Usein kysyttyjä kysymyksiä koronaviruksen ehkäisemisestä Taideyliopistossa

Päivitetty 11.5.2020.

rakseja vihreällä pohjalla

Päivitämme ajankohtaista tietoa ja ohjeistusta uutiseen Koronaviruksen vaikutukset Taideyliopistoon, päivittyvä uutinen.

Opiskelu

Mistä tiedän, pidetäänkö kurssini etäopetuksena vai yliopiston tiloissa?

Opettajat ja opintopalvelut informoivat opiskelijoita opetusjärjestelyistä. Muutoksia päivitetään parhaillaan myös Pepin opinto-oppaaseen. 

Kaikilla opiskelijoilla ei ole omaa tietokonetta, jota tarvitaan etäopiskelussa. Onko yliopiston mahdollista tukea rahallisesti tietokoneen hankintaa?

Tällä hetkellä opiskelijoiden on mahdollista hyödyntää yliopiston it-luokkien laitteistoa.  

Yliopisto-opiskelijoilta edellytetään erilaisten opinnoissa tarvittavien tarvikkeiden ja materiaalien hankkimista, jollaiseksi myös tietokone luetaan. Yliopisto kuitenkin selvittää, mitä vaihtoehtoja voisi olla opiskelijoiden tukemiseksi asiassa. 

Miksi teoria- ja luento-opetus pitää järjestää etäopetuksena, vaikka samat opiskelijat osallistuvat myös lähiopetukseen ja taiteellisen toiminnan harjoituksiin?

Järjestämällä etänä kaikki se opetus, joka oppimistavoitteista tinkimättä on mahdollista, vähennetään kampuksilla yhtä aikaa ja lähikontaktissa olevien henkilöiden määrää. Samasta syystä myös yliopiston palveluhenkilökunta on pääasiallisesti etätyössä.

Etäopetus pienentää tartunnan kokonaisriskiä, ja auttaa meitä turvaamaan sellaisen opetuksen järjestämistä, joka muuten olisi hyvin hankalaa järjestää. Kokonaan etänä järjestetty opetus voi myös vapauttaa tilapäisesti uusia tiloja lähiopetukselle ja taiteelliselle toiminnalle.

Opetus

Tarvitseeko opettajien pitää erikseen kirjaa omaan opetukseensa osallistuvista opiskelijoista?

Osallistujalista saadaan tarvittaessa opintojaksolle ilmoittautuneista Oodista. Osassa opintojaksoja opettaja seuraa opiskelijoiden läsnäoloa lähiopetuksessa osana opetusta. Tiloissa olleita voidaan listata myös kulkulupien perusteella, joten opettajien ei ole tässä vaiheessa tarpeen pitää erikseen kirjaa opiskelijoista koronatilanteen vuoksi.  

Kasvomaskin käyttö

Onko maskia pakko käyttää yliopiston tiloissa?

Yliopisto suosittelee vahvasti maskin käyttöä, mutta kyseessä ei ole maskipakko. On nyt kaikkien vastuulla noudattaa ohjeita, jotta opiskelu, tutkimus ja taiteellinen toiminta voivat jatkua tiloissamme edes rajoitetusti.

Työsuojelulain perusteella työntekijän ja opintoihin liittyvää käytännön harjoittelua tekevän opiskelijan on käytettävä yliopiston osoittamia ja hankkimia suojavälineitä, mikäli niiden käyttö perustuu vaarojen tunnistamiseen ja riskien arviointiin. Taiteellinen toiminta on lain tarkoittamaa käytännön harjoittelua, ja siinä on tärkeää arvioida jokaisen projektin alkaessa yhdessä sitä, miten voidaan saavuttaa turvallisin mahdollinen lopputulos.

Kasvomaskien käytön estäessä jakson oppimistavoitteiden saavuttamisen tulee opintojaksolle suunnitella vaihtoehtoisia terveysturvallisuustoimia, joiden toteutuessa dekaani voi myöntää poikkeusluvan toimimiseen toisin.  

Maskia ei tarvitse käyttää ruokailtaessa yliopiston tiloissa.  

