttöön maanantaista 30.11. alkaen uusia rajoituksia ja linjauksia. Linjaukset ovat voimassa 10.1.2021 asti.

Taiteellista toimintaa, kirjastoja ja harrastustoimintaa koskevat rajoitukset eivät kuitenkaan koske Taideyliopiston toimipisteitä Seinäjoella ja Kuopiossa, sillä nämä toimipisteet sijaitsevat alueilla, jotka ovat pandemian perustasolla. 

Tilojen käyttö 

Taideyliopiston tilojen ulko-ovet suljetaan 30.11.–10.1., ja tiloihin pääsy on mahdollista ainoastaan henkilökohtaisella kulkuavaimella. Taideyliopiston tiloissa tapahtuvaan toimintaan (esim. opinnäytteen tarkastustilaisuus) saapuvat ulkopuoliset vieraat noudetaan rakennuksen ulko-ovelta.  

Tiloissa on vältettävä tarpeetonta oleskelua. Lähtökohtana on, että kasvomaskia käytetään kaikissa yliopiston tiloissa, ellei siihen ole terveydellistä estettä. Tiloissa on myös huolehdittava yliopiston turvallisuusohjeiden noudattamisesta ja turvavälien ylläpitämisestä.   

Yliopistolle ei saa tulla sairaana. Jos sinulla on kuumetta, flunssan oireita, vatsaoireita tai muita koronaan viittaavia oireita, et voi tulla kampukselle.   

Opiskelijaravintolat 

Taideyliopiston opiskelijaravintolat pysyvät toistaiseksi auki, poikkeuksena Musiikkitalon ravintola, joka on kiinni 7.–30.12. Töölön kampuksen opiskelijat voivat ruokailla N-talon opiskelijaravintolassa.   

Opiskelu 

Opiskelijat voivat opiskella yliopiston tiloissa turvallisuusohjeita noudattaen.  

Riskiryhmään kuuluville opiskelijoille tulee järjestää mahdollisuus tehdä opintoja etänä silloin, kun se on mahdollista. Etäopetus pyritään järjestämään myös, mikäli opiskelijan lähiomainen kuuluu riskiryhmään, eikä opiskelija koe sen vuoksi mahdolliseksi osallistua lähiopetukseen. Päätöksen tällaisesta järjestelystä tekee opetusta järjestävän yksikön johtaja (dekaani tai avoimen kampuksen akateeminen johtaja) tai hänen valtuuttamansa henkilö.  

Opetus 

Opetuksessa siirrytään lähtökohtaisesti kokonaan etäopetukseen.  

Opetus, jota on mahdotonta tai kohtuuttoman vaikeaa järjestää etänä opintosuorituksen tekemiseksi, järjestetään maksimissaan 10 hengen lähiopetuksena. Yli 10 hengen lähiopetusta sekä opetukseen liittyviä harjoituksia ja esityksiä on mahdollista järjestää yliopiston tiloissa yksikön johtajan (dekaani tai avoimen kampuksen osalta opetuksen vararehtori) päätöksellä, jos se on osaamistavoitteiden saavuttamisen kannalta välttämätöntä. 

Tukipalveluita voidaan tarjota ainoastaan opintosuorituksiin liittyviin tehtäviin, esim. tasosuorituksiin.  

Opintoihin liittyvä yksilöharjoittelu ja itsenäinen taiteellinen työskentely sallitaan yliopiston tiloissa. 

Opettajille turvataan mahdollisuus opettaa etänä sellaisissa tilanteissa, joissa se työtehtävien hoitamisen kannalta on mahdollista. Etäopetuksen mahdollisuuden arvioi esihenkilö osaamistavoitteet, työn luonne ja turvaohjeet huomioon ottaen. 

Muu työskentely 

Muu työskentely jatkuu pääsääntöisesti etänä. Suosituksena on, että palveluhenkilöstölle on mahdollista työskennellä osan aikaa viikosta etänä silloin, kun se työtehtävien hoitamisen kannalta on mahdollista. Esihenkilöt ohjeistavat omia tiimejään yliopiston tilojen turvallisessa käytössä. 

