Production Lab – uraauurtava kurssi kokoaa yhteen opiskelijoita kaikista akatemioista luovaan yhteistyöhön

Tänä keväänä uusi pilottikurssi ”The Production Lab” on luonut alustan kaikkien Taideyliopiston akatemioiden opiskelijoiden luovaan yhteistyöhön. Miten kurssi syntyi? Mitä opiskelijat tekevät kurssilla ja mitä se merkitsee heille? Lue haastattelu kolmen opiskelijan ja pilotin rakentaneen, Sibelius-Akatemian Arts Management -ainejohtajan Violeta Simjanovskan kanssa.

Students in discussion around a table
Nelli Kuokka Students in an intensive period in Vuosaari in March 2022

”Kun aloitin Sibelius-Akatemiassa ja Taideyliopistossa vuonna 2017, huomasin, että akatemian eri aineryhmien välillä ei ollut kovinkaan paljon yhteistyötä, saati akatemioiden välillä. Keskustelua yhteistyöstä yliopistotasolla oli käyty pitkään, mutta konkreettisia ideoita ei ollut vielä syntynyt”, kertoo Arts Management -aineryhmän johtaja Violeta Simjanovska.

Simjanovska alkoi kehittää ideaa uudesta kurssista, joka vastaisi opiskelijoiden ja eri koulutusohjelmien tarpeisiin ja toiveisiin.

Vuoden kestävä pilotti, Production Lab, on nyt seitsemän aineryhmän ja/tai koulutusohjelman konsortio. Sibelius-Akatemiasta mukana ovat Arts Management, Global music, Kansanmusiikki ja Musiikkiteknologia, Teatterikorkeasta Esitystaiteen ja -teorian maisteriohjelma sekä Kuvataideakatemiasta Tila-aikataiteiden opetusalue ja Praxis-maisteriohjelma.

”Kurssi tarjoaa opiskelijoille foorumin vaihtaa, kokeilla ja testata luovia yhteistyöideoitaan ja jakaa menetelmiä. Kannustamme heitä laajentamaan verkostojaan ja kohtaamaan uusia yleisöjä. Toivon, että kurssi auttaa heitä rakentamaan uudenlaista suhdetta muihin taiteilijoihin ja taiteen tuottajiin sekä tukee heidän tulevaa uraansa”, Simjanovska sanoo.

Kurssin opiskelijoita Vuosaaren intensiivijaksolla maaliskuussa 2022

Kolmen opiskelijan ajatuksia pilotista

Ladapha Sophonkunkit, yksi Production Lab -kurssin opiskelijoista, on Teatterikorkeakoulun Esitystaiteen ja -teorian maisteriohjelman ensimmäisen vuoden opiskelija.

”Olen kiinnostunut esitys- ja performanssitaiteen kuratoinnista. Siksi haluan nähdä erilaisia ​​lähestymistapoja taiteen tuottamiseen ja yhteistyöhön tämän kurssin aikana”, thaimaalainen Sophonkunkit sanoo. Hän on suorittanut näyttelijäntyön ja ohjaamisen BFA-tutkinnon, ollut aiemmin mukana pienessä teatterissa ja tuottanut festivaaleja.

Lennart Creutzburg on kuvataiteilija ja kuvanveiston ensimmäisen vuoden maisteriopiskelija Kuvataideakatemiassa. Hän on aiemmin suorittanut kuvataiteen ja kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon kotimaassaan Hollannissa.

”Taiteelliset prosessit ovat oppimista, tutkimista ja itsensä laajentamista. Omassa työssäni haluan uskaltaa tehdä esityksiä, joissa on vuorovaikutuksen ja ehkä teatterin elementtejä. Tällä kurssilla kehitän omaa työtäni, mutta toimin myös ryhmässä, joka koostuu eri alojen ihmisistä. Heillä voi olla hyvin erilainen käsitys työprosessista kuin minulla kuvataiteilijana, joten me kaikki opimme työskennellessämme yhdessä”, Creutzburg sanoo.

Sanni Virta on ensimmäisen vuoden opiskelija Arts Management, Society and Creative Entrepreneurship -maisteriohjelmassa Sibelius-Akatemiassa, jossa hän on aiemmin suorittanut maisterintutkinnon kansanmusiikissa.

