Musiikkiteknologia

Musiikkiteknologian opiskelussa yhdistyvät musiikkiteknologian ja luovan ja esittävän säveltaiteen opinnot sekä niiden tutkimus. Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle tiedot ja taidot toimia musiikillisena ja teknologisena asiantuntijana vaativissa alan tehtävissä. Aineryhmä on tiivis noin 60 opiskelijan yksikkö.

Koulutus pähkinänkuoressa

 • Tavoitetutkinto: Musiikin kandidaatin ja maisterin tutkinto, Musiikin maisterin tutkinto Tutkinnon laajuus: Kandi + maisteri, 180 + 150 op. (3v. + 2,5v.), Maisteri, 150 op (2,5v.)
 • Taiteenala: Musiikki
 • Järjestäjä: Sibelius-Akatemia
 • Opetuskieli: suomi/englanti
 • Seuraava hakuaika: tammikuu 2019 (uusia opiskelijoita valitaan joka toinen vuosi)
 • Opinnot alkavat: lukuvuoden alussa elokuussa
 • Tutkinto-ohjelmasta vastaava henkilö: Ainejohtaja Marianne Decoster-Taivalkoski
 • Tutkinto-ohjelman muut vastuuhenkilöt/pääopettajat: Lehtorit Päivi Takala (Soveltava musiikki), Otto Romanowski (Musiikkiteknologian pedagogiikka), Miikka Huttunen (Musiikin äänitys ja äänituotanto), Alejandro Olarte (Elektroakustinen musiikki), Matti Heinonen (Klassisen musiikin äänitys ja äänituotanto), Yliasistentti Kalev Tiits (musiikin ja teknologian luovan työn välineet metodit ja kehitystyö), Professori Andrew Bentley (yhdessä Tiitsin ja Olarten kanssa: äänitaiteen eksperimentaalisten instrumenttien rakentaminen ja niillä esiintyminen), vastuuopettaja Niko Laasonen (Konserttien saliäänentoisto)

Opiskelu

Sibelius-Akatemian musiikkiteknologian pääaineopinnoissa yhdistyvät musiikkiteknologian sekä luovan ja esittävän säveltaiteen opiskelu ja niiden tutkimus. Oppiaineessa voi suorittaa sekä musiikin kandidaatin että musiikin maisterin tutkinnon. Tutkintoon sisältyy opintoja muun muassa seuraavilla osa-alueilla:

 • elektroakustinen musiikki
 • äänitys ja äänituotanto
 • elokuva- ja pelimusiikki
 • media- ja äänitaide
 • digitaalitekniikan käyttö musiikin tekemisessä
 • live-äänentoisto
 • musiikkiteknologian työkalujen kehittäminen
 • musiikkiin liittyvät digitaaliset työkalut
 • äänitys- ja äänentoistotilanteiden vuorovaikutussuhteet ja työtavat

Musiiikkiteknologian tutkintovaatimukset ja opintojaksokuvaukset löydät täältä.

 

Musiikkiteknologia järjestää sekä pienryhmäopetusta että henkilökohtaista opetusta. Opinnot sisältävät studiotyöskentelyä, luentoja, työpajoja ja mestarikursseja. Opettajina vierailee säännöllisesti alan asiantuntijoita Suomesta ja ulkomailta. Aineryhmän yksi tärkeä yhteistyökumppani on Aalto-yliopiston medialaboratorio Sound in New Media. Yhteistyön ansiosta musiikkiteknologian opiskelijat voivat verkostoitua tämän yksikön opiskelijoiden kanssa ja osallistua sen järjestämille kursseille ja työpajoihin.

 

Opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle tiedot ja taidot toimia musiikillisena ja teknologisena asiantuntijana. Musiikkiteknologian koulutus valmistaa monenlaisiin ammatteihin, esimerkiksi eri musiikinlajien äänittäjäksi ja tuottajaksi, äänentoiston suunnittelijaksi, live-miksaajaksi, elokuva- ja pelimusiikin säveltäjäksi, musiikkilähtöiseksi äänitaiteilijaksi, elektroakustisen musiikin säveltäjäksi, digitaaliseksi muusikoksi, digitaalisten musiikkisoittimien suunnittelijaksi, digitaalisen äänisignaalin käsittelijäksi ja asiantuntijaksi tai musiikkiteknologian työkalujen kehittäjäksi. Musiikkiteknologian maisterin työnkuvia yhdistää musiikin eri tyylilajien, äänimateriaalin, äänen käyttäytymisen ja vaikutusten, musiikkiteknologien työkalujen ja työtapojen tuntemus, monipuolinen musiikin kuuntelu sekä kyky perustella omia taiteellisia valintojaan.

 

Musiikkiteknologian koulutus Sibelius-Akatemiassa aloitettiin vuonna 1998. Toimintansa aikana se on luonut yhteistyöverkoston, johon kuuluu musiikkialan, teatterin ja äänitaiteen koulutusohjelmia niin Suomessa kuin ulkomailla. Taideyliopiston ja uuden Musiikkitalon myötä Sibelius-Akatemian musiikkiteknologian koulutus on saanut uusia mahdollisuuksia laajentaa ja syventää toimintaansa entisestään.