Taideyliopiston sisäiset tilaisuudet ja kokoukset järjestetään etänä.  

Mikäli työntekijä ei pysty työskentelemään paikan päällä, työ tehdään kokonaan etätyönä. Etätyön mahdollisuuden arvioi esihenkilö työn luonteen ja yliopiston linjaukset huomioon ottaen. Etätyön osalta suositellaan keskustelemaan tiimeissä työjärjestelyitä, tehtävistä ja työn tavoitteista, jotta sujuva ja suunnitelmallinen työskentely olisi mahdollista myös koronatilanteen muuttuessa.  

Etätyöskentelyn aikana tehtävät voivat olla tilapäisesti myös muita kuin tavanomaisia työtehtäviä. Poikkeavista työtehtävistä sovitaan esihenkilön kanssa. Jos työtä ei ole mahdollista tehdä etänä eikä korvaavia työtehtäviä ole osoittaa, asiasta tulee olla yhteydessä henkilöstöpalveluihin.  

Tutkimus 

Tutkimusta jatketaan pääsääntöisesti etätyönä. Tutkimushenkilöstölle turvataan mahdollisuus työskennellä paikan päällä sellaisissa tilanteissa, joissa se työtehtävien hoitamisen kannalta on välttämätöntä. Etätyöstä päättää esihenkilö työn luonteen ja yliopiston linjaukset huomioon ottaen. 

Tutkimuskonferenssit ja -symposiumit suositellaan järjestettäväksi etäyhteyksin. Väitöstilaisuudet ja muut opinnäytteiden tarkastustilaisuudet voidaan järjestää etänä tai paikan päällä turvamääräyksiä noudattaen. 

Taiteellinen toiminta ja kutsuvierastilaisuudet

Taiteellinen toiminta jatkuu yliopiston tiloissa ilman ulkopuolista yleisöä. Taiteelliseen toimintaan sisällytetään myös opetukseen ja tutkimukseen liittyvät taiteelliset tilaisuudet.  

Kuvataideakatemian galleriat suljetaan yleisöltä. Asiantuntijavierailut sekä esitarkastuslautakunnan ja tarkastajien työskentely mahdollistetaan galleriatilassa ennakkoilmoittautumismenettelyllä. 

Sibelius-Akatemian ja Teatterikorkeakoulun taiteellisen toiminnan tilaisuuksiin voidaan ottaa seuraamaan arvioivat lautakunnat ja tarkastajat. Mikäli yhteismäärä tilaisuuksissa ylittää 10 henkeä, tekee päätöksen tilaisuuden järjestämisestä akatemian dekaani. 

Kirjasto

Kirjaston toimipisteet ovat suljettuina Helsingissä maanantaina 30.11. Palveluiden tarjoamista jatketaan rajoitetusti 1.–18.12. Kirjaston käyttö rajataan ainoastaan Taideyliopiston opiskelijoiden, tutkijoiden ja henkilöstön käyttöön. Kirjastojen rajoitettuihin palveluihin kuuluu aineiston nouto omatoimisesti hyllystä tai tekemällä varaus, jolloin se on noudettavissa varaushyllystä. Aineisto lainataan lainausautomaatilla. Neuvontaa tarjotaan puhelimitse ja sähköpostilla, asiakaspalvelupisteet on suljettu. Muu oleskelu kirjaston tiloissa ei ole sallittua.  

Kirjasto on suljettu 19.12.–10.1. 

Matkustus ja vierailut

Noudatamme ulkoministeriön ja THL:n ohjeita ja kehotamme välttämään matkustamista ulkomaille sekä ulkomaisten vieraiden vastaanottamista. Myös kotimaan matkustaminen on suositeltavaa rajoittaa vain välttämättömiin työmatkoihin.

