Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Sibelius-Akatemiaan 20 uutta tohtoriopiskelijaa

Varsinaisten opiskelijoiden lisäksi 10 hakijaa hyväksyttiin suunnitelmaa valmisteleviksi opiskelijoiksi.

Tohtorinhattuja ja huilun suukappaleita

Dekaani on hyväksynyt Taideyliopiston Sibelius-Akatemiaan 20 uutta tohtoriopiskelijaa. Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksia tuli 93 (66 hakemusta vuonna 2020).

Valituiksi tulivat seuraavat henkilöt:

 • Arlin Elina (soveltajakoulutus, tieteellinen)
 • Belmonte Caparros Jaime (taiteilijakoulutus)
 • Halonen Miikkael (tutkijakoulutus)
 • Heikkinen Mia (taiteilijakoulutus)
 • Julin Leena (taiteilijakoulutus)
 • Jurmu Hannu (taiteilijakoulutus)
 • Lamminmäki Neea (tutkijakoulutus)
 • Liira Katri (soveltajakoulutus, tieteellinen)
 • Malmgren Martin (taiteilijakoulutus)
 • Nisonen Tanja (taiteilijakoulutus)
 • Rissanen Päivi (tutkijakoulutus)
 • Ristilä Jenna (taiteilijakoulutus)
 • Saarinen Harri (taiteilijakoulutus)
 • Salmi Anna (soveltajakoulutus, tieteellinen)
 • Seppänen Mikko (soveltajakoulutus, tieteellinen)
 • Soranta Emilia (soveltajakoulutus, tieteellinen)
 • Tarkkanen Johanna (taiteilijakoulutus)
 • Teerikangas Henriikka (taiteilijakoulutus)
 • Ylönen Esa (taiteilijakoulutus)

Lisäksi yksi henkilö, joka ei halua nimeään www-sivuille.

Sibelius-Akatemian tutkimus ja tohtorikoulutus on monialainen ja monimenetelmäinen kokonaisuus, jossa näkyvät erilaiset tutkimusotteet. Tohtoriopinnoista vastaa kaksi tohtorikoulua. Niistä valmistuu korkeatasoiseen luovaan ja kriittiseen työskentelyyn kykeneviä asiantuntijoita, jotka toimivat vaativissa taiteen, tutkimuksen, kehittämisen ja koulutuksen tehtävissä itsenäisesti ja yhdessä muiden kanssa. Sibelius-Akatemian tohtorikoulutus antaakin valmiuksia monenlaisille taiteilijanurille, opetus-, tutkimus- ja kehittämistehtäviin sekä erilaisille yhteiskunnallisen toiminnan sektoreille. Musiikin tohtorit toimivat myös yhteiskunnallisina vaikuttajina eettisesti kestävän tulevaisuuden puolesta. Musiikin alan tohtorikoulutus Sibelius-Akatemiassa täytti 30 vuotta vuonna 2020.

Oikaisumenettely

Opiskelijavalintapäätökseen saa Yliopistolain (558/2009) 82 §:n nojalla hakea oikaisua Taideyliopistolta. Kirjallisen oikaisupyyntömenettelyn tarkoituksena on antaa hakijalle mahdollisuus vedota päätöksenteossa mahdollisesti tapahtuneeseen virheeseen saadakseen virheellisen päätöksen korjatuksi. Oikaisumenettelyä ei ole tarkoitettu palautteen saamista varten tai lisätietojen saamiseksi valinnasta.

Hakijan oikeus hakea oikaisua opiskelijavalintapäätökseen

Lisätietoja

Hannu Tolvanen
hannu.tolvanen@uniarts.fi

Sirpa Järvelä
sirpa.jarvela@uniarts.fi