”Minua kiinnostaa monitaiteinen yhteistyö, ja uskon sen lisääntyvän tulevaisuudessa. Tämä kurssi tarjoaa mahdollisuuden laajentaa verkostojani Taideyliopistossa. Pääsen tutustumaan muiden taidemuotojen tekijöihin ja voin löytää uusia työkavereita ja projekteja. Minua motivoi ajatus, että kohtaan opiskelun arjessa eri alojen asiantuntijoita ja voin tunnistaa, mitä voin tuoda arts manager -roolini kautta yhteistyöhön”, Sanni Virta sanoo.

Kurssin opiskelijoita Vuosaaren intensiivijaksolla maaliskuussa 2022

”Tällä kurssilla tärkeintä on oppia toisilta”

”Kurssin monialainen ja -kulttuurinen opiskelijaryhmä on valtava rikkaus, harvinainen yhdistelmä erilaisia taustoja ja osaamista. Opiskelu on myös hyvin erilaista eri koulutusohjelmissa ja aineryhmissä. Opin paljon tutustumalla toisten kokemuksiin ja reitteihin, joita he ovat kulkeneet tähän kohtaan elämässä”, Virta kertoo.

Ladapha Sophonkunkit on samoilla linjoilla.

”Yhteinen aikamme on tärkeää, koska pääasia, ainakin minulle, on tutustua ihmisiin eri koulutusohjelmista. Opimme toistemme taustoista, taiteellisista mieltymyksistä ja eri näkökulmista, joita tuomme keskusteluun”, Sophonkunkit sanoo.

Kahden lukukauden pituisen kurssin aikana opiskelijat tekevät yhteistyötä, joka voi olla esimerkiksi taiteen tekemistä, uudenlaisen sisällön tuottamista olemassa oleville festivaaleille tai vaikkapa tuotantojen ja niiden rajapintojen kehittämistä.

”Tässä vaiheessa meillä on joitakin ideoita ja tapaamme joka viikko. On tärkeää löytää lisää ideoita, eikä vain valita yhtä ja mennä sen mukaan. Prosessin aikana olemme myös pysähtyneet moniin peruskysymyksiin: Mitä on taide? Missä menee raja – mikä on esitys, demonstraatio, taideteos? Mikä on hyvää? Mitkä ovat ihanteemme siitä, mitä taide voi tehdä?”, Lennart Creutzburg sanoo.

Nämä kysymykset osuvat kurssin peruslähtökohtiin:

”Production Lab pyrkii antamaan laajemman ja syvemmän näkemyksen taiteen ammattilaisen työstä – luomisen innovaatiosta, määrittelemällä uuden yhteyden taiteilijoiden, taidejohtajien ja heidän poliittisen, sosiaalisen, kulttuurisen ja/tai ekologisen ympäristönsä välillä”, Violeta Simjanovska sanoo.

Pilotti, joka luo tietä uudelle kulttuurille

Sanni Virta iloitsee akatemioiden yhteistyöstä ja toivoo kulttuurin kehittyvän niin, että opiskelijat kohtaavat enemmän arjessa ja luovat monitaiteellisia yhteyksiä.

”Aiemmin en oikeastaan ​​tavannut muiden akatemioiden opiskelijoita. Nyt meillä on tunteja Sörnäisten kampuksella ja myös yhteisiä opiskelijatilaisuuksia. Näin hyödynnämme koko potentiaalin, joka tässä upeassa yliopistossa on”, Virta sanoo.

Kurssi on myös ainutlaatuinen tilaisuus seitsemälle opettajalle – eri aloilta ja taustoista – työskennellä yhdessä, jakaa kokemuksia ja rakentaa jotain uutta.

”Tämä pilotti korostaa yliopistomme ainutlaatuisuutta, taiteellisten ja laajempien kulttuuristen kontekstien monimuotoisuutta, joka kattaa laajan valikoiman taiteellisia visioita ja estetiikkaa. Kaiken tämän haluamme valjastaa yhteiseksi hyväksi”, Simjanovska summaa.