Kuvataideakatemian opiskelijavalinnan tulokset, kevät 2020

Kuvataideakatemia julkaisee kevään 2020 opiskelijavalinnan tulokset 3.6. Valinnan tulosta voi tiedustella myös sähköpostitse osoitteesta kuva.hakijapalvelut(at)uniarts.fi.

Opiskelijavalinnan tulos 3.6.

5,5-vuotisen koulutuksen (kandidaatin ja maisterin tutkinto) opiskelijavalinta

Seuraavat 22 hakijaa on hyväksytty opiskelijoiksi ja 12 hakijaa varasijalle:

Birkelund, Emma
Choo, Wen Yi
Forsman, Heidi
Gummerus, Jasmin
Habibollah, Ramina
Havas, Milja
Herrmans, Lina
(Hakija ei antanut lupaa julkaista nimeään verkkosivuilla)
Härmälä, Hermanni
(Hakija ei antanut lupaa julkaista nimeään verkkosivuilla)
Kivelä, Aarne
Lundström, David
Nish, Ellenor Rose
Nyman, Mirjami
Ollikainen, Ninni
Pasila, Lotta
Pulkkinen, Helena
Raittila, Viljamaria
Rantanen, Sara
Staaf, Arvid
Tohidi, Samira
Öhrn, Theodor

Varasijat:

 1. Kuokkanen, Aleksandra
 2. Castrén, Elias
 3. Luoma, Jani
 4. Holmström, Heidi
 5. Veinola, Emmet
 6. (Hakija ei antanut lupaa julkaista nimeään verkkosivuilla)
 7. Suni, Saga
 8. Hasunen, Jere
 9. Närekangas, Matti
 10. Luganski, Diana
 11. Bardy, Felix
 12. Juupaluoma, Johanna

Opiskelijavalinnan tulosta voi tiedustella myös numerosta 050 44 88 540 tai sähköpostitse osoitteesta kuva.hakijapalvelut(at)uniarts.fi.

Hyväksytyt hakijat saavat sähköpostitse lisää tietoa valintaprosessista, tarjotun opiskelupaikan vastaanottamisesta sekä lukuvuosi-ilmoittautumisesta.

5,5-vuotisen koulutuksen opiskelijavalinnan arvosteluryhmän jäsenet antavat palautetta ei-hyväksytyille valintakurssille osallistuneille tiistaina 9.6.2020. Ohjeet palautteen saamiseksi lähetetään kyseisille hakijoille sähköpostitse.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Hakijan tulee ottaa vastaan tarjottu opiskelupaikka viimeistään 17.7.2020 klo 15.00 (paikallista Suomen aikaa).

Opiskelupaikan voi ottaa vastaan joko Opintopolussa tai hyväksymiskirjeen mukana lähetettävällä opiskelupaikan vastaanottoilmoituksella, joka tulee toimittaa Taideyliopiston hakijapalveluihin (hakijapalvelut@uniarts.fi). Myöhässä saapuneita ilmoituksia ei oteta huomioon.

Opiskelupaikan vastaanottaminen on sitova, etkä voi enää myöhemmin peruuttaa tai muuttaa sitä. Sitova vastaanotto peruuttaa automaattisesti kaikki muut hakutoiveet. Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Paperisten teosportfolioiden nouto

Mikäli hakija haluaa saada paperisen teosportfolionsa takaisin hakuprosessin jälkeen, hänen on noudettava teosportfolio Kuvataideakatemialta 17.6.2020 jälkeen. Ohjeet teosportfolion noudon ajankohdista lähetetään hakijoille, jotka ovat ilmoittaneet haluavansa paperisen teosportfolionsa takaisin.

Jos hakija on ilmoittanut haluavansa teosportfolionsa postitse takaisin ja on maksanut postimaksun akatemian ohjeiden mukaisesti, portfolio postitetaan hänelle hakuprosessin päätyttyä, eli kesäkuun jälkeen.

Noutamatta jätetyt tai puutteellisella palautusmaksulla varustetut paperiset teosportfoliot hävitetään.

Oikaisupyyntö

Tähän päätökseen saa Yliopistolain (558/2009) 82 pykälän nojalla hakea oikaisua Taideyliopistolta.

Lue lisää oikaisumenettelystä

Kirjallisen oikaisupyyntömenettelyn tarkoituksena on antaa hakijalle mahdollisuus vedota päätöksenteossa mahdollisesti tapahtuneeseen virheeseen saadakseen virheellisen päätöksen korjatuksi. Oikaisumenettelyä ei ole tarkoitettu palautteen saamista varten tai lisätietojen saamiseksi valinnasta. Valintapäätökseen voi hakea oikaisua kirjallisesti 14 päivän kuluessa lopullisen valintatuloksen julkistamisesta.

Oikaisupyynnön sisältö

Valintapäätökset perustuvat niihin tietoihin, jotka hakija on toimittanut Taideyliopistolle tietojen toimittamiseen varattuna aikana. Oikaisupyyntöön tulee yksilöidä mitä oikaisupyyntö koskee ja ne seikat, joihin hakija vetoaa. Oikaisupyynnöstä tulee ilmetä hakijan henkilö- ja yhteystiedot ja sen tulee olla hakijan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen allekirjoittama. Oikaisupyynnössä tulee mainita hakukohde (tai hakukohteet), jota oikaisupyyntö koskee. Mikäli toimitat oikaisupyynnön sähköpostitse, kirjoita sähköpostin otsikko- / aiheriville, mitä akatemiaa vaatimus koskee.

Oikaisupyynnön toimittaminen

Oikaisupyyntö on tehtävä kirjallisesti ja toimitettava Taideyliopiston kirjaamoon. Oikaisupyynnön on oltava perillä kirjaamossa 14 päivän kuluessa lopullisen valintatuloksen julkistamisesta. Oikaisupyynnön lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Oikaisupyyntö toimitetaan osoitteeseen:

kirjaamo@uniarts.fi

Taideyliopisto / kirjaamo
PL 38 / Töölönlahdenkatu 16 C
00097 Taideyliopisto

Valituskielto

Päätökseen, johon yliopistolain 82 §:n mukaan saa hakea oikaisua, ei saa ennen oikaisumenettelyä hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeudelle. Oikaisumenettelyssä annettuun päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeudelta.