Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Visiting professor D. Graham Burnett: Taide ja huomiotalous

Professori D. Graham Burnett Princetonin yliopistosta vierailee Taideyliopistossa tänä keväänä. Hän pitää Kuvataideakatemiassa kurssin nimeltä “Attensity: The Poetics of Attention” maaliskuussa ja toukokuussa 2023. Hänen tavoitteensa on lisätä tietoisuutta huomiotaloudesta, missä me kaikki elämme, taiteilijat mukaan lukien.

Graham Burnett pitää luentoaan Myllyn yläaulassa.

D. Graham Burnett on tutkija, opettaja ja taiteilija. Hänellä on tieteen historian ja historian professuuri Princetonin yliopistossa New Jerseyssä Yhdysvalloissa. Hän on erikoistunut tieteiden ja kuvataiteen välisiin yhteyksiin.

”Ensisijainen identiteettini on roolini opettajana, tai siitä välitän eniten. Kutsumukseni on tehdä yhteistyötä muiden kanssa, ja luoda tiloja, joissa voimme yhdessä keskittyä ymmärtämiseen. Yliopistot ovat erityisiä instituutioita. Perinteisesti ne nostavat esiin ja palvelevat sitä hienovaraista työtä, joka liittyy maailman ymmärtämiseen, toistemme ymmärtämiseen ja itsemme ymmärtämiseen”, Burnett sanoo.

Hänen työnsä pohjana on erityisesti tieteen historia ja filosofia.

”Nämä oppiaineet tuntuivat minusta olevan erityisen kiinnostuneita itse ymmärtämisen ymmärtämisestä. Kaikki luovat hankkeeni ja tutkimusprojektini lähtevät näistä lähtökohdista. Toiminnalla on merkitystä, mutta ilman ymmärrystä toiminta ei pysty pitemmän päälle palvelemaan meitä.”

Burnett pyrkii liittämään yhteen luovat käytännöt ja tutkimuksen.

”Uskon, että ’ymmärtämisen’ prosessi ei ole aivan sama kuin ’tiedonmuodostus’ yliopiston tieteenalojen puitteissa. Olemme itse erityisellä tavalla ’panoksena’ tässä ymmärtämistyössä. Kyse on meistä ja kyvystämme selviytyä ja ymmärtää maailmaa. Taiteilijat asettavat tämän yhteen kietoutumisen työnsä keskipisteeseen. Tämä on olennaista.”

Huomiotalouden nousu

Burnettin tutkimusaiheet ovat vaihdelleet vuosien varrella maantiedosta, kartografiasta, imperialismista ja optiikasta merten hyväksikäytön historiaan. Hänen työnsä liittyy enimmäkseen tieteen ja tekniikan historiaan.

”Nopeasti muuttuvien digitaalisten elämäntapojemme kontekstissa huomioni on viime vuosina kääntynyt itse huomioimiseen – huomiotalouden nousuun ja sen historialliseen, tekniseen ja eksistentiaaliseen syntyhistoriaan. Suurin osa luovasta työstäni ja tutkimuskäytännöistäni pyörii nyt tämä ongelman ympärillä, joka näyttää olevan aikamme keskeinen haaste.”

Mutta mitä huomio on?

”Huomio ja huomioiminen ovat merkinneet eri asioita eri aikoina ja eri yhteyksissä. Niille sotatieteilijöille, jotka olivat kiinnostuneita tutkavalvonnasta toisen maailmansodan aikana, huomio merkitsi sotilaan kykyä katsella näyttöä ja havaita ohikiitäviä valopilkkuja. Simone Weilin kaltaiselle filosofille huomio on itse asiassa eräänlaista rukousta – se on tapa, jolla teemme itsemme olevaksi.”

Huomion ystävät ja huomioaktivismi

Burnett on mukana ryhmässä nimeltä Friends of Attention (suom. Huomion ystävät). Se on löyhä taiteilijoiden, tapahtumanjärjestäjien, kirjailijoiden ja muiden huomioaktivismiin sitoutuneiden ihmisten yhteenliittymä.

