Pedagogisen toiminnan perusteet lasten ja nuorten harrastustoiminnassa

Esittely

Hanke sisältää pedagogisten koulutusten sarjan lasten ja nuorten harrastustoiminnan ohjaajille. Koulutukset alkoivat osana kansallisen lapsistrategian toimeenpanoa ja ovat nykyään osa Harrastamisen Suomen mallin kehittämistoimintaa. Koulutuksella vahvistetaan harrastustoiminnan ohjaajien pedagogista osaamista ja ohjauksen laatua. Osallistujat saavat koulutuksessa monipuolisesti tietoa pedagogiikan käsitteistä, menetelmistä, käytänteistä ja oppimisympäristöistä sekä lapsen oikeuksista.

Hankkeen koulutusten teemoina ovat lasten ja nuorten harrastustoiminnan laatu ja pedagogiikan kehittäminen sekä lapsen ja nuoren kehitysvaiheet. Koulutus vastaa kysymyksiin:

 • Miksi harrastaminen usein päättyy murrosiässä? Miten ohjaaja voi vaikuttaa tähän osaamisellaan?
 • Mikä merkitys ohjaajan pedagogisella osaamisella on lapsen hyvinvoinnille ja kehittymiselle?
 • Miten huomioida haavoittuvassa asemassa olevat lapset ja nuoret?
 • Mitä on kulttuuritietoinen harrastustoiminta?
 • Mitä tarkoittaa lapsen ja nuoren yhdenvertainen oikeus harrastamiseen?

Näitä aiheita ja alan ajankohtaista tietoa käsitellään pedagogiikan, erityispedagogiikan, lapsen oikeuksien, psykiatrian, kasvatustieteen ja -psykologian sekä taide- ja liikuntakasvatuksen suomalaisten huippuasiantuntijoiden johdolla.

Koulutukset ovat osallistujille maksuttomia.

Koulutukset järjestää Taideyliopiston Avoin kampus yhteistyössä Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorion sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ja Olympiakomitean kanssa. Koulutuksen johtajana toimii professori emerita Inkeri Ruokonen.

Peruskurssin (PEDA V) ohjelma, syksy 2024

Pedagogisen toiminnan perusteet lasten ja nuorten harrastustoiminnassa (3 op) -koulutus toteutetaan etäopintoina Zoomissa ja DigiCampus-oppimisympäristössä sisältäen orientaatio-osuuden vapaavalintaisesti pe 6.9. (klo 9–10.30) tai ma 9.9. (klo 16.00–17.30) sekä neljä intensiivikurssipäivää ti 10.9. (klo 9.15–15.30), ke 18.9. (klo 9.00–15.00), to 26.9. (klo 10.00–16.15) ja pe 4.10. (klo 9.15–15.15) ja päätöspäivä 4.11. (klo 14.00–17.00).

Pe  6.9. Oppiva ja hyvinvoiva lapsi ja nuori – pedagogiikan perusteet, orientaatio kurssille

9.00 Opetus- ja kulttuuriministeriön tervehdys

 • Iina Berden, neuvotteleva virkamies, Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto

9.05 Koulutuksen järjestäjät esittäytyvät

9.15 Orientaatio koulutuksen ohjelmaan ja teemoihin

 • Inkeri Ruokonen, professori emerita, Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta

9.45 Mitä on pedagoginen laatu lasten ja nuorten harrastustoiminnassa?

 • Eeva Anttila, tanssipedagogiikan professori, tanssinopettajan maisteriohjelman johtaja, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu

10.00 Osallistujat tutustuvat toisiinsa Zoomin break-out-huoneissa

10.20 Yhteenveto

10.30 Päivän päätös

Ma  9.9. Oppiva ja hyvinvoiva lapsi ja nuori – pedagogiikan perusteet, orientaatio kurssille (vaihtoehtoinen 6.9. päivälle)

16.00 Opetus- ja kulttuuriministeriön tervehdys

 • Iina Berden, neuvotteleva virkamies, Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto

16.05 Koulutuksen järjestäjät esittäytyvät

16.15 Orientaatio koulutuksen ohjelmaan ja teemoihin

 • Inkeri Ruokonen, professori emerita, Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta

16.45 Mitä on pedagoginen laatu lasten ja nuorten harrastustoiminnassa?

 • Eeva Anttila, tanssipedagogiikan professori, tanssinopettajan maisteriohjelman johtaja, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu

