Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Pedagogisen toiminnan perusteet lasten ja nuorten harrastustoiminnassa

Esittely

Hanke sisältää pedagogisten koulutusten sarjan lasten ja nuorten harrastustoiminnan ohjaajille. Koulutukset ovat osa kansallista lapsistrategiaa. Koulutuksella vahvistetaan harrastustoiminnan ohjaajien pedagogista osaamista ja ohjauksen laatua. Osallistujat saavat koulutuksessa monipuolisesti tietoa pedagogiikan käsitteistä, menetelmistä, käytänteistä ja oppimisympäristöistä sekä lapsen oikeuksista.

Hankkeen koulutusten teemoina ovat lasten ja nuorten harrastustoiminnan laatu ja pedagogiikan kehittäminen sekä lapsen ja nuoren kehitysvaiheet. Koulutus vastaa kysymyksiin:

 • Miksi harrastaminen usein päättyy murrosiässä? Miten ohjaaja voi vaikuttaa tähän osaamisellaan?
 • Mikä merkitys ohjaajan pedagogisella osaamisella on lapsen hyvinvoinnille ja kehittymiselle?
 • Miten huomioida haavoittuvassa asemassa olevat lapset ja nuoret?
 • Mitä on kulttuuritietoinen harrastustoiminta?
 • Mitä tarkoittaa lapsen ja nuoren yhdenvertainen oikeus harrastamiseen?

Näitä aiheita ja alan ajankohtaista tietoa käsitellään pedagogiikan, erityispedagogiikan, lapsen oikeuksien, psykiatrian, kasvatustieteen ja -psykologian sekä taide- ja liikuntakasvatuksen suomalaisten huippuasiantuntijoiden johdolla.

Koulutuksen järjestää Taideyliopiston Avoin kampus yhteistyössä Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorion sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ja Olympiakomitean kanssa. Koulutuksen johtajana toimii professori emerita Inkeri Ruokonen.


Koulutukset syksyllä 2023 ja ilmoittautuminen

Lukuvuoden 2023-2024 aikana tulee olemaan neljä samansisältöistä toteutusta, kaksi syksyllä (peda 1, peda 2) ja kaksi keväällä (peda 3 ja peda 4).

Pedagogisen toiminnan perusteet lasten ja nuorten harrastustoiminnassa, peda 2, 23.10.-13.12.2023

Syksyllä 2023 järjestetään harrastustoiminnan ohjaajille pedagogisen osaamisen koulutus osana kansallista lapsistrategiaa. Koulutus on suunnattu liikunnan, urheilun, taiteen, tieteen, kulttuurin ja muiden harrastusten ohjaajille. Koulutus on kolmen opintopisteen laajuinen ja hyväksytysti suoritetusta koulutuksesta saa todistuksen. Ensimmäiset toteutukset koulutuksesta järjestettiin kesällä ja syksyllä 2022 sekä keväällä 2023. Syksyllä toteutettava kokonaisuus vastaa sisällöltään aiemmin toteutettuja koulutuksia. Koulutus toteutetaan etäopintoina Zoomissa, sisältäen orientaatio-osuuden vapaavalintaisesti 23.10. tai 27.10. sekä neljä intensiivikurssipäivää 30.10., 14.11., 22.11. ja 30.11. sekä päätöspäivän 13.12.

Koulutus on osallistujille maksuton.

Koulutuksen teemoina ovat lasten ja nuorten harrastustoiminnan laatu ja pedagogiikan kehittäminen sekä lapsen ja nuoren kehitysvaiheet. Koulutus vastaa kysymyksiin:

 • Miksi harrastaminen usein päättyy murrosiässä? Miten ohjaaja voi vaikuttaa tähän osaamisellaan?
 • Mikä merkitys ohjaajan pedagogisella osaamisella on lapsen hyvinvoinnille ja kehittymiselle?
 • Miten huomioida haavoittuvassa asemassa olevat lapset ja nuoret?
 • Mitä on kulttuuritietoinen harrastustoiminta?
 • Mitä tarkoittaa lapsen ja nuoren yhdenvertainen oikeus harrastamiseen?

