Uutuusteos käsittelee tekstuaalisia lähestymistapoja koreografiaan

Maaliskuussa 2024 julkaistu Writing Choreography: Textualities of and beyond Dance -teos tuo esiin koreografiaan liittyviä tekstuaalisia prosesseja.

Routledgen kustantama kansainvälinen uutuusteos Writing Choreography: Textualities of and beyond Dance tarkastelee kieltä ja kirjoittamiseen pohjautuvia lähestymistapoja koreografiaan. Teos esittelee uuden laajennetun koreografian suuntauksen ja inspiroi sen jatkuvaa kehitystä.

Teoksen toimittamiseen ja kirjoittamiseen ovat osallistuneet Taideyliopiston Tutkimusinstituutin johtaja ja taiteellisen tutkimuksen professori Leena Rouhiainen sekä Taideyliopiston Tutkimusinstituutin yliopistotutkija Kirsi Heimonen. Teatterikorkeakoulun tanssijantaiteen maisteriohjelman lehtori Simo Kellokumpu on myös kirjoittanut teokseen artikkelin.

Teos sisältää näkökulmia 15 eri kirjoittajalta. Mukana on kirjoituksia tanssitaiteilijoilta, koreografeilta, dramaturgeilta, kirjailijoilta, poikkitieteellisiltä taiteilijoilta sekä taiteilijatutkijoilta. Edellä mainittujen lisäksi heitä ovat Emma Cocker, Nikolaus Gansterer ja Mariella Greil, Marie Fahlin, Lynda Gaudreau, Martin Hargreaves, Rebecca Hilton, Vicki Van Hout , Jennifer Lacey, alys longley, Chrysa Parkinson ja Amaara Raahem.

Teos koostuu kolmesta osiosta. Ensimmäinen osio käsittelee esityksen sovittamista tekstiksi ja jäljentämistä tekstinä. Osiossa käsitellään eri lähestymistapoja transkription menetelmään, kuten esitystekstejä sekä koreografisten ja kirjallisten toimintatapojen yhteen punoutumista.

Toisen osion keskiössä on koreografisen kirjoituksen muotoja ja kokeiluja, kuten kirje, sähköposti, laivapäiväkirja sekä historiallisen henkilön päiväkirja. Osion artikkelit esittävät, miten ruumiillisuus ja sen ympäristöönsä kietoutuneisuus asettuvat kirjoitukseen ja miten ne muodostuvat joko tahallisesti tai tahattomasti tekstuaaliseksi koreografiaksi.

Kolmas osio käsittelee koreografiaa ja kirjoittamista yhteistyönä muiden inhimillisten sekä enemmän kuin inhimillisten toimijoiden kanssa. Osion artikkelit tutkivat yhteistyötoimintaa muiden taitelijoiden, paikkojen ja asioiden kanssa sekä yhdistävät kirjoittamisen muihin median muotoihin, materiaaleihin ja ympäristöihin, joita ei välttämättä yhdistetä kirjallisuuteen tai koreografiaan.

Julkaisu on suunnattu tanssin ja koreografian opiskelijoille, opettajille ja tutkijoille.

Teos on saatavilla Taideyliopiston Sörnäisten kirjastosta niteenä sekä e-kirjana.