17.00 Osallistujat tutustuvat toisiinsa Zoomin Break-out-huoneissa

17.20 Yhteenveto

17.30 Päivän päätös

Ti 10.9. Oppiminen, vuorovaikutus ja kannustava kohtaaminen nuoren harrastajan elämässä

9.15  Oppiminen ja vuorovaikutus nuoren harrastajan elämässä – KARVI:n arvioinnin tuloksia

 • Tanja Laimi, arviointiasiantuntija KARVI, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

10.45 Tauko (15 min)

11.00 Vahvuudet pedagogiseksi voimavaraksi

 • Lotta Uusitalo, yliopistonlehtori, erityispedagogiikan dosentti, Helsingin yliopisto

12.30 Tauko (45 min)

13.15 Pienryhmätyöskentelyä aamun luentojen pohjalta

 • Inkeri Ruokonen, professori emerita, Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta

13.45 Tauko (15 min)

14.00–15.30 Kuunteleva, kunnioittava ja kannustava kohtaaminen harrastustoiminnan ohjaajan pedagogisen osaamisen ytimenä

 • Eeva Anttila, tanssipedagogiikan professori, tanssinopettajan maisteriohjelman johtaja, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu

15.30 Päivän päätös

Ke 18.9. Ohjaajan pedagoginen toiminta ja menetelmät harrastustoiminnan ohjausta tukemassa

9.00-9.45 Osallisuuden tukeminen harrastusympäristössä

 • Satu Lehto, Liikuntatieteiden maisteri, Filosofian tohtori

10.15 Menetelmänä ihmissuhde, pedagogiikkana kohtaaminen. Erityisen haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten harrastustoiminta

 • Nelli Niemelä, asiantuntija, tyttötyön kehittäjä, Icehearts

11.00 Tauko (15 min)

11.15–12.00 Menetelmänä ihmissuhde, pedagogiikkana kohtaaminen. Erityisen haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten harrastustoiminta

 • Nelli Niemelä, asiantuntija, tyttötyön kehittäjä, Icehearts

12.00 Tauko (45 min)

12.45 Ohjaajan pedagoginen toiminta oppivan ja hyvinvoivan lapsen ja nuoren harrastusta tukemassa

 • Inkeri Ruokonen, professori emerita, Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta

13.30 Tauko (15 min)

13.45 Ohjaajan pedagoginen toiminta oppivan ja hyvinvoivan lapsen ja nuoren harrastusta tukemassa (jatkuu)

 • Inkeri Ruokonen, professori emerita, Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta

14.30–15.00 Kokoava ja reflektoiva keskustelu

To 26.9. Tunteet, motivaatio, oppijalähtöisyys ja ratkaisukeskeisyys kokonaisvaltaisen sensitiivisen vuorovaikutuksen perustana

10.00 Lapsen ja nuoren oikeudet vapaa-ajalla ja harrastustoiminnassa

 • Kansallinen lapsistrategia ja eOppiva ovat yhteistyössä luoneet koulutuskokonaisuuden lapsen oikeuksien edistämiseen. Aamupäivällä toteutetaan itsenäinen tai pienryhmissä tapahtuva verkkotyöskentely Lasten oikeudet eOppiva-materiaalin pohjalta

11.30 Tauko (45 min)

12.15 Oppijalähtöisyys – avain inkluusioon

 • Tuulikki Laes, yliopistotutkija, Tutkimusinstituutti, Tutkimus ja tohtorikoulutus, Taideyliopisto

13.00 Taiteellisen harrastustoiminnan eettisistä kysymyksistä

 • Heli Kauppila, yliopistonlehtori, Taideyliopiston yhteinen opetus, Avoin kampus, Taideyliopisto

13.45 Tauko (15 min)

14.00–14.30 Aamupäivän verkko-opiskelun kokoava keskustelu Lapsen ja nuoren oikeudet vapaa-ajalla ja harrastustoiminnassa -verkkomateriaalin pohjalta

14.30–16.00 Tunteet ja motivaatio oppimisessa

 • Heidi Lammassaari, MA, class teacher, PhD Researcher, University of Helsinki / Faculty of Educational Sciences, Research Group for Educational Psychology

16.00–16.15 Kokoava keskustelu ja päivän päätös

Pe 4.10. Dialogisuus, kulttuuritietoisuus ja ratkaisukeskeisyys kokonaisvaltaisen sensitiivisen vuorovaikutuksen perustana