Näitä aiheita ja alan ajankohtaista tietoa käsitellään pedagogiikan, erityispedagogiikan, lapsen oikeuksien, psykiatrian, kasvatustieteen ja -psykologian sekä taide- ja liikuntakasvatuksen suomalaisten huippuasiantuntijoiden johdolla.

Koulutuksen järjestää Taideyliopiston Avoin kampus yhteistyössä Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorion sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ja Olympiakomitean kanssa. Koulutuksen johtajana toimii professori emerita Inkeri Ruokonen.

Ilmoittaudu mukaan maksuttomaan koulutukseen 12.10.2023 mennessä:

https://www.lyyti.fi/questions/3f8885678a

Lisätietoja: Projektipäällikkö Sirke Pekkilä, Taideyliopiston Avoin kampus, sirke.pekkila@uniarts.fi tai suunnittelija Riikka Herva, Taideyliopiston Avoin kampus, riikka.herva@uniarts.fi

Pedagogisen toiminnan perusteet lasten ja nuorten harrastustoiminnassa, Peda 1, 11.9.-20.11.2023

Syksyllä 2023 järjestetään harrastustoiminnan ohjaajille pedagogisen osaamisen koulutus osana kansallista lapsistrategiaa. Koulutus on suunnattu liikunnan, urheilun, taiteen, tieteen, kulttuurin ja muiden harrastusten ohjaajille. Koulutus on kolmen opintopisteen laajuinen ja hyväksytysti suoritetusta koulutuksesta saa todistuksen. Ensimmäiset toteutukset koulutuksesta järjestettiin kesällä ja syksyllä 2022 sekä keväällä 2023. Syksyllä toteutettava kokonaisuus vastaa sisällöltään aiemmin toteutettuja koulutuksia. Koulutus toteutetaan etäopintoina Zoomissa, sisältäen orientaatio-osuuden vapaavalintaisesti 11.9. tai 15.9. sekä neljä intensiivikurssipäivää 18.9., 26.9., 11.10. ja 20.10. sekä päätöspäivän 20.11.

Koulutus on osallistujille maksuton.

Koulutuksen teemoina ovat lasten ja nuorten harrastustoiminnan laatu ja pedagogiikan kehittäminen sekä lapsen ja nuoren kehitysvaiheet. Koulutus vastaa kysymyksiin:

 • Miksi harrastaminen usein päättyy murrosiässä? Miten ohjaaja voi vaikuttaa tähän osaamisellaan?
 • Mikä merkitys ohjaajan pedagogisella osaamisella on lapsen hyvinvoinnille ja kehittymiselle?
 • Miten huomioida haavoittuvassa asemassa olevat lapset ja nuoret?
 • Mitä on kulttuuritietoinen harrastustoiminta?
 • Mitä tarkoittaa lapsen ja nuoren yhdenvertainen oikeus harrastamiseen?

Näitä aiheita ja alan ajankohtaista tietoa käsitellään pedagogiikan, erityispedagogiikan, lapsen oikeuksien, psykiatrian, kasvatustieteen ja -psykologian sekä taide- ja liikuntakasvatuksen suomalaisten huippuasiantuntijoiden johdolla.

Koulutuksen järjestää Taideyliopiston Avoin kampus yhteistyössä Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorion sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ja Olympiakomitean kanssa. Koulutuksen johtajana toimii professori emerita Inkeri Ruokonen.

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Lisätietoja: Projektipäällikkö Sirke Pekkilä, Taideyliopiston Avoin kampus, sirke.pekkila@uniarts.fi tai suunnittelija Riikka Herva, Taideyliopiston Avoin kampus, riikka.herva@uniarts.fi


Syksyn 2023 koulutuksen ohjelma

Ma 11.9. Oppiva ja hyvinvoiva lapsi ja nuori – pedagogiikan perusteet, orientaatio kurssille

16.00 Opetus- ja kulttuuriministeriön tervehdys

 • Iina Berden, neuvotteleva virkamies, Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto

16.05 Koulutuksen järjestäjät esittäytyvät

16.15 Orientaatio koulutuksen ohjelmaan ja teemoihin

 • Inkeri Ruokonen, professori emerita, Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta

16.45 Mitä on pedagoginen laatu lasten ja nuorten harrastustoiminnassa?

 • Eeva Anttila, tanssipedagogiikan professori, tanssinopettajan maisteriohjelman johtaja, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu

17.00 Osallistujat tutustuvat toisiinsa Zoomin Break-out-huoneissa

17.20 Yhteenveto

17.30 Päivän päätös

Pe 15.9. Oppiva ja hyvinvoiva lapsi ja nuori – pedagogiikan perusteet, orientaatio kurssille (vaihtoehtoinen 11.9. päivälle)

9.00 Opetus- ja kulttuuriministeriön tervehdys

 • Iina Berden, neuvotteleva virkamies, Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto

9.05 Koulutuksen järjestäjät esittäytyvät

9.15 Orientaatio koulutuksen ohjelmaan ja teemoihin

 • Inkeri Ruokonen, professori emerita, Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta

9.45 Mitä on pedagoginen laatu lasten ja nuorten harrastustoiminnassa?

 • Eeva Anttila, tanssipedagogiikan professori, tanssinopettajan maisteriohjelman johtaja, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu

10.00 Osallistujat tutustuvat toisiinsa Zoomin Break-out-huoneissa

10.20 Yhteenveto

10.30 Päivän päätös

Ma 18.9. Oppiminen, vuorovaikutus ja kannustava kohtaaminen nuoren harrastajan elämässä

9.15 Oppiminen ja vuorovaikutus nuoren harrastajan elämässä – KARVI:n arvioinnin tuloksia

 • Tanja Laimi, arviointiasiantuntija KARVI, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

10.45 Tauko (15 min)

11.00 Vahvuudet pedagogiseksi voimavaraksi

 • Lotta Uusitalo, yliopistonlehtori, erityispedagogiikan dosentti, Helsingin yliopisto

12.30 Tauko (45 min)

13.15 Ohjaajan pedagoginen toiminta oppivan ja hyvinvoivan lapsen ja nuoren harrastusta tukemassa

 • Inkeri Ruokonen, professori emerita, Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta

14.00 Tauko (15 min)

14.15 Ohjaajan pedagoginen toiminta oppivan ja hyvinvoivan lapsen ja nuoren harrastusta tukemassa (jatkuu)

 • Inkeri Ruokonen, professori emerita, Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta

15.00 Kokoava ja reflektoiva keskustelu

15.30 Päivän päätös

Ti 26.9. Ohjaajan pedagoginen toiminta ja menetelmät harrastustoiminnan ohjausta tukemassa

9.15 Osallisuuden tukeminen harrastusympäristössä

 • Satu Lehto, Liikuntatieteiden maisteri, Filosofian tohtori

10.00 Tauko (15 min)

10.15 Menetelmänä ihmissuhde, pedagogiikkana kohtaaminen. Erityisen haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten harrastustoiminta

 • Nelli Niemelä, asiantuntija, tyttötyön kehittäjä, Icehearts

11.00 Tauko (15 min)

11.15 Pedagoginen katse ja omatoimisuuden tukeminen

 • Riku Saastamoinen, teatteriopettajan maisteriohjelman johtaja, yliopistonlehtori, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu

12.00 Tauko (45 min)

12.45 Kuunteleva, kunnioittava ja kannustava kohtaaminen harrastustoiminnan ohjaajan pedagogisen osaamisen ytimenä

 • Eeva Anttila, tanssipedagogiikan professori, tanssinopettajan maisteriohjelman johtaja, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu

14.00 Tauko (15 min)

14.15 Kuunteleva, kunnioittava ja kannustava kohtaaminen harrastustoiminnan ohjaajan pedagogisen osaamisen ytimenä

 • Eeva Anttila, tanssipedagogiikan professori, tanssinopettajan maisteriohjelman johtaja, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu

15.00 Kokoava ja reflektoiva keskustelu

15.30 Päivän päätös

Ke 11.10. Tunteet ja motivaatio sekä lapsen oikeudet oppijalähtöisessä harrastustoiminnassa