Työntekijöitä ja opiskelijoita, jotka saapuvat Suomeen korkean koronailmaantuvuuden maista edellytetään omaehtoista karanteenia 10 vuorokauden ajan. Tänä aikana ei voi tulla kampukselle. Katso THL:n ohjeesta mitä poikkeuksia karanteenisuositukseen on, ja millä edellytyksillä sitä voi lyhentää.

Jos työ- tai opiskelumatka ulkomaille arvioidaan riskeistä huolimatta välttämättömäksi ja/tai se on yliopiston toiminnan kannalta kriittinen, matkasta voidaan tehdä erillinen päätös. Päätöksen matkasta tekee akatemioiden henkilöstön osalta dekaani. Avoimen kampuksen, yhteisten palveluiden ja yhteisen tutkimuksen osalta päätöksen tekee toiminnasta vastaava vararehtori.

Jos ulkomaisen vieraan vastaanottaminen arvioidaan riskeistä huolimatta välttämättömäksi ja/tai se on yliopiston toiminnan kannalta kriittinen, vierailusta voidaan tehdä erillinen päätös. Päätöksen vieraan tai vieraiden vastaanottamisesta tekee akatemioiden toiminnan osalta dekaani. Avoimen kampuksen, yhteisten palveluiden ja yhteisen tutkimuksen osalta päätöksen tekee toiminnasta vastaava vararehtori. 

Jos työntekijä aikoo matkustaa ulkomaille muusta kuin Taideyliopiston työhön liittyvästä syystä, tulee mahdollisen karanteenin vaikutuksista työtehtävien hoitamiseen Taideyliopistossa aina keskustella etukäteen esihenkilön kanssa.

Opiskelijavaihto

Taideyliopisto ottaa vastaan ja lähettää vaihto-opiskelijoita 10.8 alkaen. Vaihtosopimukset tehdään ehdollisena, informoiden hakijaa koronatilanteen aiheuttamista mahdollisista rajoituksista matkustukseen ja opintojen aloittamiseen. Vaihtoa koskevan päätöksen tekee lähettävä tai vastaanottava akatemia.  

Harrastustoiminta

Yksilö- ja ryhmäharrastustoiminta keskeytetään Taideyliopiston tiloissa. Keskeytys koskee kaikkia harrastusluonteisia toimintoja. Keskeyttäminen ei koske opintoihin kuuluvaa harjoittelua.  

Teatterikorkeakoulun kuntosali suljetaan 10.1. asti. 

Vapaa-ajan tapahtumien järjestäminen yliopiston tiloissa

Valmiusryhmä on linjannut, että Taideyliopiston tiloissa ei saa järjestää vallitsevan koronatilanteen aikana opiskelijatapahtumia tai muita vapaa-ajan tapahtumia. 

Suosittelemme myös, että henkilöstö ja opiskelijat eivät kokoonnu keskenään vapaa-ajan tapahtumiin muissa sisätiloissa yliopiston ulkopuolella.

Kasvomaskit

Taideyliopisto suosittelee vahvasti kasvomaskin käyttöä yliopiston tiloissa toimittaessa.

Lähtökohtana on, että opiskelijat ja henkilöstö käyttävät maskia kaikissa tilanteissa, joissa ovat yliopistolla, ja muita henkilöitä on paikalla, eikä ole erityistä terveydellistä syytä olla käyttämättä maskia. Sen, ettei maskia käytä, tulee olla jatkossa aina erikseen harkittu poikkeus. 

Maskia tulee käyttää aina, kun 1-2 metrin turvavälejä ei voida noudattaa, tai toiminta sisältää tavallista isomman riskin koronaviruksen leviämiselle. Tällaista toimintaa ovat mm. opetustilanteet, joissa on kasvanut aerosolieritys, tai kun oleskellaan pitkään samassa huoneessa muiden kanssa. 

Taiteellisessa toiminnassa maskin käyttö on niin ikään lähtökohtana, mutta jokaisen projektin alkaessa arvioidaan myös sitä, miten muilla vaihtoehtoisilla toimilla voidaan saavuttaa turvallisin mahdollinen lopputulos.

Maskia ei tarvitse käyttää ruokailtaessa yliopiston tiloissa. 

