Hankkeemme

Tutustu Taideyliopiston tutkimus-, kehitys- ja kansainvälisiin yhteistyöhankkeisiin.

Pääyksikkö
Alatyypit

Hakutulokset: 4

Hankkeen nimi Kesto Rahoittaja
DIGIPEDA
Opetushenkilökunnan digitaidot ajantasalle -hanke
01/2017-12/2019

Opetus- ja kulttuuriministeriö

OKM-kärkihanke TAITU
Taiteet tulevaisuuden oppimista rakentamassa – opettajan ammatillisen osaamisen kehittämishanke 2017-2020.
01/2017-12/2020

Opetus- ja kulttuuriministeriö

OPEKE
Ammatillisen opettajankoulutuksen uudistaminen
08/2017-12/2019

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Yhteisö ja taide -seminaari
Seminaarin tavoitteena on pohtia monitaiteellisesti muun muassa taiteen ja yhteiskunnallisen osallisuuden kysymyksiä.