Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Jenny ja Antti Wihurin rahastolta 75 000 euron jatkorahoitus kertomuksellisen osaamisen vahvistamiseen

Jenny ja Antti Wihurin rahasto on myöntänyt Taideyliopistolle jatkorahoituksen hankkeelle ”Health, narrative and the arts – Kertomuksellisen osaamisen vahvistaminen taiteessa ja terveydenhuollossa”.

Hankkeen tarkoituksena on tarjota sosiaali- ja terveysaloille uusia näkökulmia taiteen keinoin ja täydentää myös taiteen ammattilaisten osaamista. Siinä järjestetään sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille kirjoittamiseen ja lukemiseen keskittyviä kursseja, tutkitaan kerronnallisten taitojen merkitystä potilastyössä ja tuodaan kansainvälistä narratiivisen lääketieteen osaamista Suomeen.

Jenny ja Antti Wihurin rahaston asiamiehen Arto Mäenmaan mukaan hakemukset olivat tänä vuonna erittäin korkealaatuisia. Hakemusmäärä nousi edellisvuodesta hieman yli neljänneksen, ja hakijoista noin kahdeksalle prosentille myönnettiin apuraha.

Tutkimusta kaunokirjallisuuden hyödyistä terveydenhuollon ammattilaisille

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille on tärkeää osata kuunnella potilaita ja tulkita heitä oikein. HNA-hankkeen tavoitteena onkin vahvistaa ammattilaisten kykyä ymmärtää, miten tarinat toimivat heidän työssään.

Yhdessä Helsingin kaupungin kanssa järjestetyt kurssit ovat olleet erittäin suosittuja ja mukaan on joka kerta mahtunut vain osa kaikista kurssille hakeneista. Uusimmat kurssit ovat käynnistyneet tänä syksynä. Hankkeessa on järjestetty myös terveyttä ja kaunokirjallisuutta käsitteleviä monialaisia kursseja lääketieteen, psykologian ja taiteen opiskelijoille.

Tutkimuksen avulla pyritään selvittämään, kuinka kirjoittaminen ja kaunokirjallisuus voivat tukea sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten työtä. Hankkeessa tehdään myös kerronnallista osaamista käsittelevää yhteiskuntafilosofista tutkimusta.

Health, narrative and the arts -hanke alkoi vuonna 2021, ja Wihurin rahasto on tukenut sitä alusta asti. Saatu rahoitus on Health, narrative and the arts (HNA) -hankkeen toinen jatkorahoitus.

Ennätyssumma tieteelle, taiteelle ja yhteiskunnalliselle toiminnalle

Jenny ja Antti Wihurin rahasto myönsi tänä vuonna 14,7 miljoonaa euroa tieteen (66 %), taiteen (19 %) ja yhteiskunnallisen toiminnan (15 %) aloille apurahoina sekä muuna tukena ja varauksina. Ennätyksellinen myöntösumma kasvoi 500 000 eurolla verrattuna edellisvuoteen. Lisäksi Wihurin kansainvälisten palkintojen rahasto jakoi 150 000 euron Wihurin Sibelius-palkinnon ja 150 000 euron Wihurin kansainvälisen palkinnon.

Tuesta suurin osa, vajaat 11 miljoonaa euroa, myönnettiin toukokuussa 2023 järjestetyn yleisen apurahahaun kautta.

Jenny ja Antti Wihurin rahasto myönsi tänä vuonna apurahoja monipuolisesti taiteen eri aloille: soittimien hankintaan, esitysten valmistelu- ja toteutuskuluihin sekä taiteelliseen työskentelyyn musiikin, kirjallisuuden, teatteri- ja tanssitaiteen aloilla.

Lue lisää

Lue lisää Health, narrative and the arts -hankkeesta

Lue tutkimushankkeesta ”Kertomuksellisten taitojen oppiminen reflektiivisen kirjoittamisen avulla”

Lue Jussi Valtosen ja Sonja Sulkavan Duodecim-lehden pääkirjoitus: Narratiivinen lääketiede ja potilaskeskeinen terveydenhuolto (PDF)

Lue hankkeeseen liittyvästä kulttuuripalkinnosta

Aiemmat hankkeeseen liittyvät rahoitusuutiset

Tiedote Jenny ja Antti Wihurin säätiön ensimmäisestä rahoituksesta HNA-hankkeelle vuonna 2020

Uutinen HNA-hankkeen jatkorahoituksesta vuonna 2021