25 vuotta taidejohtamisen koulutusta Sibelius-Akatemiassa

Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Arts management -koulutuksen 25-vuotisjuhlaa vietetään 6.-10.6.2022. Tässä haastattelussa aineryhmän johtaja Violeta Simjanovska ja professori Toni-Matti Karjalainen kertovat koulutuksen syntyvaiheista, vaikuttavuudesta ja tulevaisuudesta – ja antavat esimakua kansainvälisen konferenssin sisällöistä.

Veikko Kähkönen

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 25 vuotta siitä, kun Sibelius-Akatemia käynnisti, yhtenä pioneereista, Arts management -maisteriohjelman.

”Taiteiden, taiteilijoiden, yleisön ja yhteiskunnan näkökulmien tuominen yhteen mielekkäällä, osallistavalla, kestävällä ja vastuullisella tavalla – siitä taidejohtamisessa on kysymys”, sanoo Violeta Simjanovska, Arts management -aineryhmän johtaja vuodesta 2017.

Juhlaviikkoa vietetään teemalla ”Uudelleenajattelun taito: Taidejohtamisen uusi aikakausi” kolmessa yhteydessä: Sibelius Summer Academy -verkkokurssi (6.-8.6.), kansainvälinen online-konferenssi (9.-10.6.) ja iltatapahtuma Helsingin Musiikkitalossa 10.6. Vuosijuhlajulkaisu valmistuu syksyllä.

”Taidejohtamisessa on opiskelu- ja tutkimusalana monia aiheita ja näkökulmia, joista useat vaikuttavat suoraan taiteen ja kulttuurin korostuneeseen rooliin tällä uudella haastavalla aikakaudella – uusina ideoina, rakenteina ja viitekehyksinä. Tästä siis viikon pääotsikko, uudelleenajattelun taito”, vuonna 2020 Arts management -aineryhmän professorina aloittanut Toni-Matti Karjalainen sanoo.

Kansainvälinen edelläkävijä

Idea koulutusohjelman perustamisesta taidehallinnon ammattilaisille Suomessa lähti pianisti Osmo Paloselta jo vuonna 1990. Palonen toimi Sibelius-Akatemian täydennyskoulutuskeskuksen johtajana.

”Ala alkoi kehittyä tuolloin myös muualla Euroopassa, joten tämä ohjelma oli yksi edelläkävijöistä. Sibelius-Akatemian johto ymmärsi alan merkityksen ja käynnisti taidejohtamisen maisteriohjelman vuonna 1997”, Simjanovska kertoo.

Sittemmin yli 100 huipputason asiantuntijaa Suomesta ja maailmalta on ollut kehittämässä koulutusta, ja ohjelmasta on valmistunut 160 opiskelijaa alan moninaisiin tehtäviin Suomessa ja ulkomailla.

Viimeisimmän uudistuksen myötä pääaineen englanninkieliseksi nimeksi tuli Arts Management, Society and Creative Entrepreneurship, ja koulutus johtaa taiteen maisterin tutkintoon.

Välittävä yhteisö

Toni-Matti Karjalaisen mukaan ohjelmasta tekee ainutlaatuisen sen monialainen ja poikkitieteellinen lähestymistapa taiteeseen ja kulttuuriin.

Simjanovska lisää: ”Kansainvälinen ohjelmamme käsittelee suomalaisen yhteiskunnan tarpeita, mutta myös globaaleja haasteita. Siksi katamme laajan kirjon teemoja ja käsitteitä alkaen taiteen ja yhteiskunnan suhteesta – taiteen arvosta, kestävästä kehityksestä, ekologiasta ja taiteista, kulttuuripolitiikasta sekä taideaktivismista taiteen yrittäjyyteen, brändien rakentamiseen, populaarikulttuuriin ja tuottamiseen.”

”Kaiken lisäksi vaalimme vieraanvaraisuutta ja välittämistä yhteisössämme, kampuksella opiskelijoiden ja opettajien kesken, mutta myös suhteessa yhteiskuntaan”, Simjanovska sanoo.

Kokeneet, näkemykselliset ja luovat opiskelijat

Sekä Simjanovska että Karjalainen ovat vaikuttuneita korkeatasoisista opiskelijoista, jotka hakeutuvat koulutukseen.

