Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

”Musiikkikasvatus muutoksessa” -teos tarjoaa uusia tutkimukseen pohjautuvia näkökulmia ajan haasteisiin

Viimeisintä musiikkikasvatuksen tutkimusta yhteen kokoava ”Musiikkikasvatus muutoksessa” on vertaisarvioitu kokoomateos, joka tarjoaa näkökulmia musiikkikasvatuksen nykyisiin haasteisiin. Sen ovat toimittaneet Marja-Leena Juntunen ja Heidi Partti.

Teos on tarkoitettu oppi- ja kurssikirjaksi, lähdekirjallisuudeksi musiikkikasvatuksen opintoihin, täydennyskoulutukseen sekä käsikirjaksi alan toimijoille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Keskeisenä käsitteenä teoksessa on muutos, joka liittyy tarpeeseen vastata globaaleihin ja yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Teoksen tavoitteena on avata alan sisäisiä muutoksia ja samalla pohtia, miten musiikkikasvatus voi edistää globaalien haasteiden ratkaisemista ja tukea oppijoiden kasvua kohti vuoropuhelulle perustuvaa vastuullista maailmasuhdetta. Kirjassa tarkastellaan ajankohtaisia muutoksia suhteessa musiikkikasvatusta koskeviin ohjeistuksiin, opetuksen käytäntöihin ja ammattilaisuuteen laajemmin.

Teoksen 27 kirjoittajaa ovat musiikkikasvatuksen alan asiantuntijoita ja tutkijoita, jotka edustavat sekä kokeneita että uransa alkupuolella olevia tutkijoita.

Kirjoittajat tarkastelevat musiikkikasvattajan laaja-alaista ammatillisuutta, vastuullista maailmasuhdetta, osallisuutta tukevaa toimintakulttuuria ja moniäänisiä käytäntöjä. Painopiste on sosiaalisessa ja kulttuurisessa kestävyydessä.

Tekstit perustuvat kirjoittajien pääosin englannin kielellä julkaistuun tutkimukseen ja kokoavat yhteen alan kansainvälistä tutkimustietoa. Yksi tarkoitus on ollut saada pääosin englanniksi tutkimustieto kotimaisen yleisön luettavaksi myös suomeksi

Kirja on osa DocMus Research Publications -sarjaa ja on saatavissa Taideyliopiston Taju-tietokannasta. Teos toimii jatkona aiemmalle kirjalle ”Musiikkikasvattaja – kohti reflektiivistä käytäntöä” (Juntunen, Nikkanen ja Westerlund 2013). Kirja julkistetaan valtakunnallisilla musiikkikasvatuspäivillä Rovaniemellä 16. marraskuuta klo 15.

Lisätiedot

Marja-Leena Juntunen marja-leena.juntunen@uniarts.fi
Heidi Partti heidi.partti@uniarts.fi

Juntunen, Marja-Leena & Partti, Heidi (toim.) 2023. Musiikkikasvatus muutoksessa.
DocMus Research Publications 20. 
Helsinki: Taideyliopiston Sibelius-Akatemia.