Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Hankkeemme

Tutustu Taideyliopiston tutkimus-, kehitys- ja kansainvälisiin yhteistyöhankkeisiin.

Pääyksikkö
Alatyypit

Hakutulokset: 5

Hankkeen nimi Kesto Rahoittaja
DIGIPEDA
Opetushenkilökunnan digitaidot ajan tasalle -hanke, jossa Taideyliopisto on mukana.
01/2017-12/2019

Opetus- ja kulttuuriministeriö

OKM-kärkihanke TAITU
Taiteet tulevaisuuden oppimista rakentamassa – opettajan ammatillisen osaamisen kehittämishanke.
01/2017-12/2020

Opetus- ja kulttuuriministeriö

OPEKE
Valtakunnallisessa hankkeessa keskitytään ammatillisen opettajankoulutuksen uudistamiseen.
08/2017-12/2019

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Taiteet ja digi
Hankkeen tavoitteena on kehittää taidealojen opettajankoulutustehtävissä toimivien asiantuntijoiden ammatillista ja pedagogista osaamista.
01/2021-12/2023

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Yhteisö ja taide -seminaari
Seminaarin tavoitteena on pohtia monitaiteellisesti muun muassa taiteen ja yhteiskunnallisen osallisuuden kysymyksiä.
09/2018-09/2018