Doktorandskolan MuTri

Doktorandskolan MuTri för musikpedagogik, jazz och folkmusik på Sibelius-Akademin

Esittely

Doktorandskolan MuTri ansvarar för doktorandutbildning på avdelningen för musikpedagogik, jazz och folkmusik. Skolan koordinerar och administrerar avdelningens påbyggnadsexamen och forskningsverksamhet samt utvecklar doktorandutbildning, både mellan ämnesgrupper och gemensamt vid doktorakademin. Handledning av påbyggnadsutbildning på avdelningen organiseras huvudsakligen i fem ämnesgrupper (jazz, folkmusik, musikpedagogik, musikteknologi och konstförvaltning). 


Det finns över 50 studerande vid doktorandskolan. Lite mindre än hälften av dem avlägger vetenskapliga påbyggnadsexamina – det största antalet av dem i ämnesgruppen för musikpedagogik. De flesta konstnärliga påbyggnadsexamina avläggs i ämnesgrupper för jazz och folkmusik. Doktorandskolan samarbetar aktivt med finländska och utländska universitet. 


Konstnärlig verksamhet och forskning efter påbyggnadsstudier integreras i doktorandutbildning i bland annat så att doktorer som arbetar på avdelningen deltar i seminarier för påbyggnadsstuderande och handledning av doktorandstudier. 

 

Doktorander

Doktorsexamina som har avlagts 1990–2014 vid Sibelius-Akademins konstnärs-, forskar- och innovatörsutbildningar

Tohtoriopiskelijoiden projekteja

Personal och kontaktuppgifter

Direktör
Lektor Mikko Helevä

 

Vice direktör
Universitetslektor Saijaleena Rantanen

 

Specialplanerare
Hannu Tolvanen

Doktorandskolan MuTri personal

Professor, FT
Professor, MuT
Professor, PhD
Forskardoktor , FT
Professor, MuT
Professor, FT
Doktorand
Universitetslektor , VTT
Doktorand
Lektor
Forskare, FT
Doktorand
Doktorand
Överassistent, FT
Specialplanerare
Professor
Professor, FT