Kirjoittamisen maisteriohjelma

Yleistä

Kirjoittamisen maisteriohjelma käynnistyy Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa syksyllä 2019. Maisteriohjelma on ainutlaatuinen, tutkintoon johtava kirjoittajakoulutus, joka toteutuu ensimmäistä kertaa Suomessa Taideyliopiston monitaiteisessa ympäristössä.

Katso myös Helsingin Kirjamessuilla käyty keskustelu, jossa Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa aikaisemmin opettanut runoilija Saila Susiluoto sekä vastuuopettaja Jusa Peltoniemi kertovat uudesta kirjoittamisen maisteriohjelmasta Baba Lybeckin johdolla.

Hakuaika 2019 on päättynyt.

Monitaiteinen opiskeluympäristö

Kirjoittamisen maisteriohjelmassa kirjoittamista opiskellaan vuorovaikutuksessa kuvataiteiden, esittävien taiteiden, musiikin ja taiteellisen tutkimuksen kanssa. Opinnoissa perehdytään taiteellisessa ja taiteen tutkimuksessa hyödynnettyihin kirjoittamisen metodeihin, erityisesti niiden uusiin kokeellisiin ja monimediaisiin muotoihin. Henkilökohtaisen kirjoitustyön lisäksi opinnoissa keskeistä on kirjoittamisen suhde muihin taiteenaloihin ja yhteiskuntaan.

 

Maisteriohjelmassa kirjoittaminen ymmärretään paitsi itsellisenä, myös monimuotoisena ja soveltavana taiteenalana, joka pyrkii laajaan vaikuttavuuteen.

 

Maisteriopintojen perusta koostuu henkilökohtaisesta kirjoitustyöstä, lukemisesta sekä kriittisestä ja reflektoivasta taiteellisesta ajattelusta. Osa maisteriohjelman kursseista perustuu Taideyliopistossa vuodesta 2013 lähtien toimineen kirjoittamisen opintokokonaisuuden opetukseen. Voit lukea lisää opintokokonaisuudesta täältä.

 

Uusi ohjelma käynnistyy Otava kirjasäätiön ja Otava Oy:n tekemän suurlahjoituksen tuella.

Oma projekti, kolme suuntausta

Opiskelu kirjoittamisen maisteriohjelmassa rakentuu opiskelijan oman kirjoitusprojektin ympärille.

 

Kirjoitusprojekti voi sijoittua jollekin ohjelman kolmesta eri suuntautumisalueesta, joita ovat

  • kirjoittaminen perinteisissä genreissä, esim. proosa ja lyriikka
  • taiteesta kirjoittaminen
  • mediasensitiivinen kirjoittaminen

 

Ohjelman vierailevat tuntiopettajat ovat huippukirjoittajia. Aiemmin Taideyliopistossa kirjoittamista ovat opettaneet mm. Olli Jalonen, Riikka Pelo, Harry Salmenniemi, Saila Susiluoto sekä Maria Säkö.

 

Ohjelma tekee kansainvälistä yhteistyötä muiden kirjoittamisen alan koulutusohjelmien kanssa, ja ohjelman puitteissa on tarkoitus käynnistää myös residenssitoimintaa.

 

 

Näin haet

Kirjoittamisen maisteriohjelmaan haetaan yhteishaussa 2019.

 

Tutustu huolella sekä yleisiin että ohjelmakohtaisiin hakuohjeisiin Teatterikorkeakoulun hakuoppaasta.

 

Tee ennakkotehtävät hakuajan päättymiseen mennessä ja täytä sähköinen hakemus opintopolku.fi:ssä 9.1.-23.1.2019 (päättyy klo 15 Suomen aikaa) välisenä aikana.

Kysymyksiä & vastauksia

Montako opiskelijaa hyväksytään ohjelmaan?
Sisäänotto on 4-6 opiskelijaa / vuosikurssi.

 

Mikä on ohjelman opetuskieli?
Ohjelman opetuskieli on suomi, mutta opiskelijan taiteellinen työ voi olla myös ruotsiksi.

 

Millä koulutustaustalla ohjelmaan voi hakea?
Hakijaksi kelpaa kuka tahansa kandidaatin tutkinnon tai alemman korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö.

 

Mitä on mediasensitiivinen kirjoittaminen?
Mediasensitiivisellä kirjoittamisella tarkoitetaan kirjoittamista muille alustoille kuin paperille, jolloin myös se media itsessään, jolle kirjoitetaan, on merkityksellinen osa teosta. Mediasensitiivinen kirjoittaminen on usein erilaisille digitaalisille alustoille kirjoittamista, mutta lopputuloksena voi olla myös vaikkapa veistos, installaatio tai millä tahansa muunlaisella alustalla toteutettu teos.

Ota yhteyttä

Jusa Peltoniemi

Lehtori, koulutusohjelman johtaja

 

Anna Heikkilä

Suunnittelija