”Ryhmä muotoutui vuoden 2018 São Paulon biennaalin yhteydessä, joka pidettiin heti sen jälkeen, kun Jair Bolsonaro oli valittu presidentiksi. Jaoimme käsityksen, että tietynlainen taantumuksellinen politiikka Brasiliassa, mutta myös Euroopassa ja Yhdysvalloissa, liittyi alustakapitalismin muutoksiin. Friends of Attention syntyi noista keskusteluista. Vastustamme ihmisten huomion kaupallistamista ja tukkukauppaamista. Uskomme, että ne uudet tehokkaat algoritmiteknologiat ja suuryritykset tai teollisuusyritykset, jotka yrittävät kääntää kaikkien silmät rahaan, eivät tue ihmisten hyvinvointia”, Burnett sanoo.

Kollektiivi Friends of Attention kirjoittaa yhteistyössä näistä aiheista. Viime vuonna he julkaisivat kirjan nimeltä Twelve Theses on Attention. (Katso linkki alla.)

Nykymaailmassa huomio liittyy läheisesti kansainväliseen politiikkaan ja talouteen.

”Viime vuosikymmeninä olemme nähneet niiden mekanismien, joilla huomiomme vangitaan ja huutokaupataan, muuttuvan uskomattoman intensiivisiksi. Valtavan suuri teollisuudenala koettaa nyt saada kaikki katsomaan hetkeksi tänne tai sinne ja muuttamaan tuon katseen rahaksi. Näillä voimilla on ollut todellisia seurauksia sekä persoonallisuuden kokemukseen että elämäämme yhteisössä.”

Miksi taideopiskelijoiden tulisi kiinnittää huomiota huomioon?

Burnett piti Taideyliopistossa 6.3.2023 julkisen luennon The Tip of the Finger, and the Moon. Luento keräsi noin 40 hengen yleisön, ja monet heistä osallistuivat aktiivisesti luentoa seuranneeseen keskusteluun.

”Puhuin hieman huomiontutkimuksen historiasta 1900-luvulla keskittyen tapoihin, joilla laboratoriopsykologit ja kokeelliset fysiologit käsitteellistivät ja mittasivat ihmisen huomiokykyä. Luennon materiaali on osa kirjaa, jota olen työstänyt muutaman viime vuoden ajan”, Burnett sanoo.

Maalis- ja toukokuussa 2023 hän opettaa Kuvataideakatemiassa kurssia nimeltä Attensity: The Poetics of Attention.

”Kurssilla käydään läpi tapoja, joilla huomiota voidaan ajatella välineenä tietyn taiteellisen tutkimuslinjan sisällä. Olen pitkään ollut kiinnostunut huomion ’pisteytyksestä’ ja huomioon liittyvästä ’koreografiasta’. Kurssin aikana toivon voivani tutkia ja pohtia yhdessä kiinnostuneiden opiskelijoiden kanssa, mitä jaetut, huomioon liittyvät käytännöt voivat tuoda tutkimuspohjaisiin taiteellisiin käytäntöihin. Itse työskentelen tällaisten huomioon liittyvien, jaettujen, muodollisten ’säännöstöjen’ kanssa, usein yhdessä ESTAR(SER)-nimisen kollektiivin kanssa.”

Burnett korostaa, että huomio on huolehtivaa toimintaa. Siksi tarvitsemme välttämättä huomiokykyä pystyäksemme vastaamaan muiden tarpeisiin ja planeettamme tarpeisiin.

”Kriittinen ajattelu on erittäin tärkeää erityisesti jokaiselle, joka on kiinnostunut ihmisten huomiosta uuden taiteellisen ilmaisun välineenä tai materiaalina. Meidän on luotava uusia, huomioon liittyviä vastarinnan muotoja ja uusi Huomioaktivismin liike. Suurimmat toiveeni kohdistuvat niihin!”

Lisätietoja Burnettin kurssista ja hankkeista

Teksti: Päivi Brink

Visiting professor -ohjelma tuo Kuvataideakatemiaan huippuosaamista

Kuvataideakatemiassa vierailee vuosittain lukuisia kansainvälisiä professoreita, jotka ovat eturivin taiteilijoita ja taiteen asiantuntijoita. Saastamoisen säätiön kanssa toteutettava yhteistyöhanke Kuvataiteen kansainväliset verkostot mahdollistaa vierailijaprofessoriohjelman pitkäjänteisen kehittämisen.