Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Kirjoittamisen maisteriohjelman vierailevan professorin opetuksen ytimessä on kirjoittajan oma ilmaisumuoto

Töissä Taideyliopistossa -juttusarjassa tutustutaan työntekijöihin, jotka ovat erilaisissa rooleissa mahdollistamassa opiskelijoiden kasvun korkeatasoisiksi ja laaja-alaisesti ajatteleviksi taiteilijoiksi ja muutoksentekijöiksi.

Kuva: Veera Väisänen

Kuka olet ja mitä teet Taideyliopistossa?

Olen Mikael Brygger, runoilija ja opettaja. Taideyliopistolla olen yksi kirjoittamisen maisteriohjelman neljästä vierailevasta professorista. Työssäni pyrin etsimään kirjoittamisen ja muiden taiteenalojen välisiä yhteyksiä.

Kirjoittamisen koulutusohjelmassa perehdymme laaja-alaisesti kirjoittamiseen taiteenalana. Vaikka olen lähtökohdiltani runoilija, se ei ole opetukseni ytimessä vaan kirjoittaminen on lajityypistä vapaata ja kirjoittaa voi omalla ilmaisumuodollaan.

Kerro tyypillisestä työpäivästäsi

Jaamme neljän henkilön kesken yhden kokonaisaikaisen viran, joten työskentelen osapäiväisenä. Tyypilliseen työpäivääni sisältyy muun muassa opetusta, opetuksen valmistelua sekä opettajankokouksia, jossa jaamme työyhteisön kesken kokemuksiamme ja pallottelemme ideoita. Jos opetus on lähiopetusta, työhöni kuuluvat myös satunnaiset kohtaamiset opiskelijoiden ja kollegojen kanssa. Opetuksen lisäksi monilla meistä on omia projekteja ja hankkeita.

Tärkein asia työssäni on kuitenkin mentorointi. Kirjoittamisen maisteriohjelmaan haetaan omalla projektilla, eli opiskelijalla on opintojen alusta lähtien työ, mitä rakentaa. Meillä jokaisella vierailevalla professorilla on vähintään yksi mentoroitava opiskelija, jonka opinnäytetyötä ohjaamme.

Millaisena näet roolisi opettajana?

Kuvitellaan, että meillä on tila, jossa on pyöreä pöytä, jonka ympärille opiskelijat ja opettajat kokoontuvat. Opettajana tärkein tehtäväni on tarjota jotain, mistä keskustelu pääsee alkuun. On hienoa, miten ihmiset eri taustoista ja taiteenaloilta kokoontuvat yhteisen pöydän ääreen ja jakavat omaa tekemistään sekä ajatteluaan. Tällaisen keskustelun avulla mahdolliset solmukohdat voidaan avata. Pöydän äärellä tapahtuu valtava määrä oppimista. Opettaja on siis syötteiden antaja sekä henkilö, joka pitää huolta tilasta ja itse pöydästä.

Miten päädyit meille töihin?

2010-luvun alussa olin visuaalisen runon työpajassa, jonka eräs kollegani järjesti. Työpajassa minua sekä muutamaa muuta kollegaani pyydettiin opettamaan eräälle runokurssille Kuvataideakatemialle. Kurssin aikana viehätyin Kuvataideakatemiasta ja sen ihmisistä. Vuonna 2013, kun kirjoittamisen maisteriohjelma oli suunnitteilla, pidin TeaKilla erään konferenssin yhteydessä kirjoitusharjoituksia ja opetustöitä alkoi kertyä enemmän.

Mikä on työssäsi parasta?

Yhteisö, joka sisältää opiskelijat, työkaverit ja alumnit. Parasta on myös uuden kurssin alku, kun et vielä tiedä ja tunne tekijöitä etkä osaa odottaa, miten kurssi lähtee liikkeelle. Kaikessa herkkyydessään se on jännittävää ja kiehtovaa.

Mitä taide-elämystä olet käynyt viimeksi katsomassa?

Väinö Aaltosen museo WAMissa Antti Laitisen näyttelyn. Laitinen on Kuvataideakatemian alumni ja hänen työskentelynsä tuo mieleen runouden kirjoittamisen. Teokset ovat materiaaliltaan luonnon ja metsän kanssa tekemisissä. Aarin verran metsää -nimisessä teoksessa metsää on pilkottu, lajiteltu ja installoitu aarin kokoiseksi alueeksi WAMin museon lattialle. Teosta pystyy vertaamaan kielen ja tekstin materiaalisuuteen, sillä se on samalla tavalla purettavissa ja esiteltävissä vaikuttavalla tavalla. Samaan aikaan se on kuitenkin paljon enemmän.

Taideyliopistosta

Taideyliopisto on avoin taiteiden kohtauspaikka, rohkeiden uudistajien ja perinteen taitajien kriittinen yliopistoyhteisö. Muodostamme ainutlaatuisen ympäristön taiteilijana kasvamiseen ja vahvistamme taidetta ja sen muutosvoimaa. Taideyliopisto on yksi maailman johtavia esittävän taiteen yliopistoja ja siihen kuuluvat Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu. Opiskelijoita meillä on noin 2 000 ja henkilötyövuosia noin 700.

#töissätaideyliopistossa #meolemmetaideyliopisto