Next Generation – alku soittoon 

Hanke tukee perheiden ja pedagogiikan ammattilaisten avulla pienten lasten musiikillista kehitystä ja harrastusta varhaisessa vaiheessa.

Lapsi pitelee viulua ja nauraa

Esittely

Hanke on suunnattu musiikkiharrastuksensa alkutaipaleella oleville alakouluikäisille tai nuoremmille lapsille, jotka opiskelevat yhteistyömusiikkioppilaitoksissa. He saavat omassa soittimessaan yksilö- ja ryhmäopetusta oman musiikkioppilaitoksensa opettajalta useita kertoja viikossa ja osallistuvat viikoittaisten soittotuntien lisäksi opetusviikonloppuun kerran lukukaudessa. Lasten motivaatio varmistetaan muun muassa sopivan kokoisilla opetusryhmillä ja ottamalla myös vanhemmat tiiviisti mukaan yhteistyöhön. Lapsille nimetään myös Taideyliopiston Sibelius-Akatemian pedagogiikkaopiskelija ”kummiksi” musiikilliselle matkalle.

Tarkoituksena on tarjota erityisen motivoituneille, instrumenttinsa opiskelussa alkutaipaleella oleville lapsille opetusta enemmän ja useammin kuin mitä musiikkiopiston normaalitoiminnassa yleensä on. Lisäksi hankkeeseen osallistuvat instrumenttiopettajat pääsevät verkostoitumaan keskenään ja jakamaan osaamistaan ja kokemuksiaan.

Hanke käynnistyy Taideyliopiston Sibelius-Akatemian, Itä-Helsingin musiikkiopiston, Länsi-Helsingin musiikkiopiston ja Helsingin konservatorion pilottihankkeena syksyllä 2022. Aluksi soitinvalikoimassa ovat mukana viulu, sello ja huilu.

Tavoitteena taata suomalaisen musiikkikentän jatkuvuus

Suomalainen musiikkikoulutusjärjestelmä on muun muassa taloudellisten ja rakenteellisten haasteiden edessä. Next Generation -hankkeen tavoitteena on turvata kansainvälisestikin tunnetun musiikkikoulutuksemme laatu ja maine ja varmistaa, että saamme suomalaisen musiikkioppilaitospolun läpikäyneitä hakijoita myös musiikin ammattiopintoihin.

Hanke on valtakunnallinen ja monivuotinen ja sen vaikuttavuus ulottuu pitkälle tulevaisuuteen. Pitkän tähtäimen tavoitteena onkin, että tulevaisuudessa joka vuosi hankkeen piirissä aloittaisi eri puolilla Suomea uusia instrumenttiryhmiä, jotka kaikki saisivat vähintään kolmen vuoden ajan opetusta hankkeen mallin mukaisesti ja sitä omiin tarpeisiinsa soveltaen.

Next Generation – Alku soittoon on inspiroitunut Musiikkikoulutuksen visio 2030 -hankkeesta ja pyrkii myös vastaamaan eräisiin sen keskeisiin tavoitteisiin.

Hankkeen yhteystiedot

  • Peppiina Kaperi

  • Suunnittelija, Opintopalvelut Sibelius-Akatemia, Sibelius-Akatemia
  • +358504616682
  • Yvonne Frye

  • Lehtori, viulu, instrumenttipedagogiikka, Jouset ja kamarimusiikki, Sibelius-Akatemia
  • Olli-Pekka Martikainen

  • Varadekaani,
   Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
  • +358407104281

Hankkeen nimi

Next Generation - alku soittoon

Ajankohta

08/2022

Tiimi

Yvonne Frye
Peppiina Kaperi
Olli-Pekka Martikainen