9.15 Kulttuuritietoinen harrastustoiminta. Käsitteitä ja käytäntöjä. Luento ja keskustelut pienryhmissä

 • Mariana Siljamäki, yliopistonlehtori, Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta, vieraileva tutkija Taideyliopiston CERADA-tutkimuskeskuksessa

10.45 Tauko (15 min)

11.00 Ratkaisukeskeiset keinot lasten ja nuorten pedagogisessa ohjaamisessa

 • Ben Furman, psykiatrian erikoislääkäri ja psykoterapeutti, Lyhytterapiainstituutti Oy

12.30 Tauko (45 min)

13.15 Ratkaisukeskeiset keinot lasten ja nuorten pedagogisessa ohjaamisessa (jatkuu)

 • Ben Furman, psykiatrian erikoislääkäri ja psykoterapeutti, Lyhytterapiainstituutti Oy

14.00 Tauko (15 min)

14.15  ”Olemisesta, dialogisuudesta ja ihmiskäsityksestä – Pohdintoja ja kokemuksia kohtaamisen tiloista”

 • Isto Turpeinen, erityisasiantuntija, Taiteen edistämiskeskus

15.00 Kokoava ja reflektoiva keskustelu

15.30 Päivän päätös

Ma 4.11. Kurssin päätöspäivä

14.00  Kuulumiset ja päivän työskentelyrakenteen esitteleminen,

 • Inkeri Ruokonen, professori emerita, Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta

14.15 Itsenäisten kehitystehtävien esittely (break-out-rooms) pienryhmissä

15.45 Tauko (15 min.)

16.00 Yhteinen loppukeskustelu ja kurssin yhteenveto

16.30 Ministeriön tervehdys, Iina Berden, neuvotteleva virkamies, Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto onnittelut kouluttajilta ja kurssin juhlallinen päätös

17.00 Kurssi päättyy

17.00 Koulutus päättyy

Muutokset ohjelmaan mahdollisia.

Lisätietoja: Projektipäällikkö Sirke Pekkilä, Taideyliopiston Avoin kampus, sirke.pekkila@uniarts.fi tai suunnittelija Sunna Maijala, Taideyliopiston Avoin kampus, sunna.maijala@uniarts.fi


Pedagogiikan jatkokurssi tulossa syksyllä 2024

Inklusiivinen pedagogiikka ja lapsen tuen tarpeet harrastustoiminnassa 2op

Koulutuksen teemoina ovat lasten ja nuorten harrastustoiminnan laatu ja pedagogiikan kehittäminen painottuen lapsen tuen tarpeisiin ja erityispedagogisiin näkökulmiin. Pedagogiikan jatkokurssin teemat on koottu Pedagogiikan perusteet kurssin osallistujien toiveiden pohjalta. Koulutusta suositellaan jatkokurssina pedagogiikan perusteet kurssin suorittaneille ja kaikille harrastustoiminnan erityispedagogisista seikoista kiinnostuneille. Koulutus on osallistujille maksuton.

Koulutus vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Miksi keskittyminen ja uuden oppiminen on joskus monille lapsille vaikeaa?
 • Miksi kaikki lapset eivät olekaan aina innokkaita oppimaan ryhmässä?
 • Mitkä asiat ovat oppimisvaikeuksien taustalla?
 • Mitä lapsen tuen tarpeita on hyvä tietää ja miten ohjaaja voi tukea jokaisen lapsen harrastustoimintaa?
 • Miten toimia ohjaajana haastavassa tilanteessa ja mistä saada tarvittaessa tukea itselle?

Koulutus toteutetaan etäopintoina Zoomissa, sisältäen orientaatio-osuuden vapaavalintaisesti ma 7.10. (klo 16.00–17.30) tai pe 11.10.(klo 9.00–10.30) orientaatio ja infoluennot sekä kaksi intensiivikurssipäivää ti 22.10. (klo 9.00–15.15), ke 30.10. (klo 9.00-15.15) ja kurssin päätöspäivän ma18.11. (klo 14.00-17.15).

Näitä aiheita ja muuta alan ajankohtaista tietoa käsitellään pedagogiikan, erityispedagogiikan, lapsen oikeuksien, psykiatrian ja kasvatuspsykologian sekä taide- ja liikuntakasvatuksen suomalaisten huippuasiantuntijoiden johdolla. Tarkempi ohjelma ja luennoitsijatiedot sekä koulutukseen ilmoittautumisohje julkaistaan elo-syyskuun vaihteessa.