”Opiskelijamme ovat erityisiä. He ovat kokeneita, näkemyksellisiä ​​ja luovia. Tämä luo omanlaisen yhteisoppimisen ja yhdessä ajattelun kulttuurin kursseille ja koko aineryhmään”, Karjalainen sanoo.

Koulutusohjelman perintöä vahvistavat laaja-alaisesti verkottuneet alumnit.

”Osa toimii vaikuttavissa tehtävissä vakiintuneissa instituutioissa, osa perustaa omia start-up-yrityksiä. Tarjoamme opiskelijoillemme erilaisia ​​taitoja ja työkaluja, jotta he voivat toimia alan vahvoina lähettiläinä”, Simjanovska sanoo.

”Suomalaisissa – ja myös kansainvälisissä – kulttuurilaitoksissa, tapahtumissa, yrityksissä, taideyhteisöissä työskentelee paljon meiltä valmistuneita ammattilaisia. Koulutus on konkreettisesti muokannut kulttuurimme rakennetta ja sisältöä”, Karjalainen summaa.

Taidejohtamisen tulevaisuuden haasteet juhlakonferenssin teemana

Osana vuosijuhlaviikkoa järjestettävä kansainvälinen tutkimuskonferenssi kokoaa 9.-10.6.2022 alan tutkijoita, opiskelijoita ja toimijoita esittelemään ja keskustelemaan taiteen johtamisen nykytilasta ja tulevaisuuden haasteista eri taiteen ja kulttuurin aloilla.

”Alaamme on viimeisen vuosikymmenen aikana haastettu merkittävästi ja arvaamattomasti. Olemme joutuneet kyseenalaistamaan taidejohtamisen roolin ja tulevaisuuden. Päättäjät osoittavat ymmärryksen puutetta ja luovat epävarmuutta koko sektorille”, Simjanovska sanoo.

Sen seurauksena taiteen johtamisen alalla on käynnistynyt alan arvojen, käsitteiden, aseman ja roolin uudelleen pohtiminen.

”Viimeaikaisen tutkimuksen mukaan kaikki parametrit osoittavat, että taidejohtamisen ammattilaisilla on tulevaisuudessa entistä tärkeämpi rooli. Ja tämä on juuri se viesti, jonka haluamme jakaa – alan tärkeys uusilla ja uudelleen ajatelluilla käsitteillään yhteiskuntamme tulevaisuudelle”, Simjanovska sanoo.

Konferenssin ohjelma koostuu kansainvälisistä esitelmistä, joiden sisältö vaihtelee kulttuuripolitiikasta markkinointiin, tasa-arvosta koulutukseen, nykytaiteesta oopperaan ja black metal -musiikkiin.

Konferenssi alkaa paneelikeskustelulla, jossa on mukana alan pitkäaikaisia kansainvälisiä asiantuntijoita ja professoreita: Franco Bianchini (Italia), Milena Dragicevic Sesic (Serbia), Annukka Jyrämä (Suomi ja Viro), Chris Torch (USA ja Ruotsi) ja Lidia Varbanova (Bulgaria ja Kanada).

Kaksipäiväisen konferenssin päätteeksi konkreettisia näkemyksiä suomalaisesta kulttuurielämästä tarjoavat Music Finlandin toiminnanjohtaja Kaisa Rönkkö sekä Arts management -ohjelman alumni Jenni Pekkarinen ja Taideyliopiston rehtori Kaarlo Hildén.

”Tulevaisuus asettaa uusille asiantuntijoille tehtävän paitsi pitää taiteen ja kulttuurin alat elinvoimaisina ja merkityksellisinä, myös vastata yhteiskuntiemme ja yhteisöjemme kohtaamiin vakaviin haasteisiin, ympäristökriisiin erityisesti”, Karjalainen sanoo.

Tule mukaan vapaamuotoiseen iltajuhlaan Musiikkitalolle 10.6.

Juhlaviikko huipentuu perjantaina 10. kesäkuuta järjestettävään yleisölle avoimeen iltajuhlaan Musiikkitalon päälämpiössä ja terassilla. Tapahtuma kokoaa saman katon alle alan alumneja, kulttuurialan toimijoita, tutkijoita ja opiskelijoita nauttimaan musiikista ja hyvästä seurasta.  

Uutisia Arts management -aineryhmästä