SAMA: Sound Art & Sonic Arts education

The education in sound art and sonic arts combines the knowledge of UniArts’ three academies: Sibelius Academy, the Academy of Fine Arts and Theatre Academy Helsinki. SAMA is a University of the Arts pilot program to develop mobility and collaboration between the academies.

 

Opettajat

Opettajat

Vakituisen henkilökunnan lisäksi musiikkiteknologian aineryhmässä vierailee säännöllisesti kansainvälisiä asiantuntijoita. Opettajina ovat vierailleet muun muassa Robin Minard, Ludger Hennig, Leigh Landy, Jim Anderson, Robert Normandeau, Wayne Siegel, Roland Cahen, Marko Timlin, Derek Holzer, John Richards, Francesco Giomi, John Young, David Griesinger, Manuel Rocha Iturbide, Bob Katz, Andrey Smirnov, Natasha Barrett, Dinah Bird, Ka Ho Cheung, Dorit Chrysler, Josep Comajuncosas, Simon Emmerson, Charles Dye, Shinji Kanki, Michihito Mizutani, Henrik Möller, Jean-Philippe Renoult, Denis Smalley, Jean-Claude Risset ja Jukka Ylitalo.

 

Professori

Yliassistentti

Lehtorit

Tuntiopettajat

Assistentti

Tekninen asiantuntija

Hakeminen

Musiikkiteknologian aineryhmä järjestää valintakokeet joka toinen vuosi ja valitsee kerralla noin 7-8 uutta opiskelijaa. Seuraavan kerran uusia opiskelijoita otetaan vuonna 2017. Musiikkiteknologian valintakokeet ovat monivaiheiset. Valintalautakunta on kiinnostunut hakijan musiikillisesta ja äänitaiteellisesta taustasta, motivaatiosta opiskella musiikkiteknologian aineryhmässä, hakijan mahdollisista kokemuksista alalta ja hänen taiteellisista suuntauksistaan. Lisätietoja seuraavista opiskelijavalinnoista julakistaan tällä sivulla tammikuussa 2017.

Tutkimus ja jatko-opinnot

Musiikkiteknologian ensimmäinen jatko-opiskelija aloitti opintonsa vuonna 2010. Tutkimushankkeita on aiemmin toteutettu ulkopuolisten tahojen aloitteesta, mutta tällä hetkellä niiden tavoite on osallistaa ja edustaa koko aineryhmää - niin opettajia kuin jatko- ja perusopiskelijoita. Oppiaineen tämänhetkisiä tutkimushankkeita leimaa käytännönläheisyys ja taiteellinen kokeellisuus.

Tutkimustoiminnan toteuttamismuotoja ovat

 • itsenäinen taiteellinen tutkimusprojekti
 • ryhmän taiteellinen tutkimusprojekti
 • tietoteknisten ideoiden ja sovellusten kehittäminen
 • suurprojektit

 

Käynnissä olevia tutkimushankkeita

Taiteellinen toiminta

Musiikkiteknologian aineryhmän taiteellinen toiminta kytkeytyy perus- ja jatkokoulutukseen sekä tutkimustoimintaan, sillä se joko tukee niitä tai syntyy niistä. Taiteelliseen toimintaan kuuluvat aineryhmän opiskelijoiden konsertit, vierailevien kansainvälisten opettajien tai muiden alalla vaikuttavien tekijöiden teosten esittäminen, Sibelius-Akatemian tuotantojen taltiointi sekä yhteistyö nykymusiikin, monimediaisten musiikkiesitysten ja elektroakustisen musiikin konserttien toteutuksessa.

 

Tulevia tapahtumia

Tilat

Musiikkiteknologian opiskelijoilla on käytössään kuusi hyvin varusteltua studiotilaa Helsingin Musiikkitalossa. Ne ovat Sibelius-Akatemian opiskelijoiden yhteiskäytössä ja musiikkiteknologian aineryhmä on niiden suurimpia käyttäjiä. Studioita vuokrataan mahdollisuuksien mukaan myös ulkopuolisille kiinnostuneille. Tarjouspyynnöt voi lähettää sähköpostitse esitystekniikkapäällikkö Marko Myöhäselle osoitteeseen marko.myohanen (at) uniarts.fi. Studioiden lisäksi musiikkiteknologian aineryhmä antaa opetusta ja järjestää konsertteja Helsingin Musiikkitalon saleissa, useimmiten Black Boxissa. Ääni-installaatio-opetuksessa on käytetty hyväksi Sibelius-Akatemian Agora-aulaa.

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi (at) uniarts.fi

 

Ainejohtaja Marianne Decoster-Taivalkoski

 

siba.opintopalvelut (at) uniarts.fi
siba.hakijapalvelut (at) uniarts.fi