Yhteisötaide laajentaa taiteilijan ammattikuvaa

Nykypäivänä taiteilijan työ sisältää yhä monipuolisempia toimenkuvia perinteisen taiteen tekemisen lisäksi. Yhteisötaiteessa taiteelliset keinot valjastetaan yhteisön käyttöön, missä taiteilijan rooli on toimia yhteisön jäsenten rinnalla.

Ihmisiä urheiluasuissa jalkapallokentällä keltaisen savun keskellä.
Katri Naukkarinen

2000-luvulla taiteilijoiden ammattikuvat ovat laajentuneet samaan aikaan, kun taiteen käsite ja rooli ovat saaneet uusia ulottuvuuksia erilaisissa toimintaympäristöissä ja työyhteisöissä. Taideyliopiston tuore verkkojulkaisu tarjoaa monipuolisen katsauksen Suomessa tehtävään yhteisötaiteeseen.

Suomessa ei toistaiseksi ole tarjolla yhteisötaiteeseen keskittyvää yliopistotasoista kandidaatti- tai maisterikoulutusta. Julkaisu onkin tärkeä avaus aihepiirissä, johon tähän mennessä on ollut tarjolla vain yksittäisiä koulutuksia. Siinä annetaan konkreettisia tapausesimerkkejä siitä, millaisilla tavoilla ja millaisissa projekteissa taiteilijat ja taidepedagogit ovat toimineet eri yhteisöjen kanssa.

Esimerkkien kirjo on laaja, mikä kertoo taiteellisten keinojen tarjoamista mahdollisuuksista, kun ne viedään odottamattomiin yhteyksiin.

Julkaisu jakautuu kolmeen osaan, joista ensimmäinen keskittyy taiteilijoiden laajentuneisiin ammattikuviin työelämässä. Millaista taiteilijuus on tulevaisuudessa ja miten ammattikuvat muuttuvat? Yhtenä tapausesimerkkinä avataan taiteilija-konsultti-työparin kokemuksia pelistudiolla. Toinen osa paneutuu taidetoimintaan hyvin erilaisissa ympäristöissä kuten psykiatrisessa sairaalassa, saattohoidossa, vankilassa tai kielen opetuksessa. Kolmannessa osassa pohditaan taiteen muutosvaikutusta yhteiskunnassa. Voiko esimerkiksi ex-vanki saada hetkellisen kokemuksen tasa-arvosta, kun hän toimii osana ilmaisuyhteisöä?

”Yhteisötaiteessa taiteelliset kysymykset eivät ole vain taiteilijoiden asettamia vaan ne pyritään määrittelemään osapuolien kanssa yhdessä ja asettamaan taiteilijan ja yhteisön väliin. Tällöin prosessi on yhteinen ja työtä tehdään erityisissä luottamussuhteissa ja väliaikaisissa ilmaisuyhteisöissä”, kuvaavat julkaisun toimittajat Kirsi Monni ja Kirsi Törmi.

Julkaisu Yhteisö ja taide – Teemoja 2000-luvun taiteilijan laajentuneeseen toimintakenttään pohjautuu syksyllä 2018 Taideyliopistossa järjestettyyn Yhteisö ja taide -seminaariin sekä sen yli 30 esitelmään, puheenvuoroon ja projektiesittelyyn.

Kuvatiedot: Jarkko Partanen: Fields of Glory – Kunnian kentät, kuvaaja Katri Naukkarinen