Taideyliopisto tarjoaa henkilökunnalle ja opiskelijoille kirurgisia suu- ja nenäsuojaimia käytettäväksi opiskeluun ja työhön kampuksella. Niitä voi noutaa yliopiston rakennusten infopisteistä. 

Mitä jos minun ei ole terveydellisistä syistä mahdollista käyttää maskia, tarvitsenko todistuksen tai erillisen luvan?

Yliopisto ei vaadi todistusta tai erillistä lupaa maskin käyttämättä jättämiselle.

Eikö kaikkien pitäisi käyttää FFP2-maskeja, jotka suojaavat paremmin myös käyttäjäänsä?

Ensisijaisesti tartuntariskiä tulee vähentää huolehtimalla sosiaalisten kontaktien minimoinnista ja vähentämällä kampuksilla liikkumista. Sitten tulevat suojaustoimet, joiksi normaaleissa tiloissa liikkumisen tilanteissa riittävät hyvin turvaetäisyys, kasvomaskien ja kirurgisten suu-nenäsuojainten käyttö sekä hyvä käsi- ja yskimishygienia.  

Lähikontakti tarkoittaa fyysistä kontaktia tai oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä yli 15 minuutin ajan. Työterveyslaitoksen ohjeen mukaisesti kankaiset kasvomaskit ja kuitumateriaalista tehdyt kertakäyttömaskit toimivat hyvin silloin, kun joudutaan toimimaan kampuksella, mutta lähikontaktia toisiin ei synny.  

FFP-luokan hengityksensuojaimia ei suositella yleisesti käytettäviksi tällaisissa normaaleissa tilanteissa. Niiden riittävyys tulee varmistaa työtehtäviin, joissa niitä ehdottomasti tarvitaan. Kun kaikki tilassa olevat käyttävät kankaisia kasvomaskeja tai kirurgisia suu- ja nenäsuojaimia, saavutetaan riittävä suoja tavallisiin tilanteisiin. 

FFP-luokan hengityksensuojainten tarve voi perustua toimintokohtaiseen vaarojen tunnistamiseen ja riskien arviointiin niissä opiskelu- ja työtilanteissa, joissa riski on esimerkiksi pitkän lähikontaktin takia selvästi kohonnut. Tällöin tiimit ja koulutusohjelmat hankkivat suojaimia niissä tilanteissa käytettäviksi. 

Pitääkö ulkona käyttää kasvomaskia?

Vaikka riski saada tartunta ulkona onkin aina pienempi kuin sisällä, ulkona tarvitaan kasvomaskia, jos opiskelun tai työskentelyn aikana ollaan toisten kanssa lähikontaktissa. Lähikontaktilla tarkoitetaan olemista kasvokkain tai alle kahden metrin etäisyydellä yli 15 minuutin ajan. Määritelmässä puhutaan samassa huoneessa olemisesta, mutta määritelmää tulee soveltaa ulkonakin turvallisuuden varmistamiseksi. Esimerkiksi fyysinen kontakti toiseen tanssijaan on lähikontakti, koska mukana on mahdollisesti hengästyttävää liikkumista ja äänen käyttöäkin.

Tartuntatilanteessa toimiminen

Miten minun tulee toimia, jos epäilen saaneeni tartunnan?

Kun sairastut flunssaoireisiin, jää heti kotiin, koska tartuttavuus on suurinta 2–3 ensimmäisenä päivänä, joiden aikana on tärkeää välttää läheisiä kontakteja muihin ihmisiin sekä huolehtia hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta. 

Koronavirustaudille tyypillisiä oireita ovat kuume, yskä, päänsärky, pahoinvointi, ripuli, lihaskipu, kurkkukipu, nuha, hengenahdistus ja haju- tai makuaistin menetys. 

Koronaoireiden ilmetessä ole yhteydessä Mehiläisen digiklinikkaan tai puhelinvarausnumeroon (henkilökunta) koronatestin ottamiseksi.

Opiskelija: ota puhelimitse yhteyttä omaan terveyskeskukseen tai terveyskeskuspäivystykseen. Saat terveydenhuollon ammattilaiselta ohjeet, miten toimia. YTHS ei toistaiseksi tee koronatestejä sillä tehtävä kuuluu tartuntalain nojalla julkiselle sektorille.

