Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Taiteilijat voivat vaikuttaa johdonmukaisuudella ja vuorovaikutuksella, sanoo musiikkiteknologian professori Jan Schacher

Sveitsiläinen taiteilija, opettaja ja tutkija Jan Schacher on aloittanut musiikkiteknologian professorina Sibelius-Akatemiassa. Hän kannustaa uteliaisuuteen ja haluaa löytää jokaisen oppilaan persoonallisuuden ja motivaation. 

– Joskus pidän itseäni kuin urheiluvalmentajana; jokainen urheilija tarvitsee erilaisen harjoittelumenetelmän. Tarvitaan myös melko lailla empatiaa, ja on psykologinen tehtävä lähestyä jokaista oppilasta kokonaisuutena. On erittäin motivoivaa ajatella edessä olevia vuorovaikutusmahdollisuuksia ja yhteistyötä!  

Taiteellisen tutkimuksen ajattelumallia edistämässä  

Schacherin monipuolinen tausta sopii hyvin Sibelius -Akatemian musiikkiteknologian aineryhmän visioon. Hän haluaa edistää ajatusta taiteilijasta paitsi oman alansa ammattilaisena, myös henkilönä, joka pystyy keskustelemaan taiteesta arkisella tasolla. Hänestä yliopistot ovat turvallisia tiloja opiskelijoiden kasvulle  

”Taiteellinen tutkimus on Taideyliopistossa erittäin vahvaa. Mielestäni tehtävämme ei ole vain opettaa opiskelijoille käytännön taitoja, vaan myös tehdä siirtyminen työelämään sujuvammaksi. Kun opiskelijat lähtevät, heidän on selvitettävä, miten integroida ja kehittää omia projektejaan työelämässä.” 

Musiikkiteknologian opinnot ovat ainakin osittain hyvin käytännönläheistä käsityötä. Tekiessään taidetta teknologian avulla monet oppivat samalla hyvin konkreettisen ammatin. 

”Ei ole olemassa kiinteää mallia sille, mitä musiikkiteknologi tai tekniikkaa hyödyntävä muusikko tekee ammatikseen. Yritän jatkuvasti haastaa oppilaita tekemään jotain, mitä he eivät normaalisti tekisi. Yksi tehtävistäni on löytää tapoja viedä heidät pois heidän tuntemiltaan poluilta tuntemattomaan.” 

Kansainvälisiä verkostoja ja kultuuriaktivismin monet tasot  

Musiikkiteknologian aineryhmä on monikansallinen. Itsekin monikulttuurisesta taustasta kotoisin oleva Schacher pitää kulttuurienvälistä vuorovaikutusta luonnollisena osana oppimisympäristöä. Hänelle keskeisintä on jokaisen oppilaan persoonallisuus. 

”Kansainväliset opiskelijat saapuvat Helsinkiin ja verkostoituvat täällä, mutta ei pidä unohtaa että he myös tuovat mukanaan verkostoja. Opettajan on tunnistettava ryhmädynamiikka ja kannustettava niitä, jotka ovat epäedullisessa asemassa tai joilla ehkä on kulttuuritaustansa vuoksi taipumus vetäytyä. Näin kaikki saavat mahdollisuuden päästä samaan tavoitteeseen.” 

Schacher toteaa, että taiteella voi ottaa yhteiskunnassa kantaa kolmella tavalla. Aina ei tarvitse ryhtyä aktivistiksi: taiteilija voi vaikuttaa myös olemalla uskollinen itseen, antautumalla vuorovaikutukseen ja olemalla läsnä yhteiskunnassa. 

”Ei ole helppoa tehdä omaa taidettaan ilman ulkopuolista painostusta ja siihen sopeutumista. Taiteen vuoksi ei ole kuitenkaan pakko kärsiä; meidän on myös elettävä toisten ihmisten keskuudessa ja osana yhteiskuntaa. Taide heijastuu ympärilleen, eikä ole aina välttämätöntä ryhtyä aktivistiksi. Taiteilijat voivat myös vaikuttaa olemalla läsnä normaalissa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa – jota myös opetus on. 

Schacher ihailee aktivistista asennetta, mutta hänestä yhteiskuntaa ei ole välttämätöntä muuttaa väkisin.  

”On muitakin tapoja lähettää taiteellisia impulsseja yhteiskuntaan. On tärkeää pysyä pitkäjänteisesti samalla polulla; siten voi joskus vaikuttaa tehokkaammin kuin kertaluonteisella aktivistisella teolla. Länsimaissakin on paljon erilaisia sosiaalisia tasoja, joten mahdollisuuksia eri tasoilla tapahtuvaan vuorovaikutukseen on paljon.  

Yksi uusi asia päivässä pitää hengissä 

Uuteen tehtävään ja uuteen maahan tultuaan Schacher kertoo löytävänsä joka päivä jotakin uutta. Uteliaisuus ja sopeutumiskyky ovat hänestä tärkeitä myös tuleville musiikkiteknologian ammattilaisille.  

”Erikoistumisalamme on melko kapea, toisaalta samalla maisema ympärillämme ; se, mitä ammattikentällä halutaan juuri nyt, ei ehkä ole tärkeää kymmenen vuoden kuluttua. Uusien maisemien löytäminen on ollut yksi elämäni tavoitteista; yksi uusi kokemus joka päivä pitää elossa ja auttaa kasvamaan!”