Yhteisö ja taide -seminaari

Seminaarin tavoitteena on pohtia monitaiteellisesti muun muassa taiteen ja yhteiskunnallisen osallisuuden kysymyksiä.

Esittely

Yhteisöllisen taiteen, taidelähtöisten menetelmien ja tulevaisuuden työn ulottuvuuksia tarkastelevaa seminaaria järjestetään Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa. Seminaaria järjestävät Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opetusohjelmat yhdessä Taideyliopiston CERADA-tutkimuskeskuksen, Taideyliopiston Avoimen kampuksen ja ArtsEqual-hankkeen kanssa.

Taiteilijoiden ammattikuvat laajenevat samalla, kun taiteen käsite ja rooli saavat uusia ulottuvuuksia moninaisissa toimintaympäristöissä ja työyhteisöissä.

Seminaarissa pohditaan, mitä kaikkea taidelähtöisyys voi nykypäivänä tarkoittaa, mitä taiteilijan tieto oikeastaan on, mikä siinä on erityistä, oleellista, jaettavaa, menetelminä, kysymyksen asetteluina, näkökulmina, keinoina, lähestymistapoina, ratkaisuina ja mahdollisuuksina.

Seminaarin tavoitteena on pohtia monitaiteellisesti

  • Taiteilijoiden laajentuvia ammattikuvia ja identiteettejä
  • Taiteilijoiden ja työelämän yhteistyön uusia muotoja
  • Taiteen ja yhteiskunnallisen osallisuuden kysymyksiä
  • Jakaa toteutuneita projekteja, menetelmiä ja käytäntöjä
  • Purkaa ongelmia ja avata uusia mahdollisuuksia
  • Kohentaa yhteisöllisen ja osallistuvan taiteen tunnettuutta ja arvostusta
  • Verkostoitua ja koota tietoa tilaaja- ja tuottajatahoista valtakunnallisesti ja paikallisesti

Yhteisö ja taide –seminaari 18.–20.9.2018

Kolmepäiväinen seminaari kokosi ensimmäistä kertaa yhteen laajan joukon yhteisötaiteen tekijöitä tanssin, teatterin, kuvataiteen, musiikin ja performanssitaiteen aloilta. Seminaarin keynote-puhujia olivat apulaisprofessori Nicholas Rowe Aucklandin yliopistosta Uudesta Seelannista, professori Allan Owens Chesterin yliopistosta Iso-Britanniasta, taiteellinen tuottaja Judith Marcuse Kanadasta, professori Kai Lehikoinen ja tanssitaiteen tohtori Kirsi Törmi Taideyliopistosta. Keynote-luentojen ohella seminaari rakentui case-esittelyistä, keskusteluista ja verkottumisesta.

Hankkeen nimi

Yhteisö ja taide -seminaari

Ajankohta

09/2018-09/2018