10.00 Lapsen ja nuoren oikeudet vapaa-ajalla ja harrastustoiminnassa

 • Kansallinen lapsistrategia ja eOppiva ovat yhteistyössä luoneet koulutuskokonaisuuden lapsen oikeuksien edistämiseen. Aamupäivällä toteutetaan itsenäinen tai pienryhmissä tapahtuva verkkotyöskentely Lasten oikeudet eOppiva-materiaalin pohjalta

11.30 Tauko (45 min)

12.15 Oppijalähtöisyys – avain inkluusioon

 • Tuulikki Laes, yliopistotutkija, Tutkimusinstituutti, Tutkimus ja tohtorikoulutus, Taideyliopisto

13.00 Taiteellisen harrastustoiminnan eettisistä kysymyksistä

 • Heli Kauppila, yliopistonlehtori, Taideyliopiston yhteinen opetus, Avoin kampus, Taideyliopisto

13.45 Tauko (15 min)

14.00-14.30 Aamupäivän verkko-opiskelun kokoava keskustelu Lapsen ja nuoren oikeudet vapaa-ajalla ja harrastustoiminnassa -verkkomateriaalin pohjalta

14.30-15.15  Sivistyksen teemavuosi 2024 -harrastuksilla rakennetaan sivistystä yhdessä oppimalla

 • Elina Heiskanen, viestintäpäällikkö, Kansanvalistusseura

klo 15.15-16 Tunteet ja motivaatio oppimisessa

 • Kirsti Lonka, professori, Helsingin yliopisto

16.00-16.15 Kokoava keskustelu ja päivän päätös

Pe 20.10. Dialogisuus, kulttuuritietoisuus ja ratkaisukeskeisyys kokonaisvaltaisen sensitiivisen vuorovaikutuksen perustana

9.15 Kulttuuritietoinen harrastustoiminta. Käsitteitä ja käytäntöjä. Luento ja keskustelut pienryhmissä

 • Mariana Siljamäki, yliopistonlehtori, Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta, vieraileva tutkija Taideyliopiston CERADA-tutkimuskeskuksessa

10.45 Tauko (15 min)

11.00 Ratkaisukeskeiset keinot lasten ja nuorten pedagogisessa ohjaamisessa

 • Ben Furman, psykiatrian erikoislääkäri ja psykoterapeutti, Helsinki Brief Therapy Institute

12.30 Tauko (45 min)

13.15 Ratkaisukeskeiset keinot lasten ja nuorten pedagogisessa ohjaamisessa (jatkuu)

 • Ben Furman, psykiatrian erikoislääkäri ja psykoterapeutti, Helsinki Brief Therapy Institute

14.00 Tauko (15 min)

14.15 ”Olemisesta, dialogisuudesta ja ihmiskäsityksestä – Pohdintoja ja kokemuksia kohtaamisen tiloista”

 • Isto Turpeinen, erityisasiantuntija, Taiteen edistämiskeskus

15.00 Kokoava ja reflektoiva keskustelu

15.30 Päivän päätös

Ma 20.11. Kurssin päätöspäivä

14.00 Tervehdykset ja päivän rakenteen esitteleminen

 • Inkeri Ruokonen, professori emerita, Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta

14.15 Itsenäisten kehitystehtävien esittely pienryhmissä

15.45 Tauko

16.00 Yhteinen loppukeskustelu ja kurssin yhteenveto

16.30 Kurssin juhlallinen päätös

17.00 Koulutus päättyy

Lisätietoja: Sirke Pekkilä, sirke.pekkila@uniarts.fi tai Inkeri Ruokonen, inkeri.ruokonen@utu.fi

Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia.


