Teatteriopettajan maisteriohjelma

Kaksivuotinen teatteriopettajan maisteriohjelma antaa vankan perustan omakohtaiselle ja kriittiselle ajattelulle ja taiteellis-pedagogisille käytännön taidoille, ja siinä korostuu pohtiva, kyseenalaistava ja uutta luova asennoituminen taiteen ja taidepedagogiikan käytäntöön. Teatteriopettajat työskentelevät taiteen perusopetuksessa, peruskouluissa ja lukioissa, ammatillisessa koulutuksessa sekä monilla muilla tahoilla.

Ajankohtaista Teatteriopettajan maisteriohjelmassa

Opiskelu

Teatteriopettajan maiste­riohjelmassa opiskellaan ryhmässä ja itsenäisesti. Opiskelijoita kannustetaan ottamaan riskejä, tekemään rohkeita valintoja ja etsimään uutta, kuitenkin edeten opetussuunnitelman mukaan. Teatteriopettajan maisteriohjelma on turvallinen konteksti tutkivalle oppimiselle. Innostus, kannustus ja kunnioitus ovat koulutuksen kantavia perusteita.

 

Teatteriopettajan maisterin tutkinto

Teatteriopettajan maisterin tutkinto

TUTKINTOVAATIMUKSET (2016-2020)

 

1. Taidepedagogiikka (20 op)
T-PA01O Kasvatuksen historialliset ja filosofiset perusteet*, 4 op 
T-PA02O Taideopettajuuden kokemuksellinen perusta*, 6 op 
T-PB01O Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa*, 3 op 
T-B02O Taideaineiden erityispedagogiikka*, 4 op 
T-PB03O Dialogisuus taideopetuksessa*, 3 op 

 

2. Tutkiva oppiminen (10 op)
T-PC01O Taidepedagogi tutkijana*, 5 op 
T-PC02O Taidepedagogiikan seminaari*, 5 op

 

3. Teatteritaiteen praktiikat (10 op)
T-PE01b Teatteritaiteen praktiikat 1, 4 op
T-PE02b Teatteritaiteen praktiikat 2, 3 op
T-PE03b Teatteritaiteen praktiikat 3, 3 op 

 

4. Keholliset praktiikat (10 op)
T-PD01  Keholliset praktiikat 1, 3 op
T-PD02  Keholliset praktiikat 2, 4 op
T-PD03  Keholliset praktiikat 3, 3 op

 

5. Opetusharjoittelu (20 op)
T-PF01O Opetusharjoittelu 1*, 10 op
T-PF02O Opetusharjoittelu 2*, 10 op 

 

6. Taiteellis-pedagogiset tapahtumat (20 op)
T-PG01O Ryhmä taiteellisena toimijana*, 4 op
T-PG02 Taiteellis-pedagogisen tapahtuman suunnittelu ja toteutus 1, 6 op
T-PH01  Opinnäyteseminaari, 3 op
T-PH02  Taiteellis-pedagogisen tapahtuman suunnittelu ja toteutus 2, 6 op
T-PH03O Kansainvälinen toiminta*, 3 op 

 

7. Liikkuvuusopinnot (10 op)

T-PI01O Taiteiden välistä akateemista keskustelua*, 3 op
T-PI02 Vapaasti valittavat opinnot, 7 op

 

8. Opinnäyte (20 op)
T-PJ01 Opinnäytteen osiot, 20 op 
T-PJ02 Kypsyysnäyte 

 

* Osa opettajan pedagogisia opintoja (60 op).

Arvot
Teatteriopettajan maisteriohjelmassa opiskelu on avoin vuorovaikutus- ja oppimisprosessi, jossa astutaan kohti tuntematonta, otetaan riskejä ja kokeillaan uusia tapoja toimia. Opiskelu tapahtuu kannustavassa ilmapiirissä, jonka perustana on kuunteleminen, kohtaaminen, kokonaisvaltaisuus ja kriittisyys.
Käytännöt
Teatteriopettajan maisteriohjelmassa opiskelu perustuu läsnäoloon, sitoutumiseen ja vuorovaikutukseen. Tutkintovaatimukset antavat mahdollisuuden opintojen joustavalle suunnittelulle, ja vuoden opetusohjelma tarkentaa niitä. Viikottainen ”lukujärjestys” sisältää viimeisimmät muutokset ja ajankohtaiset tapahtumat. Taiteellis-pedagoginen tapahtuma on suurehko ja keskeinen kokonaisuus, joka aloitetaan ensimmäisen vuoden lopulla ja toteutetaan toisen syksyllä. Tutustu käsitteeseen alla olevasta linkistä ja selaa menneitä tapahtumia.
Yhteistyö
Teatteriopettajan maisteriohjelma toimii laajassa kotimaisessa ja kansainvälisessä verkostossa. Taideyliopiston sisäisiä kumppaneita ovat muun muassa Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen aineryhmä ja CERADA (Center for Educational Research and Academic Development in the Arts) ja sen yhteydessä toimiva Suomen taidekasvatuksen observatorio. Tärkeimpiä yhteistyötahoja koulutuksen toteuttamisessa ovat Aalto-yliopiston Taiteen laitos ja Tampereen Yliopisto. Opetusharjoittelun toteuttamisessa yhteistyötä tehdään kotimaisesti ja kansainvälisesti. Keskeisiä kansainvälisiä kumppaneita ovat University of Auckland (National Institute for Creative Arts and Industries, Dance Studies Department) sekä Al Harah -teatteri Palestiinassa
Materiaalipankki
Maisteriohjelman materiaalipankki sisältää julkaisuja, luentotaltiointeja, videoita, opinnäytteitä, väitöskirjoja ja listat valmistuneista opiskelijoista.

Opettajat

Riku Saastamoinen Teatteritaiteen lehtori, maisteriohjelman johtaja

Irene Kajo Teatteripedagogiikan lehtori

Taneli Tuovinen Taidepedagogiikan lehtori

 

Tanssinopettajan ja teatteriopettajan ohjelmien vierailevia opettajia, taiteilijoita ja luennoitsijoita 2019–2020:

Tomi Slotte Dufva, Susanna Hast, Tiina Jalkanen, Kristiina Junttila, Outi Järvinen, Heli Kauppila, Pauliina Kettunen, Pia Lindy, Kirsi Monni, Gesa Piper, Hanna Pohjola, Nicholas Rowe, Mariana Siljamäki, Kenneth Siren, Isto Turpeinen.

 

Tanssinopettajan ja teatteriopettajan ohjelmien vierailevia opettajia, taiteilijoita ja luennoitsijoita 2018–2019:

Anders Carlsson, Raisa Ekoluoma, Sanna From, Gabriele Goria, Sami Henrik Haapala, Sini Haapalinna, Marja-Leena Juntunen, Suvi Kajaus, Katri Kauppala, Heli Kauppila, Sanna Kivijärvi, Tuija Kokkonen, Alex Komlosi, Maiju Kopra, Helena Korpela, Maria Nurmela, Liisa Pentti, Gesa Piper, Hanna Pohjola, Pilvi Porkola, Camila Ribeiro, Liisa Risu, Leena Rouhiainen, Nicholas Rowe, Kenneth Siren, Timothy Smith, Yuko Takeda, Isto Turpeinen.

 

Hakeminen

Seuraava hakuaika Teatteriopettajan maisteriohjelmaan on tammikuussa 2020.

Yhteystiedot

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi (at) uniarts.fi

 

Suunnittelija 
Justiina Westerinen

Osastosihteeri
Maija Eeva