Usein kysyttyjä kysymyksiä koronaviruksen ehkäisemisestä Taideyliopistossa

Päivitetty 23.9.2020 klo 10.30

Maisemakuva Helsingistä kattoterassilta vinjetillä Korona Q&A

Päivitämme ajankohtaista tietoa ja ohjeistusta uutiseen Koronaviruksen vaikutukset Taideyliopistoon, päivittyvä uutinen.

Opiskelu

Mistä tiedän, pidetäänkö kurssini etäopetuksena vai yliopiston tiloissa?

Opettajat ja opintopalvelut informoivat opiskelijoita opetusjärjestelyistä. Muutoksia päivitetään parhaillaan myös Pepin opinto-oppaaseen. 

Kaikilla opiskelijoilla ei ole omaa tietokonetta, jota tarvitaan etäopiskelussa. Onko yliopiston mahdollista tukea rahallisesti tietokoneen hankintaa?

Tällä hetkellä opiskelijoiden on mahdollista hyödyntää yliopiston it-luokkien laitteistoa.  

Yliopisto-opiskelijoilta edellytetään erilaisten opinnoissa tarvittavien tarvikkeiden ja materiaalien hankkimista, jollaiseksi myös tietokone luetaan. Yliopisto kuitenkin selvittää, mitä vaihtoehtoja voisi olla opiskelijoiden tukemiseksi asiassa. 

Miksi teoria- ja luento-opetus pitää järjestää etäopetuksena, vaikka samat opiskelijat osallistuvat myös lähiopetukseen ja taiteellisen toiminnan harjoituksiin?

Järjestämällä etänä kaikki se opetus, joka oppimistavoitteista tinkimättä on mahdollista, vähennetään kampuksilla yhtä aikaa ja lähikontaktissa olevien henkilöiden määrää. Samasta syystä myös yliopiston palveluhenkilökunta on pääasiallisesti etätyössä.

Etäopetus pienentää tartunnan kokonaisriskiä, ja auttaa meitä turvaamaan sellaisen opetuksen järjestämistä, joka muuten olisi hyvin hankalaa järjestää. Kokonaan etänä järjestetty opetus voi myös vapauttaa tilapäisesti uusia tiloja lähiopetukselle ja taiteelliselle toiminnalle.

Opetus

Tarvitseeko opettajien pitää erikseen kirjaa omaan opetukseensa osallistuvista opiskelijoista?

Osallistujalista saadaan tarvittaessa opintojaksolle ilmoittautuneista Oodista. Osassa opintojaksoja opettaja seuraa opiskelijoiden läsnäoloa lähiopetuksessa osana opetusta. Tiloissa olleita voidaan listata myös kulkulupien perusteella, joten opettajien ei ole tässä vaiheessa tarpeen pitää erikseen kirjaa opiskelijoista koronatilanteen vuoksi.  

Tartuntatilanteessa toimiminen

Miten minun tulee toimia, jos epäilen saaneeni tartunnan?

Kun sairastut flunssaoireisiin, jää heti kotiin, koska tartuttavuus on suurinta 2–3 ensimmäisenä päivänä, joiden aikana on tärkeää välttää läheisiä kontakteja muihin ihmisiin sekä huolehtia hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta. Lisäohjeistusta uutisesta Koronaviruksen vaikutukset Taideyliopistoon, päivittyvä uutinen.

Miten pitkään minun täytyy pysyä poissa yliopistolta lievien koronaoireiden ilmetessä?

Koronaoireiden ilmetessä ole yhteydessä Mehiläisen digiklinikkaan tai puhelinvarausnumeroon (henkilökunta) koronatestin ottamiseksi. Opiskelijat voivat ottaa yhteyttä YTHS:n Self-verkkopalveluun tai puhelinvarausnumeroon tai omaan terveysasemaan. uutisesta Koronaviruksen vaikutukset Taideyliopistoon, päivittyvä uutinen.