Materiaalit

Löydät tässä hankkeessa toteutettujen kurssien julkaistut materiaalit avointen oppimateriaalien kirjastosta:

Hakiessasi tämän kurssisarjan materiaaleja laita hakukenttään: Pedagogisen toiminnan perusteet lasten ja nuorten harrastustoiminnassa


Kansainvälinen yhteistyö


Pedagogiset aamukahvit

Pedagogiset aamukahvihetket Zoomissa harrastustoiminnan ohjaajille

Pedagogiset aamukahvit ovat kerran kuukaudessa toteutettava tapahtuma Zoomissa, jossa pääset tapaamaan kollegoita ja keskustelemaan harrastustoimintaan liittyvistä ajankohtaisista aiheista. Pedagogiset aamukahvit tarjoavat myös yhteisöllistä ja rentoa vertaistukea harrastustoiminnan ohjauksessa esille tuleviin kysymyksiin. Pedagogisiin aamuhetkiin ovat tervetulleita kaikki harrastustoiminnan ohjaajat. Aamukahvihetket on suunnattu erityisesti teille, jotka olette jo osallistuneet pedagogisen toiminnan ohjauksen verkkokoulutukseen ja toivotte jälleen kohtaamisia kurssikavereidenne kanssa. Kokoamme tapaamisten aiheet osallistujien toivomista teemoista. Pedagogisten aamukahvien luotsaajana toimii professori emerita Inkeri Ruokonen.

Voit valita pedagogisista aamukahvihetkistä sinulle sopivimmat aamut tai tulla mukaan vaikka kaikkiin. Ilmoittauduttuasi mukaan saat Zoom-linkin myöhemmin sähköpostiisi. Sama Zoom-linkki toimii kaikkiin aamutilaisuuksiin koko lukuvuoden. Tilaisuudet ovat osallistujille maksuttomia. 

Syyslukukauden 2023 pedagogisten aamukahvien ajankohdat:

 • ma 4.9.2023, ti 3.10.2023, pe 10.11.2023 ja ma 11.12.2023 Aika aina klo 8.00–8.30.

Kevätlukukauden 2024 pedagogisten aamukahvien ajankohdat:

 • ma 15.1.2024; ti 6.2.2024; to 7.3.2024; to 11.4.2024; pe 17.5.2024 ja ma 10.6.2024. Aika aina klo 8.00–8.30.

Ilmoittaudu pedagogisille aamukahveille tästä linkistä:

Tervetuloa syksyn 2023 peda-aamukahveille!

Syksyn 2023 teemat

 • Ti 3.10. klo 8.30–9.00
  • Harrastamisella hyvinvointia: Paltamon malli, Amina Miloudi
 • Pe 10.11. klo 8.30–9.00
  • Harrastamisella tunteet näkyväksi/Savonlinnan malli, Kaija Maria Surakka-Skinnari
 • Ma 11.12. klo 8.30–9.00
  • Harrastamisen tahto, alustajana Inkeri Ruokonen

Menneet koulutukset

Pedagogisen toiminnan perusteet lasten ja nuorten harrastustoiminnassa -koulutus (3 op)

Harrastustoiminnan ohjaajille järjestetään pedagogisen osaamisen koulutus osana kansallista lapsistrategiaa. Koulutus on suunnattu liikunnan, urheilun, taiteen, kulttuurin ja muiden harrastusten ohjaajille. Koulutus on kolmen opintopisteen laajuinen ja hyväksytysti suoritetusta koulutuksesta saa todistuksen.

Ensimmäiset toteutukset koulutuksesta järjestettiin kesällä ja syksyllä 2022. Kevään 2023 koulutus vastaa sisällöltään aiemmin toteutettuja koulutuksia. Koulutus toteutettiin etäopintoina Zoomissa, sisältäen orientaatio-osuuden vapaavalintaisesti 3.4. tai 4.4. sekä neljä intensiivikurssipäivää 14.4., 20.4., 24.4. ja 25.5. sekä päätöspäivän 12.6. Koulutus oli osallistujille maksuton.

Koulutuksen teemoina olivat lasten ja nuorten harrastustoiminnan laatu ja pedagogiikan kehittäminen sekä lapsen ja nuoren kehitysvaiheet. Koulutus vastasi kysymyksiin:

 • Miksi harrastaminen usein päättyy murrosiässä? Miten ohjaaja voi vaikuttaa tähän osaamisellaan?
 • Mikä merkitys ohjaajan pedagogisella osaamisella on lapsen hyvinvoinnille ja kehittymiselle?
 • Miten huomioida haavoittuvassa asemassa olevat lapset ja nuoret?
 • Mitä on kulttuuritietoinen harrastustoiminta?
 • Mitä tarkoittaa lapsen ja nuoren yhdenvertainen oikeus harrastamiseen?