Helsinkiläiset ja espoolaiset voivat tehdä oirearvion ja ajanvarauksen Omaolo.fi -digipalvelussa. Uudenmaan asukkaat voivat tehdä oirearvion ja varata ajan koronavirusnäytteenottoon Koronabotissa.

Neuvonta

  • ​Yleistä tietoa koronaviruksesta (valtakunnallinen puhelinneuvonta ): 0295 535 535
  • Helsingin kaupungin koronavirusneuvonta helsinkiläisille: 09 310 10024. Numero palvelee arkisin klo 7–20.  Muina aikoina numero on 116 117. 

Miten pitkään minun täytyy pysyä poissa yliopistolta lievien koronaoireiden ilmetessä?

Koronaoireiden ilmetessä ole yhteydessä Mehiläisen digiklinikkaan tai puhelinvarausnumeroon (henkilökunta) koronatestin ottamiseksi.

Opiskelija: ota puhelimitse yhteyttä omaan terveyskeskukseen tai terveyskeskuspäivystykseen. Saat terveydenhuollon ammattilaiselta ohjeet, miten toimia. 

Positiivinen testitulos: Jos sinulla on varmistettu koronavirustauti, pysyttele kotona vähintään 14 vuorokauden ajan ja vältä lähikontaktia muihin ihmisiin. Jos testitulos on positiivinen, kotikuntasi tartuntatautiviranomainen on sinuun yhteydessä ja antaa ohjeet karanteenista.

Negatiivinen testitulos: Testin tulos kertoo tilanteesta näytteenottohetkellä. Negatiivinen testitulos ei sulje pois sitä, että testin ottamisen jälkeen saa tartunnan tai että tartunta on itämässä. Jos henkilö on altistunut varmistetulle koronatapaukselle negatiivinen testitulos ei ole peruste karanteenin purkamiselle, vaan kampukselta on pysyttävä pois tartuntatautilääkärin määräämän ajan. Jos testi on otettu oireiden vuoksi, eikä oireita ole enää negatiivisen testituloksen valmistuessa tai ne ovat selvästi vähentyneet, voi palata normaaliin arkeen. Jos oireita tulee uudelleen ja/tai oireet pitkittyvät, tulee herkästi hakeutua uudelleen testiin. 

Miten toimin, jos saan Koronavilkku-sovelluksesta ilmoituksen mahdollisesta altistumisesta?

Jos saat Koronavilkku-sovelluksesta altistusilmoituksen, voit tulla yliopistolle opiskelun tai työn edellyttämän välttämättömän läsnäolon vuoksi. Suosittelemme kuitenkin opiskelijoita sopimaan asiasta oman aineensa/koulutusohjelmansa/opetusalueensa johtajan kanssa ja henkilökuntaa oman esihenkilönsä kanssa. Yliopiston tiloissa on noudatettava turvallisuusohjeita ja käytettävä kasvomaskia, ellei siihen ole terveydellistä estettä. Jos sinulla ei ole koronavirustautiin viittavia oireita, sinun ei tarvitse hakeutua testiin. Sovelluksen avulla voit myös tehdä oirearvion tai ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon tarkempien ohjeiden saamiseksi. 

Sovelluksen hälytyksen perusteella sinua ei aseteta tartuntatautilääkärin määräämään karanteeniin. Jos sinun todetaan tartunnanjäljityksen yhteydessä altistuneen tartunnan saaneelle, sinuun otetaan yhteyttä kunnan tartuntatautijäljityksestä ja annetaan mahdollinen karanteenimääräys.

Miten yliopistossa toimitaan, jos opiskelijalla tai henkilökunnan jäsenellä todetaan koronatartunta?

Taideyliopistossa noudatetaan koronatartuntatilanteessa seuraavaa ohjeistusta: 

  1. Helsingin tartuntatautiviranomainen jäljittää tartuntaketjuja yhteistyössä Taideyliopiston kanssa ja asettaa altistuneet karanteeniin. 
  2. Koronatartunnasta ja mahdollisesta altistumisesta ilmoitetaan sähköpostitse sekä yliopiston intranetissä ja verkkosivuilla. Mahdolliset mediapyynnöt ohjataan viestintään.   
  3. Yliopisto neuvottelee tartuntatautiviranomaisten kanssa ja noudattaa heiltä saatuja ohjeita. 
  4. Varotoimenpiteenä Taideyliopisto voi siirtää opiskelijoita ja työntekijöitä 14 päivän etäopetukseen ja -työskentelyyn.  