Jos saat negatiivisen testituloksen eikä sinulla ole enää oireita, voit palata normaaliin arkeen. Jos oireet jatkuvat tai ne uusiutuvat, omaehtoista karanteenia on syytä jatkaa eikä yliopistolle saa tulla. Suositeltavaa on pitää vähintään yksi oireeton päivä ennen palaamista normaaliin arkeen. 

Miten yliopistossa toimitaan, jos opiskelijalla tai henkilökunnan jäsenellä todetaan koronatartunta?

Taideyliopistossa noudatetaan koronatartuntatilanteessa seuraavaa ohjeistusta: 

  1. Helsingin tartuntatautiviranomainen jäljittää tartuntaketjuja yhteistyössä Taideyliopiston kanssa ja asettaa altistuneet karanteeniin. 
  2. Koronatartunnasta ja mahdollisesta altistumisesta ilmoitetaan sähköpostitse sekä yliopiston intranetissä ja verkkosivuilla. Mahdolliset mediapyynnöt ohjataan viestintään.   
  3. Yliopisto neuvottelee tartuntatautiviranomaisten kanssa ja noudattaa heiltä saatuja ohjeita. 
  4. Varotoimenpiteenä Taideyliopisto voi siirtää opiskelijoita ja työntekijöitä 14 päivän etäopetukseen ja -työskentelyyn.  

Miten toimitaan, jos Taideyliopiston järjestämässä tapahtumassa todetaan koronatartunta?

Tapahtumien osalta Taideyliopisto noudattaa seuraavaa ohjeistusta: 

  1. Helsingin tartuntatautiviranomainen jäljittää tartuntaketjuja yhteistyössä Taideyliopiston kanssa ja asettaa altistuneet karanteeniin. 
  2. Koronatartunnasta ja mahdollisesta altistumisesta ilmoitetaan yliopiston viestintäkanavissa. Mahdolliset mediapyynnöt ohjataan viestintään.   
  3. Yliopisto neuvottelee tartuntatautiviranomaisten kanssa ja noudattaa heiltä saatuja ohjeita. 

Keneen voi olla yhteydessä, jos mahdollisista koronatapauksista alkaa liikkua huhuja ja media lähestyy henkilökuntaa tai opiskelijoita?

Mahdolliset mediapyynnöt ohjataan viestintään.  

Tieto tartunnasta tai altistusepäilystä on yksityisyyden suojaan kuuluva tieto, ja henkilön terveystietoja saavat käsitellä vain ne henkilöt, joiden tehtäviin se kuuluu. Yliopisto informoi yleisellä tasolla työntekijöitä ja opiskelijoita mahdollisesta tartunnasta / altistusepäilystä tiedon saatuaan ja ohjaa henkilöt työskentelemään kotoa käsin.  

Tartunnan saaneita henkilöitä kannustetaan ilmoittamaan oma-aloitteisesti tartunnastaan niille henkilöille, joihin on ollut läheisessä kontaktissa viime päivien aikana. Suomessa tartunnan saaneella ei kuitenkaan ole velvollisuutta ilmoittaa asiasta muille kuin asiaa selvittävälle lääkärille, joka tartuntatautilain mukaisesti käynnistää selvityksen mahdollisten altistusketjujen jäljittämiseksi. 

Tilat

Onko yliopiston tilojen siivousta ja ilmanvaihtoa tehostettu korona-aikana?

Olemme tehostaneet jokaisen rakennuksen siivousta ja ilmanvaihtoa.  

Ovatko Taideyliopiston tiloissa olevat kuntosalit ja saunat auki normaalisti? 

Teatterikorkeakoulun kuntosali avataan, mutta käyttäjämäärää rajataan ja laitteita siirretään riittävän turvavälin turvaamiseksi. Kuntosali varustetaan pintojen pyyhintäsuihkeella ja -liinoilla. Saunat eivät ole käytössä korona-aikana. 

Voiko rakennusten ikkunoita avata?

Valitettavasti päätoimitiloissa rakennusten ikkunoita ei voi avata, sillä koneellinen ilmanvaihto menee sekaisin.

Voiko aerosolien muodostumista ehkäistä esim. laulamalla suoraan poistoilmaan päin? 