Näitä aiheita ja alan ajankohtaista tietoa käsitellään pedagogiikan, erityispedagogiikan, lapsen oikeuksien, psykiatrian, kasvatustieteen ja -psykologian sekä taide- ja liikuntakasvatuksen suomalaisten huippuasiantuntijoiden johdolla.

Koulutuksen järjestää Taideyliopiston Avoin kampus yhteistyössä Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorion sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ja Olympiakomitean kanssa. Koulutuksen johtajana toimii professori emerita Inkeri Ruokonen.

3.4. Oppiva ja hyvinvoiva lapsi ja nuori – pedagogiikan perusteet, orientaatio kurssille

16.00 Opetus- ja kulttuuriministeriön tervehdys

 • Iina Berden, neuvotteleva virkamies, Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto

16.05 Koulutuksen järjestäjät esittäytyvät
16.15 Orientaatio koulutuksen ohjelmaan ja teemoihin

 • Inkeri Ruokonen, professori emerita,Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta

16.45 Mitä on pedagoginen laatu lasten ja nuorten harrastustoiminnassa?

 • Eeva Anttila, tanssipedagogiikan professori, tanssinopettajan maisteriohjelman johtaja, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu

17.00 Osallistujat tutustuvat toisiinsa Zoomin Break-out-huoneissa
17.20 Yhteenveto
17.30 Päivän päätös

4.4. Oppiva ja hyvinvoiva lapsi ja nuori – pedagogiikan perusteet, orientaatio kurssille (vaihtoehtoinen 3.4. päivälle)

9.00 Opetus- ja kulttuuriministeriön tervehdys

 • Iina Berden, neuvotteleva virkamies, Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto

9.05 Koulutuksen järjestäjät esittäytyvät
9.15 Orientaatio koulutuksen ohjelmaan ja teemoihin

 • Inkeri Ruokonen, varhaiskasvatuksen pedagogiikan professori, varadekaani, Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta

9.45 Mitä on pedagoginen laatu lasten ja nuorten harrastustoiminnassa?

 • Eeva Anttila, tanssipedagogiikan professori, tanssinopettajan maisteriohjelman johtaja, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu

10.00 Osallistujat tutustuvat toisiinsa Zoomin Break-out-huoneissa
10.20 Yhteenveto
10.30 Päivän päätös

14.4. Oppiminen, vuorovaikutus ja kannustava kohtaaminen nuoren harrastajan elämässä

9.15 Oppiminen ja vuorovaikutus nuoren harrastajan elämässä – KARVI:n arvioinnin tuloksia

 • Tanja Laimi, arviointiasiantuntija KARVI

10.45 Tauko (15 min)
11.00 Vahvuudet pedagogiseksi voimavaraksi

 • Lotta Uusitalo, yliopistonlehtori, erityispedagogiikan dosentti, Helsingin yliopisto

12.30 Tauko (45 min)
13.15 Kuunteleva, kunnioittava ja kannustava kohtaaminen harrastustoiminnan ohjaajan pedagogisen osaamisen ytimenä

 • Eeva Anttila, tanssipedagogiikan professori, tanssinopettajan maisteriohjelman johtaja, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu

14.00 Tauko (15 min)
14.15 Kuunteleva, kunnioittava ja kannustava kohtaaminen harrastustoiminnan ohjaajan pedagogisen osaamisen ytimenä

 • Eeva Anttila, tanssipedagogiikan professori, tanssinopettajan maisteriohjelman johtaja, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu

15.00 Kokoava ja reflektoiva keskustelu
15.30 Päivän päätös

20.4. Ohjaajan pedagoginen toiminta ja menetelmät harrastustoiminnan ohjausta tukemassa

9.15 Osallisuuden tukeminen harrastusympäristössä

 • Satu Lehto, Liikuntatieteiden maisteri, Filosofian tohtori

10.00 Tauko (15 min)
10.15 Menetelmänä ihmissuhde, pedagogiikkana kohtaaminen. Erityisen haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten harrastustoiminta

