Haku kirjoittamisen maisteriohjelmaan

Ei hakua 2024.

Kirjoittamisen maisteriohjelman kevään 2023 opiskelijavalintojen hakuohjeet

Huomioi, että näihin valintaperusteisiin ja ennakkotehtäviin tulee muutoksia seuraavalla hakukierroksella.

Opintojen kesto ja tutkintokieli

 • Opintojen kesto: 2 vuotta
 • Tutkintokieli: suomi

Hakukelpoisuus

Voit hakea kirjoittamisen maisteriohjelmaan, jos olet:

 1. suorittanut alemman korkeakoulututkinnon (kandidaatin tutkinto, ammattikorkeakoulututkinto)
 2. suorittanut BA- (Bachelor’s degree) tasoisen ulkomaisen tutkinnon, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin

Hakukelpoisuuden tarkistaminen

Hakukelpoisuutesi tarkistetaan toimittamasi hakemuksen, todistusten ja muiden selvitysten perusteella. Jos hakemuksesi ja hakemuksen liitteet vastaavat vähimmäisvaatimuksia, hakemuksesi etenee akateemiseen arviointiin. Saat tiedon hakukelpoisuutesi tarkistuksen tuloksesta sähköpostitse.

Kielitaitovaatimus

Kirjoittamisen maisteriohjelman opetus- ja tutkintokieli on suomi.

Jotta voit tulla hyväksytyksi tutkinto-opiskelijaksi, sinun on hakuvaiheessa osoitettava opetuskielen mukainen opiskelun kannalta välttämätön kielitaito.  

Teatterikorkeakoulun opetus- ja tutkintokielet

Arviointikriteerit

Ennakkotehtävien ja valintakoetehtävien arviointikriteerit:

 • työsuunnitelman potentiaali 
 • taiteenalaan ja omaan projektiin liittyvä erityistuntemus 
 • tekstuaalinen hahmottamiskyky 
 • ajattelun ja mielikuvituksen omintakeisuus ja laaja-alaisuus 
 • itsetuntemus kirjoittajana 
 • kyky pitkäjänteiseen työskentelyyn itsenäisesti ja toisaalta kyky osata toimia monialaisessa yhteisössä ja yhteistyössä 
 • vuorovaikutustaidot ryhmässä ja henkilökohtaisessa ohjauksessa 
 • tutkimuksellinen suuntautuminen osana taiteellista prosessia 
 • kyky lukea analyyttisesti ja tulkiten valmista tekstiä 
 • kyky lukea reflektoiden omaa ja muiden keskeneräistä tekstiä 
 • kyky antaa ja ottaa vastaan palautetta ja hyödyntää sitä omassa työskentelyssä 
 • motivaatio, vastuunottokyky ja sitoutuneisuus opiskella 
 • soveltuvuus alalle ja korkeakouluopintoihin 

Ennakkotehtävät

Ennakkotehtäviä ei tarkenneta eikä selitetä. Varaudu siihen, että tekemäsi ennakkotehtävät toimivat materiaalina myös valintakokeiden aikana.

Ennakkotehtävät tehdään suomen tai ruotsin kielellä ja ne toimitetaan sähköisesti. Merkitse nimesi jokaiseen tehtävään. Kirjoita tehtäväsi tietokoneella. Käytä sivunumerointia. Tulosta kirjoittamasi teksti itsellesi ennen ennakkotehtävien palauttamista, jotta hahmotat sen myös paperilta luettavassa muodossa.

Liuskalla (=A4) on n. 30 riviä kirjoitettua tekstiä (riviväli 1.5, fonttikoko 12). Nimeä tiedostot: sukunimi_etunimi_tehtävän numero

1. Teossuunnitelma tai konsepti

Kirjoita teossuunnitelma tai konsepti oman projektin pohjaksi sekä lyhyt luonnos sen toteutuksesta ja lajityypistä (1 liuska). Projektin tulee sijoittua jollekin maisteriohjelman kolmesta osa-alueesta. Tarkemmat tiedot osa-alueista löytyvät opetussuunnitelmasta.

2. Teksti- tai teosnäyte

Liitä mukaan teksti- tai teosnäyte (enintään 10 liuskaa), joka liittyy teossuunnitelmaasi. Jos teosnäyte sisältää ääntä tai kuvaa tai sijoittuu monimediaaliselle alueelle, näytteen kesto voi olla enintään 5 minuuttia ja kuvien määrä enintään 10 kpl.

3. Pienoisessee

Kirjoita pienoisessee, jossa käyt keskustelua jonkin omaan projektiisi läheisesti liittyvän teoreettisen tekstin tai taiteellisen teoksen kanssa. (2 liuskaa).

4. Kolme tärkeintä asiaa

Kerro kolme tärkeintä asiaa, mitä haluaisit koulutuksen aikana oppia. Kerro myös, missä vaiheessa olet kirjoittajana nyt. Käytä taustamateriaalina kirjoittamisen maisteriohjelman opetussuunnitelmaa. (Pituus enintään 1 liuska). 

Valintakokeet

Hakijoiden hakukelpoisuuspäätöksistä lähetetään hakijoille tieto sähköpostitse viikolla 9-10. Ennakkotehtävien perusteella jatkoon päässeille lähetetään sähköpostitse kutsu toiseen vaiheeseen viimeistään viikolla 14 sekä mahdolliset lisätehtävät. Annettua valintakoeaikaa ei vaihdeta. Myös ennakkotehtävien perusteella karsituille ilmoitetaan asiasta sähköpostitse.

1 vaihe       Opintopolun hakemus, ennakkotehtävien ja liitteiden toimittaminen
2 vaihe       
3 vaihe       

Valintakokeet järjestetään sekä etänä että Teatterikorkeakoulun Haapaniemenkatu 6:n tiloissa.
Valintakokeet järjestetään pääsääntöisesti klo 9–18 välisenä aikana, mutta niihin voi kuulua myös ilta-aikaan sijoittuvia tehtäviä. Hakijoita voidaan karsia valintakokeiden aikana.

Kirjoittamisen maisteriohjelmaan hakevien valintakoetehtävät ovat sekä kirjallisia että suullisia.

Valintojen yksilötehtävät voi suorittaa joko suomen tai ruotsin kielellä, ryhmätehtävät ainoastaan suomen kielellä.

Lisätietoa valintakokeista ja arvostelukriteereistä

Yksilölliset järjestelyt valintakokeissa

Hakijapalveluiden yhteystiedot

Hakijapalvelut neuvoo Teatterikorkeakoulun opiskelijavalintaan liittyvissä kysymyksissä.

Voit olla yhteydessä meihin sähköpostitse tai puhelimitse.

Sähköposti: teak.hakijapalvelut@uniarts.fi
Puhelinnumero: 050 349 6672

Tutustu koulutuksen sisältöön