Miten toimitaan, jos Taideyliopiston järjestämässä tapahtumassa todetaan koronatartunta?

Tapahtumien osalta Taideyliopisto noudattaa seuraavaa ohjeistusta: 

  1. Helsingin tartuntatautiviranomainen jäljittää tartuntaketjuja yhteistyössä Taideyliopiston kanssa ja asettaa altistuneet karanteeniin. 
  2. Koronatartunnasta ja mahdollisesta altistumisesta ilmoitetaan yliopiston viestintäkanavissa. Mahdolliset mediapyynnöt ohjataan viestintään.   
  3. Yliopisto neuvottelee tartuntatautiviranomaisten kanssa ja noudattaa heiltä saatuja ohjeita. 

Keneen voi olla yhteydessä, jos mahdollisista koronatapauksista alkaa liikkua huhuja ja media lähestyy henkilökuntaa tai opiskelijoita?

Mahdolliset mediapyynnöt ohjataan viestintään.  

Tieto tartunnasta tai altistusepäilystä on yksityisyyden suojaan kuuluva tieto, ja henkilön terveystietoja saavat käsitellä vain ne henkilöt, joiden tehtäviin se kuuluu. Yliopisto informoi yleisellä tasolla työntekijöitä ja opiskelijoita mahdollisesta tartunnasta / altistusepäilystä tiedon saatuaan ja ohjaa henkilöt työskentelemään kotoa käsin.  

Tartunnan saaneita henkilöitä kannustetaan ilmoittamaan oma-aloitteisesti tartunnastaan niille henkilöille, joihin on ollut läheisessä kontaktissa viime päivien aikana. Suomessa tartunnan saaneella ei kuitenkaan ole velvollisuutta ilmoittaa asiasta muille kuin asiaa selvittävälle lääkärille, joka tartuntatautilain mukaisesti käynnistää selvityksen mahdollisten altistusketjujen jäljittämiseksi. 

Tilat

Vuokrataanko yliopiston tiloja ulkopuolisille toimijoille?

Yliopisto ei toistaiseksi vuokraa tilojaan ulkopuolisille toimijoille. Päätös ei koske tilanteita, joissa ulosvuokrauksesta vastaa toinen organisaatio (esim. Musiikkitalon palveluyhtiö).

Onko yliopiston tilojen siivousta ja ilmanvaihtoa tehostettu korona-aikana?

Olemme tehostaneet jokaisen rakennuksen siivousta ja ilmanvaihtoa.  

Ovatko Taideyliopiston tiloissa olevat kuntosalit ja saunat auki normaalisti? 

Teatterikorkeakoulun kuntosali avataan, mutta käyttäjämäärää rajataan ja laitteita siirretään riittävän turvavälin turvaamiseksi. Kuntosali varustetaan pintojen pyyhintäsuihkeella ja -liinoilla. Saunat eivät ole käytössä korona-aikana. 

Voiko rakennusten ikkunoita avata?

Valitettavasti päätoimitiloissa rakennusten ikkunoita ei voi avata, sillä koneellinen ilmanvaihto menee sekaisin.

Voiko aerosolien muodostumista ehkäistä esim. laulamalla suoraan poistoilmaan päin? 

Poistoilmaventtiiliin laulaminen ei tuo merkittävää turvallisuuslisää, vaan aiheuttaa lähinnä ergonomisia ongelmia. Tärkeintä olisi noudattaa tiloihin suosituksina merkittyjä henkilöetäisyyksiä ja miettiä tilan henkilömäärää.  

Onko sisäilman kierto mahdollista saada kokonaan pois opetusluokista?

Tämä ei ole valitettavasti mahdollista. Sisäilma on kuitenkin tiloissamme niin puhdasta kuin mahdollista, sillä erillinen kone tuo tuloilman ja erillinen kone poistaa ilman kiinteistöstä. Näin ollen aerosolit eivät kierrä saman koneen kautta. 

