Urkujen historia nyt kattavasti yksissä kansissa

Uusi teos esittelee urkujen historian hellenistiseltä ajalta 1900-luvun loppuun ensimmäistä kertaa suomeksi.

Kansikuva: Israhel van Meckenem (n. 1445–1503): Urkujensoittaja ja hänen vaimonsa, n. 1495/1503, kuparipiirros, 16,5 x 10,9 cm. Wikimedia Commons.

Ensimmäiset urut rakennettiin 200-luvulla ennen ajanlaskumme alkua, ja ne saivat aikojen saatossa hyvinkin erilaisia ilmenemismuotoja eri maantieteellisillä alueilla. Miten urut toimivat, millaisia urkuja on eri aikoina rakennettu? Näihin kysymyksiin vastaa Taideyliopiston Sibelius-Akatemian uusi julkaisu Urkujen tekniikkaa kahden vuosituhannen ajalta. Kyseessä on ensimmäinen suomenkielinen urkujen tyylihistorian kokonaisesitys hellenistiseltä ajalta 1900-luvun loppuun.

Kirjan kirjoittaja, MuT Pentti Pelto (1938–2018) toimi kirkkomusiikin vt. professorina Sibelius-Akatemiassa vuosina 1994–2001. Postuumin laitoksen on Pellon käsikirjoituksista toimittanut Peter Peitsalo, ja kuvat on piirtänyt puhtaaksi Pekka Suikkanen. 

”Erityistä kirjassa on, että Pentti Pelto on hyödyntänyt lähdekirjallisuuden ohella pitkäaikaista kokemustaan urkujen suunnittelusta ja rakentamisesta. Kirjan kantavana ajatuksena on, että kutakin urkutyyppiä tulisi arvioida sen historiallisista lähtökohdista käsin. Urkujen pitkä ja rikas historia näyttäytyy näin urkujenrakennuksen, kunkin aikakauden yleisen teknisen taitotiedon sekä musiikillisten ihanteiden ja tarpeiden vuorovaikutuksena”, toteaa kirjan toimittaja Peter Peitsalo.

Urkujen tekniikkaa kahden vuosituhannen ajalta on suunnattu opiskelijoille, urkukonserttien yleisölle, urkujen hankinnasta päättäville ja muille asiasta kiinnostuneille, jotka kaikki tarvitsevat tietoa tämän erikoislaatuisen soittimen historiasta, ominaisuuksista ja mahdollisuuksista. Kirjan voi hankkia nuottikauppa Ostinatosta tai ladata ilmaiseksi Taideyliopiston Taju-julkaisuarkistosta

Lisätiedot

Peter Peitsalo
peter.peitsalo[at]uniarts.fi

Pentti Pelto: Urkujen tekniikkaa kahden vuosituhannen ajalta. Toim. Peter Peitsalo.
Sibelius-Akatemian julkaisuja 26. Helsinki: Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2023.

  • Nidottu: ISBN 978-952-329-322-9, ISSN 2341-8257
  • PDF: ISBN 978-952-329-323-6, ISSN 2489-7973

Muita Sibelius-Akatemian tuoreita julkaisuja