Poistoilmaventtiiliin laulaminen ei tuo merkittävää turvallisuuslisää, vaan aiheuttaa lähinnä ergonomisia ongelmia. Tärkeintä olisi noudattaa tiloihin suosituksina merkittyjä henkilöetäisyyksiä ja miettiä tilan henkilömäärää.  

Onko sisäilman kierto mahdollista saada kokonaan pois opetusluokista?

Tämä ei ole valitettavasti mahdollista. Sisäilma on kuitenkin tiloissamme niin puhdasta kuin mahdollista, sillä erillinen kone tuo tuloilman ja erillinen kone poistaa ilman kiinteistöstä. Näin ollen aerosolit eivät kierrä saman koneen kautta. 

Henkilöstöasiat

Edellyttääkö Taideyliopisto poissaolotodistusta tilapäisen hoitovapaan (5. päivä) tai sairaspoissaolon (6. päivä) osalta tilanteissa, joissa koronatestin tulos on viivästyny3t?

Mikäli koronatestiin pääsy tai testin tuloksen saaminen viivästyy, esihenkilön luvalla omailmoitteista poissaoloa voi jatkaa siihen saakka, kunnes tulos on selvinnyt ja/tai henkilö on tervehtynyt. 

Voiko henkilökunnan pysäköintipaikkojen määrää tilapäisesti lisätä, että töihin olisi helpompi tulla omalla autolla?

Valitettavasti yliopistolla ei ole mahdollisuutta autopaikkojen lisäämiseen. Kunkin päätoimitilan (M-, N- ja R-talot sekä Botta, Kookos ja Elimäenkatu) läheisyydessä on pysäköintihalleja, joista voi tiedustella vapaita paikkoja arkipäiväpysäköintiin.

Onko yhteiskäyttöisistä työpisteistä mahdollista luopua väliaikaisesti ja ottaa omaan käyttöön?

Yhteiskäyttöisiä työpisteitä voi pandemia-aikana varata kerrallaan työpäivän ajaksi. Työskentelyn päätteeksi työpiste puhdistetaan seuraavaa käyttäjää varten tätä varten varatuilla aineilla. Yliopisto suosittaa myös puhdistamaan työpisteen ennen työskentelyn aloittamista. 

Nimeämättömät työpisteet mahdollistavat riittävät etäisyydet esimerkiksi monitoimitiloissa. Mikäli tiloissa on työntekijöille nimetyt työskentelypisteet, työntekijöiden tulee muilla tavoin (esim. vuorojärjestelyt) huolehtia siitä, että turvallisuuden kannalta riittävät etäisyydet toteutuvat.      

Tapahtumat

Voidaanko näyttelyavajaisia järjestää kutsuvierastilaisuuksina?

Taideyliopiston koronavalmiusryhmä on linjannut, että emme järjestä yli 50 hengen kutsuvierastilaisuuksia. Alle 50 hengen tilaisuuksia voi järjestää turvaohjeista informoiden ja niitä noudattaen. 

Etätyö

Miten Taideyliopisto tukee työergonomiaa etätyössä?

Vaikka käytössä ei olisikaan erityisiä etätyöhön tarkoitettuja välineitä, hyvästä ergonomiasta voi huolehtia myös kotona. Huonosta työskentelyasennosta aiheutuvat oireet johtuvat useimmiten siitä, että töitä tehdään pitkään samassa asennossa. On tärkeää muistaa vaihdella asentoa ja työpistettä pitkin päivää ja muutenkin tauottaa työskentelyä riittävästi.  

Yliopisto tarjoaa henkilöstölle ja opiskelijoille BREAK PRO –taukoliikuntaohjelman mobiililaitteisiin. Ohjelma on fysioterapeuttien suunnittelema työkalu työn tauottamiseen, ergonomian parantamiseen ja työhyvinvoinnin lisäämiseen aktivoimalla ja muistuttamalla taukojen pitämään. 

Muita toimenpiteitä hyvän ergonomian tukemiseen myös etätyössä selvitetään parhaillaan.