Hankkeemme

Tutustu Taideyliopiston tutkimus-, kehitys- ja kansainvälisiin yhteistyöhankkeisiin.

Pääyksikkö
Alatyypit
Status

Hakutulokset: 8

Hankkeen nimi Kesto Rahoittaja
DIGIPEDA
Opetushenkilökunnan digitaidot ajan tasalle -hanke, jossa Taideyliopisto on mukana.
01/2017-12/2019

Opetus- ja kulttuuriministeriö

OKM-kärkihanke TAITU
Taiteet tulevaisuuden oppimista rakentamassa – opettajan ammatillisen osaamisen kehittämishanke.
01/2017-12/2020

Opetus- ja kulttuuriministeriö

OPEKE
Valtakunnallisessa hankkeessa keskitytään ammatillisen opettajankoulutuksen uudistamiseen.
08/2017-12/2019

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Pedagogisen toiminnan perusteet lasten ja nuorten harrastustoiminnassa
01/2022-06/2024

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Taiteet ja digi
Hankkeen tavoitteena on kehittää taidealojen opettajankoulutustehtävissä toimivien asiantuntijoiden ammatillista ja pedagogista osaamista.
01/2021-12/2023

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Työelämäopintoja ja -palveluita taiteen vapaalle kentälle
Taideyliopisto tarjoaa vapaan taiteen kentän ammattilaisille suunnattua työelämäkoulutusta ja -ohjausta maksuttomasti vuosina 2023–2025.
06/2022-06/2025

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus

UCSEdu: Yliopistokoulutuksen vahvistaminen Etelä-Pohjanmaalla
09/2023-09/2025

Euroopan aluekehitysrahasto

Yhteisö ja taide -seminaari
Seminaarin tavoitteena on pohtia monitaiteellisesti muun muassa taiteen ja yhteiskunnallisen osallisuuden kysymyksiä.
09/2018-09/2018