Kuvataiteen tohtoriohjelman opiskelijavalinnan tulokset 2021

Kuusi hakijaa on valittu suorittamaan kuvataiteen tohtorin tutkintoon johtavia opintoja Kuvataideakatemiassa.

Opiskelijavalinnan tulokset 2021

Kuvataideakatemian kuvataiteen tohtoriohjelman opiskelijavalintaprosessi 2021 on päättynyt.

Kuvataideakatemian dekaani on päättänyt Kuvataideakatemian akateemisen neuvoston tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaoksen esityksen mukaisesti hyväksyä seuraavat 6 hakijaa (aakkosjärjestyksessä) suorittamaan kuvataiteen tohtorin tutkintoon johtavia opintoja Kuvataideakatemiassa syksystä 2021 alkaen:

 • Brümmel, Frank
 • Hänninen, Heidi
 • Laitinen, Tuomas
 • Nieminen, Heini
 • Nyyssölä, Antti 
 • Vahvaselkä, Hanna

Lisäksi seuraavat 5 hakijaa hyväksytään varasijoille annetussa järjestyksessä.

 1. henkilö, joka ei ole antanut lupaa nimensä julkaisuun verkossa
 2. Istomina, Tatiana
 3. henkilö, joka ei ole antanut lupaa nimensä julkaisuun verkossa
 4. Saumya, Vidha
 5. Levlin, Marjo

Oikaisumenettely

Opiskelijavalintapäätökseen saa Yliopistolain (558/2009) 82 §:n nojalla hakea oikaisua Taideyliopistolta. Kirjallisen oikaisupyyntömenettelyn tarkoituksena on antaa hakijalle mahdollisuus vedota päätöksenteossa mahdollisesti tapahtuneeseen virheeseen saadakseen virheellisen päätöksen korjatuksi. Oikaisumenettelyä ei ole tarkoitettu palautteen saamista varten tai lisätietojen saamiseksi valinnasta.

Hakijan oikeus hakea oikaisua opiskelijavalintapäätökseen