Henkilöstöasiat

Edellyttääkö Taideyliopisto poissaolotodistusta tilapäisen hoitovapaan (5. päivä) tai sairaspoissaolon (6. päivä) osalta tilanteissa, joissa koronatestin tulos on viivästyny3t?

Mikäli koronatestiin pääsy tai testin tuloksen saaminen viivästyy, esihenkilön luvalla omailmoitteista poissaoloa voi jatkaa siihen saakka, kunnes tulos on selvinnyt ja/tai henkilö on tervehtynyt. 

Voiko henkilökunnan pysäköintipaikkojen määrää tilapäisesti lisätä, että töihin olisi helpompi tulla omalla autolla?

Valitettavasti yliopistolla ei ole mahdollisuutta autopaikkojen lisäämiseen. Kunkin päätoimitilan (M-, N- ja R-talot sekä Botta, Kookos ja Elimäenkatu) läheisyydessä on pysäköintihalleja, joista voi tiedustella vapaita paikkoja arkipäiväpysäköintiin.

Onko yhteiskäyttöisistä työpisteistä mahdollista luopua väliaikaisesti ja ottaa omaan käyttöön?

Yhteiskäyttöisiä työpisteitä voi pandemia-aikana varata kerrallaan työpäivän ajaksi. Työskentelyn päätteeksi työpiste puhdistetaan seuraavaa käyttäjää varten tätä varten varatuilla aineilla. Yliopisto suosittaa myös puhdistamaan työpisteen ennen työskentelyn aloittamista. 

Nimeämättömät työpisteet mahdollistavat riittävät etäisyydet esimerkiksi monitoimitiloissa. Mikäli tiloissa on työntekijöille nimetyt työskentelypisteet, työntekijöiden tulee muilla tavoin (esim. vuorojärjestelyt) huolehtia siitä, että turvallisuuden kannalta riittävät etäisyydet toteutuvat.   

Onko koronarokotuksissa käyminen työaikaa?

Koronarokotukset tulisi ensisijaisesti ottaa työajan ulkopuolella. Rokotuksessa voi kuitenkin oman esihenkilön kanssa sopien käydä työajalla, jos saatavilla oleva rokotusaika osuu työpäivän sisään, eikä rokotusaikaa vaikeudetta tai ilman merkittävää viivästystä ole mahdollista saada muulle ajalle. Osallistuminen jo sovittuihin ajankohtaisiin työtehtäviin ei kuitenkaan saisi estyä.

Tällä hetkellä yksityiset työterveyshuollon toimijat eivät anna koronarokotuksia, mutta yliopisto seuraa asiaa ja selvittää mahdollisuuksia niiden sisällyttämiseen työterveyspalveluun, mikäli työterveyshuolto voi niitä jatkossa tarjota.

Tapahtumat

Voidaanko näyttelyavajaisia järjestää kutsuvierastilaisuuksina?

Taideyliopiston koronavalmiusryhmä on linjannut, että emme järjestä yli 50 hengen kutsuvierastilaisuuksia. Alle 50 hengen tilaisuuksia voi järjestää turvaohjeista informoiden ja niitä noudattaen. 

Etätyö

Miten Taideyliopisto tukee työergonomiaa etätyössä?

Vaikka käytössä ei olisikaan erityisiä etätyöhön tarkoitettuja välineitä, hyvästä ergonomiasta voi huolehtia myös kotona. Huonosta työskentelyasennosta aiheutuvat oireet johtuvat useimmiten siitä, että töitä tehdään pitkään samassa asennossa. On tärkeää muistaa vaihdella asentoa ja työpistettä pitkin päivää ja muutenkin tauottaa työskentelyä riittävästi.  

Yliopisto tarjoaa henkilöstölle ja opiskelijoille BREAK PRO –taukoliikuntaohjelman mobiililaitteisiin. Ohjelma on fysioterapeuttien suunnittelema työkalu työn tauottamiseen, ergonomian parantamiseen ja työhyvinvoinnin lisäämiseen aktivoimalla ja muistuttamalla taukojen pitämään. 

Muita toimenpiteitä hyvän ergonomian tukemiseen myös etätyössä selvitetään parhaillaan.