Ohjauksen maisteriopinnot

Opiskele ohjausta englanniksi tutkimuskysymyslähtöisessä, ammattimaisessa ja kansainvälisessä huipputason opiskeluympäristössä.

Samuel Karlsson

Miksi meille?

Kaksivuotinen ohjauksen maisteriohjelma tarjoaa opiskelijalle ainutlaatuiset olosuhteet kehittää omaa erityislaatuaan ja taiteellista praktiikkaansa ohjaajana. Maisteriopinnot suuntautuvat opiskelijan itse asettaman tutkimuskysymyksen kautta, ja sekä tukevat että haastavat opiskelijaa kehittämään omaa taiteellista ajatteluaan ja osaamistaan monialaisessa ja moninäkökulmaisessa oppimisympäristössä, jossa myös vertaisoppiminen on avainasemassa.

Sisältö ja tavoitteet

Opiskelijan oma taiteellinen työskentely, jota koulun ammattimainen tuotantokoneisto sekä tiiviit yhteydet ammattikentän kanssa tukevat, on keskeinen osa ohjauksen opintoja. Opiskelijalla on mahdollisuus tehdä yhteistyötä myös muiden Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun koulutusohjelmien, kuten esittävien taiteiden lavastuksen, valosuunnittelun, äänisuunnittelun ja näyttelijäntaiteen koulutusohjelmien kanssa. Maisteriopintojen kurssitarjonta yhdistää teoriaopetuksen ja käytännön työskentelyn, ja tarjoaa opiskelijalle monipuolisia ja yllättäviä näkökulmia, jotka haastavat ja syventävät hänen omaa taiteellista ja kriittistä ajatteluaan.

Ohjauksen maisteriopinnot tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuksia luoda yhteyksiä muiden eurooppalaisten ohjaajaopiskelijoiden kanssa. Teemme tiivistä yhteistyötä muiden eurooppalaisten ohjauksen koulutusohjelmien kanssa (mm. Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch, Den Danske Scenekunstskole, Listaháskóli Íslands, Stockholms Konstnärliga Högskola, Kunsthøgskolen i Oslo, Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademija). Näiden lisäksi ohjauksen koulutusohjelmalla on monivuotiset yhteistyökumppanit myös Brasiliassa (SP Escola de Teatro, São Paulo) ja Mosambikissa (Universidade Eduardo Mondlane, Maputo). Ohjauksen maisteriopintojen pääopetuskieli on englanti, mutta olosuhteiden salliessa voi opiskelija myös käyttää suomen tai ruotsin kieltä.

Ritualistinen teatteri. Kuvaaja Juanita Ocampo.

Hakeminen

Ohjauksen maisteriopintoihin järjestetään haku vuosittain. Vuoden 2022 haun pääsykokeet järjestetään etänä. Taideyliopisto on yksi halutuimpia opiskelupaikkoja Suomessa. Tutustu aiempien vuosien hakijatilastoihin.

Tohtoriopinnot

Valmistuttuasi sinulla on mahdollisuus pyrkiä jatkamaan opintoja esimerkiksi teatteritaiteen tohtoriohjelmassa ja suuntautua tieteellisiin, taiteellisiin tai soveltaviin tohtoriopintoihin. Taideyliopistossa voi suorittaa jatkotutkintoina lisensiaatin- ja tohtorintutkinnon.

Tutustu opiskelun arkeen

Hakukohteet

Ohjauksen maisteriopinnot

  • maisteri 2 vuotta

Tavoitetutkinto

Teatteritaiteen maisteri (TeM)

Yksikkö

Teatterikorkeakoulu

Hakukielet

englanti (en) Lue lisää kielikäytännöistämme

Lukuvuosimaksu

EU:n ja ETA:n ulkopuolelta tuleville opiskelijoille 5000 €.
Lue lisää lukuvuosimaksusta

Hakuaika

Tähän koulutukseen haetaan tammikuun 2022 yhteishaussa.

Opinnot alkavat syksyllä 2022.

Vastuuhenkilöt

Riko Saatsi
lehtori

Eero Vuori
lehtori

Opiskelijat ja valmistuneet Max-katalogissa