Laadun varmistaminen Taideyliopistossa

Laatutyöllä varmistetaan, että jokapäiväinen työmme ja Taideyliopiston johtaminen on läpinäkyvää, sujuvaa ja tuloksellista.

Taideyliopiston laatujärjestelmä auditoitiin Kansallisen koulutuksen arviointikeskus Karvin toimesta vuonna 2018. Yliopisto sai erityisesti kiitosta henkilöstön ja opiskelijoiden välisestä keskusteluyhteydestä, joka näkyy vahvana yhteisöllisyytenä. Yliopistolle myönnetty laatuleima on voimassa syyskuuhun 2024 asti. 

Auditoinnissa Taideyliopiston vahvuuksiksi nimettiin myös aito arvolähtöisyys sekä opiskelijakeskeisyys ja toimiva suhde työelämään ja alumneihin.

Laatutyön tavoitteet

  1. Taideyliopiston strategia ja visio toteutuvat – sovittujen arvojen mukaisesti. Kuljemme yliopistona määrätietoisesti kohti yhteisiä tavoitteita. Laatutyön tavoitteet ja tulokset tehdään näkyväksi laatujärjestelmällä, joka koostuu kehittävästä ja itseään korjaavasta asenteesta työhön ja erilaisten laatutyökalujen kokonaisuudesta.
  2. ​ Taideyliopiston ydin eli oppiminen, opetus, taiteen tekeminen ja tutkimus voivat toteutua laadukkaasti. Laatujärjestelmän tehtävänä on tukea opiskelijoiden, opettajien ja tutkijoiden työn onnistumista ja kehittymistä kunkin taidealan erityispiirteet huomioiden. Tavoittelemme laatukulttuuria, jossa on luonnollista kokeilla, arvioida omaa työtään rohkeasti ja oppia uutta.​
  3. Taideyliopistolla on selkeät ja toimivat palvelut. Jokainen tietää, millainen yliopiston organisaatio on kokonaisuutena, miten yliopistoa johdetaan, kuka vastaa mistäkin työstä, palvelusta ja päätöksestä.