Jenny ja Antti Wihurin rahastolta 75 000 euron jatkorahoitus Health, Narrative and the Arts -hankkeelle

Tänä vuonna alkanut hanke jatkuu nyt saadun rahoituksen turvin vuoteen 2024.

Henkilö kirjoittaa pöydän äärellä, hänestä näkyy vain kynää pitelevä käsi. Taustalla kuppi.
Kuva: Green Chameleon, Unsplash

Jenny ja Antti Wihurin rahasto on myöntänyt 75 000 euron apurahan Taideyliopiston hankkeelle ”Health, Narrative and the Arts – Kertomuksellisen osaamisen vahvistaminen taiteessa ja terveydenhuollossa”. Wihurin rahasto sai 5114 apurahahakemusta. Myönteisen päätöksen sai noin yhdeksän prosenttia hakijoista.

Hankkeessa järjestetään sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille kirjoittamiseen ja lukemiseen keskittyviä kursseja. Koulutusten on tarkoitus auttaa alan ammattilaisia pohtimaan työtään ja arvojaan kirjoittamisen ja kaunokirjallisuuden avulla ja täydentää sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten omaa osaamista.

Syksyllä käynnistyneet ensimmäiset kurssit yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa ovat olleet suosittuja. Mukaan on mahtunut vain murto-osa kaikista kurssille hakeneista.

Nyt alkaneista ryhmistä kahdessa reflektoidaan omien kokemusten merkitystä erityisesti kirjoittamalla. Kolmannessa pohditaan terveyden ja sairauden tematiikkaa Anton Tšehovin novellien kautta.

”Kursseilla sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset saavat tilaisuuden pysähtyä pohtimaan työssä kokemansa merkitystä kirjoittamisen ja kaunokirjallisuuden avulla, mihin ei työn arjessa usein ole tilaisuutta”, kertoo hankkeen johtaja Jussi Valtonen. Valtonen on yksi kirjoittamisen maisteriohjelman professoreista Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa.

”Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset kohtaavat työssään päivittäin sairautta, epäoikeudenmukaisuutta ja kuolemaa. On myös asiakkaan ja potilaan etu, että ammattilaisella on mahdollisuus prosessoida kohtaamiaan asioita. Taide tarjoaa tähän erinomaisia välineitä.”

Tutkimusta kirjoittamisesta  sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille

Lisärahoituksen turvin Taideyliopisto pystyy jatkamaan hanketta suunnitelman mukaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille järjestettävien kurssien lisäksi suunnitteilla on muun muassa poikkialainen intensiivikurssi ensi kesäksi lääketieteen ja taiteen opiskelijoille. Hankkeessa myös tuodaan Suomeen kansainvälisiä huippuosaajia luennoimaan terveys- ja taidealojen yhtymäkohtien teemoista.

Opetuksen ja verkostoitumisen lisäksi hanke aloittaa myös alan tutkimusta. Tutkimuksessa tarkastellaan kirjoittamisen ja kaunokirjallisuuden käyttämistä sosiaali- ja terveydenhuollon kontekstissa ja sitä, kuinka kertomukselliset keinot kytkeytyvät terveys- ja sosiaalialan ammattilaisten työhön.

Hanke on mukana myös yhteistyöpilotissa, jonka tavoitteena on lisätä verkostoitumista kotimaisten ja afrikkalaisten yliopistojen kanssa. Yhteistyö tehdään kotimaisten ja eteläiseen Afrikkaan sijoittuvien korkeakoulujen SAFINET-verkoston alla.