Taideyliopisto tarjoaa kertakäyttö- ja kasgasmaskeja henkilökunnalle ja opiskelijoille. Maskeja voi noutaa yliopiston pääkiinteistöjen (M-, N- ja R-talot, Kookos, Kuvataideakatemia) infopisteistä.  

Muut suojatarvikkeet ja -toimenpiteet 

Desinfiointipyyhkeitä on on saatavilla infopisteistä. Pyyhkeillä voi puhdistaa lähes mitä vain, kuten näppäimistöjä, koskettimistoja ja pöytäpintoja.  

Myös päivittäisessä siivouksessa huomioidaan vallitseva koronatilanne, ja kosketus- ja otepintojen puhdistukseen kiinnitetään erityistä huomiota. 

Yliopiston yhteinen linjaus kokousaikojen alkamisesta ja päättymisestä

Valmiusryhmä on linjannut, että henkilökunnan kuormituksen vähentämiseksi otetaan Taideyliopistossa käyttöön yhteinen käytäntö kokousaikojen alkamisesta ja päättymisestä. 

Kokoukset suositellaan jatkossa alkavan tasatunnein ja päättyvän 10–15 minuuttia vaille. Esimerkiksi, jos kokous alkaa klo 13.00, niin sen tulisi päättyä klo 13.45–13.50.

Valmiustila 

Taideyliopisto varautuu koronatilanteen muutokseen pitämällä yllä valmiutta siirtyä kokonaan etäopiskeluun ja -työskentelyyn lukuvuoden aikana. Rehtori voi tarvittaessa kutsua koolle päätöksentekoa tukemaan yliopiston valmiusryhmän. 

Valmiusryhmä ja koronatyöryhmä

  • Taideyliopistossa toimii sen valmiussuunnitelman mukainen valmiusryhmä, jota johtaa rehtori Jari Perkiömäki.  
  • Koronavirukseen varauduttaessa siihen kuuluvat lisäksi vararehtori Lauri Väkevä, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Eveliina Olsson, vastaava opintopäällikkö Sanna Kotajärvi-Söderholm, vastaava toimitilapäällikkö Antti Halm, palvelu- ja henkilöstöpäällikkö Mikael Vänttinen and vararehtori Jaana Erkkilä-Hill.
  • Ryhmän sihteerinä toimii työsuojelupäällikkö Jyri Pulkkinen, joka antaa lisätietoja koronaan varautumisesta: jyri.pulkkinen@uniarts.fi050-5722058 
  • Taideyliopistolle on perustettu rehtorin päätöksellä erillinen koronatyöryhmä, jonka vastuulla on tehdä koronaan liittyviä käytännön ohjeistuksia, jotka vaikuttavat yliopiston päivittäiseen sekä taiteelliseen toimintaan. Työryhmä myös sopii käytännön järjestelyistä koronan aikaisessa toiminnassa. 
  • Työryhmän jäseniksi on nimetty vastaava opintopäällikkö Sanna Kotajärvi-Söderholm, tekninen päällikkö ja varatyösuojelupäällikkö Marko Myöhänen, tekninen päällikkö ja työsuojelupäällikkö Jyri Pulkkinen, tilapäällikkö Matti Rautio, palvelu- ja henkilöstöpäällikkö Mikael Vänttinen sekä viestintäsuunnittelija Mirva Niemi. Ryhmän toimintaa ohjaa yliopiston valmiusryhmä.

Tilanne Suomessa 

  • Suomessa tilannetta seuraa ja arvioi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, ajantasaiset tiedot ovat luettavissa THL:n verkkosivuilta.  

Jos epäilet saaneesi koronatartunnan

Kun sairastut flunssan oireisiin, jää heti kotiin, koska tartuttavuus on suurinta 2–3 ensimmäisenä päivänä, joiden aikana on tärkeää välttää läheisiä kontakteja muihin ihmisiin sekä huolehtia hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta. 

THL:n sivuilla mainittuja koronavirustartunnan oireita ovat mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut ja päänsärky.