Hankkeemme

Tutustu Taideyliopiston tutkimus-, kehitys- ja kansainvälisiin yhteistyöhankkeisiin.

Pääyksikkö
Alatyypit

Hakutulokset: 4

Hankkeen nimi Kesto Rahoittaja
DIGIPEDA
Opetushenkilökunnan digitaidot ajan tasalle -hanke, jossa Taideyliopisto on mukana.
01/2017-12/2019

Opetus- ja kulttuuriministeriö

OKM-kärkihanke TAITU
Taiteet tulevaisuuden oppimista rakentamassa – opettajan ammatillisen osaamisen kehittämishanke.
01/2017-12/2020

Opetus- ja kulttuuriministeriö

OPEKE
Valtakunnallisessa hankkeessa keskitytään ammatillisen opettajankoulutuksen uudistamiseen.
08/2017-12/2019

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Yhteisö ja taide -seminaari
Seminaarin tavoitteena on pohtia monitaiteellisesti muun muassa taiteen ja yhteiskunnallisen osallisuuden kysymyksiä.
09/2018-09/2018