Koulutuksen järjestää Taideyliopiston Avoin kampus yhteistyössä Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorion sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ja Olympiakomitean kanssa. Koulutuksen johtajana toimii professori emerita Inkeri Ruokonen. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat Taideyliopiston Avoimen kampuksen todistuksen.

Lisätietoja: Projektipäällikkö Sirke Pekkilä, Taideyliopiston Avoin kampus, sirke.pekkila@uniarts.fi tai suunnittelija Sunna Maijala, Taideyliopiston Avoin kampus, sunna.maijala@uniarts.fi


Materiaalit

Löydät tässä hankkeessa toteutettujen kurssien julkaistut materiaalit Avointen oppimateriaalien kirjastosta:

Avointen oppimateriaalien kirjaston videomateriaali on toteutettu suomen kielellä ja tekstitetty suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, venäjäksi ja pian myös pohjoissaameksi.

Hankkeessa julkaistiin keväällä 2024 kirja Siivet harrastuksille – Ohjaajien kirjoituksia, johon on koottu koulutuksen käyneiden ohjaajien kehittämistehtäviä harrastustoiminnan ohjaamisesta. Lisäksi kirja pitää sisällään pohdintaa tämän koulutuksen järjestämisestä ja asiantuntijakirjoituksia harrastustoiminnan laadusta ja tulevaisuuden näkymistä.


Yhteistyö


Pedagogiset aamukahvit

Pedagogiset aamukahvihetket Zoomissa harrastustoiminnan ohjaajille

Pedagogiset aamukahvit ovat kerran kuukaudessa toteutettava tapahtuma Zoomissa, jossa pääset tapaamaan kollegoita ja keskustelemaan harrastustoimintaan liittyvistä ajankohtaisista aiheista. Pedagogiset aamukahvit tarjoavat myös yhteisöllistä ja rentoa vertaistukea harrastustoiminnan ohjauksessa esille tuleviin kysymyksiin. Pedagogisiin aamuhetkiin ovat tervetulleita kaikki harrastustoiminnan ohjaajat. Aamukahvihetket on suunnattu erityisesti teille, jotka olette jo osallistuneet pedagogisen toiminnan ohjauksen verkkokoulutukseen ja toivotte jälleen kohtaamisia kurssikavereidenne kanssa. Kokoamme tapaamisten aiheet osallistujien toivomista teemoista. Pedagogisten aamukahvien luotsaajana toimii professori emerita Inkeri Ruokonen.

Voit valita pedagogisista aamukahvihetkistä sinulle sopivimmat aamut tai tulla mukaan vaikka kaikkiin. Ilmoittauduttuasi mukaan saat Zoom-linkin myöhemmin sähköpostiisi. Sama Zoom-linkki toimii kaikkiin aamutilaisuuksiin koko lukuvuoden. Tilaisuudet ovat osallistujille maksuttomia. 

Syyslukukauden 2024 pedagogisten aamukahvien ajankohdat ja teemat:

 • ma 26.8. klo 8.30-9.00 Siivet harrastuksille -julkaisun esittely ja orientaatio syyskauden teemoihin, Inkeri Ruokonen
 • ma 9.9. klo 8.30-9.00
 • ti 1.10. klo 8.30-9.00
 • ke 6.11. klo 8.30-9.00
 • ke 6.11. klo 8.30-9.00
 • to 19.12. klo 8.30-9.00

Ilmoittaudu pedagogisille aamukahveille tästä linkistä:

Tervetuloa kevään 2024 peda-aamukahveille!


Menneet koulutukset 2022-2024

Kesän 2022 koulutuksen ohjelma / Lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmaa toteuttava kurssi

Syksyn 2022 koulutuksen ohjelma / Lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmaa toteuttava kurssi

Kevään 2023 koulutuksen ohjelma / Lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmaa toteuttava kurssi

Syksyn 2023 koulutuksen ohjelma / KURSSI PEDA 1

Syksyn 2023 koulutuksen ohjelma / KURSSI PEDA 2

Kevään 2024 koulutuksen ohjelma / KURSSI PEDA 3

Kevään 2024 koulutuken ohjelma / KURSSI PEDA 4

Hankkeen nimi

Pedagogisen toiminnan perusteet lasten ja nuorten harrastustoiminnassa

Ajankohta

03/2022-12/2024

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Tiimi

Taideyliopiston Avoin kampus, Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorio, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Olympiakomitea

Yhteyshenkilöt

 • Sirke Pekkilä

  Projektipäällikkö, Avoimen kampuksen opintopalvelut Helsinki, Taideyliopisto
  +358505262004
  sirke.pekkila@uniarts.fi