 • Nelli Niemelä, tyttötyön kehittäjä ja kasvattaja, Icehearts

11.00 Tauko (15 min)
11.15 Pedagoginen katse ja omatoimisuuden tukeminen

 • Riku Saastamoinen, teatteriopettajan maisteriohjelman johtaja, yliopistonlehtori, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu

12.00 Tauko (45 min)
12.45 Ohjaajan pedagoginen toiminta oppivan ja hyvinvoivan lapsen ja nuoren harrastusta tukemassa

 • Inkeri Ruokonen, professori emerita, Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta

14.00 Tauko (15 min)
14.15 Ohjaajan pedagoginen toiminta oppivan ja hyvinvoivan lapsen ja nuoren harrastusta tukemassa (jatkuu)

 • Inkeri Ruokonen, professori emerita, Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta

15.00 Kokoava ja reflektoiva keskustelu
15.30 Päivän päätös

24.4. Tunteet ja motivaatio sekä lapsen oikeudet oppijalähtöisessä harrastustoiminnassa

10.00 Lapsen ja nuoren oikeudet vapaa-ajalla ja harrastustoiminnassa

11.30 Tauko (45 min)
12.15 Oppijalähtöisyys – avain inkluusioon

 • Tuulikki Laes, yliopistotutkija, Taideyliopiston CERADA-tutkimuskeskus

13.45 Tauko (15 min)
14.00-14.30 Aamupäivän verkko-opiskelun kokoava keskustelu

 • Lapsen ja nuoren oikeudet vapaa-ajalla ja harrastustoiminnassa -verkkomateriaalin pohjalta

14.30- 16.00 Tunteet ja motivaatio oppimisessa,

 • Kirsti Lonka, professori, Helsingin yliopisto

16.00-16.15 Kokoava keskustelu ja päivän päätös

25.4. Dialogisuus, kulttuuritietoisuus ja ratkaisukeskeisyys kokonaisvaltaisen sensitiivisen vuorovaikutuksen perustana

9.15 Kulttuuritietoinen harrastustoiminta. Käsitteitä ja käytäntöjä

 • Mariana Siljamäki, yliopistonlehtori, Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta, vieraileva tutkija Taideyliopiston CERADA-tutkimuskeskuksessa

10.45 Tauko (15 min)

11.00 Ratkaisukeskeiset keinot lasten ja nuorten pedagogisessa ohjaamisessa

 • Ben Furman, psykiatrian erikoislääkäri ja psykoterapeutti, Helsinki Brief Therapy Institute

12.30 Tauko (45 min)
13.15 Ratkaisukeskeiset keinot lasten ja nuorten pedagogisessa ohjaamisessa

 • Ben Furman, psykiatrian erikoislääkäri ja psykoterapeutti, Helsinki Brief Therapy Institute

14.00 Tauko (15 min)
14.15 Ratkaisukeskeiset keinot lasten ja nuorten pedagogisessa ohjaamisessa, jatkuu

 • Ben Furman, psykiatrian erikoislääkäri ja psykoterapeutti, Helsinki Brief Therapy Institute

15.00 Kokoava ja reflektoiva keskustelu
15.30 Päivän päätös

12.6. Kurssin päätöspäivä

14.00 Tervehdykset ja päivän rakenteen esitteleminen,

 • professori emerita Inkeri Ruokonen

14.15 Itsenäisten kehitystehtävien esittely pienryhmissä
15.45 Tauko
16.00 Yhteinen loppukeskustelu ja kurssin yhteenveto
16.30 Kurssin juhlallinen päätös
17.00 Koulutus päättyy

Hankkeen nimi

Pedagogisen toiminnan perusteet lasten ja nuorten harrastustoiminnassa

Ajankohta

01/2022-06/2024

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Tiimi

Taideyliopiston Avoin kampus, Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorio, Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Olympiakomitea

Yhteyshenkilöt

 • Sirke Pekkilä

  Projektipäällikkö, Avoimen kampuksen palvelut, Taideyliopisto
  +358505262004
  sirke.pekkila@uniarts.fi