Lehtori Yvonne Frye: Erityisen motivoituneet aloittelevat soittajat ansaitsevat täyden annoksen musiikinopetusta

Fryen ajatuksesta Sibelius-Akatemia käynnisti viime syksynä pilottihankkeen, jolla tuetaan nuorten ja motivoituneiden soitinopintojaan aloittelevien lasten musiikinoppimista.

Next Generation – Alku soittoon -hankkeessa on mukana kolmen pääkaupunkiseudun musiikkioppilaitoksen soitinopettajia ja oppilaita sekä Sibelius-Akatemian pedagogiikan opiskelijoita ja opettajia. Tarkoituksena on löytää malli, jolla voidaan tarjota aloitteleville, erityisen motivoituneille soitonopiskelijoille rautaisannos inspiroivaa opetusta heidän musiikillisen matkansa alussa. 

Projektiin osallistuvat lapset saavat henkilökohtaista opetusta huomattavasti enemmän kuin tavallisesti. Heille tarjotaan soittotunteja ja ryhmäopetusta sekä oman musiikkioppilaitoksen opettajien että Sibelius-Akatemian opettajien ja pedagogiikkaopiskelijoiden ohjauksessa. Sen lisäksi he saavat osallistua ryhmätunneille ja viikonloppuleireille. Omien oppilaitostensa oppituntien ohella lapset pääsevät kerran viikossa osaksi Sibelius-Akatemian inspiroivaa oppimisympäristöä.  

”On lapsia, jotka ovat erittäin kiinnostuneita soiton opiskelusta ja motivoituneita siihen. On hienoa, että voimme tämän projektin avulla todella antaa heille aikaa ja mahdollisuuden tehdä sitä, mistä he ovat inspiroituneet. Musiikkiopistojen arjessa mahdollisuudet tähän ovat rajatummat”, Frye sanoo. 

Ensimmäiset vuodet ovatkin instrumentin soittamisen opiskelussa erityisen tärkeitä; silloin luodaan perustukset tulevaisuudelle ja soittimen hallinnalle, ja juuri silloin lapsen innostus ja kipinä tarvitsevat erityistä hoivaa ja vaalimista.  

”Haluamme tarjota lapsille tilaa musiikilliseen kasvuun heidän omaan tahtiinsa. Keskeistä on turvallinen ja luottamuksellinen ympäristö, ja lasten psykologiset tarpeet huomioidaan aina. Pilottiprojektin ammattimaiseen arvioimiseen olemme ottaneet mukaan myös tutkijoita.” 

Vertaisoppimisella rakennetaan työkalupakkia tulevaisuuden opettajille 

Yksi Taideyliopiston Sibelius-Akatemian tehtävistä on kouluttaa osaavia tulevaisuuden pedagogeja. Frye toteaa, että jos Sibelius-Akatemia tai muu musiikkiyliopisto haluaa saada hyviä hakijoita, tarvitaan enemmän taitavia opettajia kentälle työskentelemään myös aloittelijoiden kanssa.  

”Meidän on panostettava syvälliseen ja kokonaisvaltaiseen pedagogiseen koulutukseen. Tällä tavalla panostamme myös Sibelius-Akatemian tulevaisuuteen.” 

Next Generation -hankkeessa Sibelius-Akatemian viulu-, sello- ja huilupedagogiikan opiskelijat pääsevät opettamaan pieniä lapsia yhdessä omien pedagogiikkaopettajiensa ja lasten omien soitonopettajien kanssa. Tästä syntyy yhteisö, jossa on mahdollisuus myös vertaisoppimiseen. Frye sanoo, että tämä on hyvä tapa opiskelijoille nähdä erilaisia ​​opetustapoja. 

”Näin he saavat ison työkalupakin erilaisia ​​lähestymistapoja, ja tämä on erittäin rikastuttavaa. Lisäksi aloitteleva opettaja saa hyvän alun uralleen, kun hän saa ensimmäisen opetuskokemuksensa erityisen motivoituneen lapsen kanssa. Meillä on mahdollisuus pohtia opettamista ja oppimista yhdessä, ja siitä me kaikki hyödymme.” 

Myös lasten vanhempien osallistuminen ja sitoutuminen on tärkeää: hankkeeseen osallistuvat lapset ovat hyvin nuoria, alle 10-vuotiaita, ja heidän harrastamisensa edellyttää perheiden logistista apua ja myös tukea kotona harjoitteluun.  

”Perheillä on tässä paljon voitettavaa. Silti meidän on huolehdittava siitä, etteivät lapset kuormitu: meidän on ammattiopettajina sovitettava tunnit lapsen kykyihin. Olemme säännöllisesti yhteydessä vanhempiin kuullaksemme heidän näkemyksiään lapsen kehityksestä.” 

Next Generation -projektin tulevaisuuden suunnitelmissa on, että se voitaisiin muotoilla malliksi, jota voidaan käyttää musiikkioppilaitoksissa kaikkialla Suomessa – ja mahdollisesti myös ulkomailla. 

”Toivon, että viiden vuoden kuluttua musiikkiopistoissa olisi riittävästi resursseja ja tilaa erityisen motivoituneiden pienten lasten tukemiseen”, Frye visioi. 

Fryelle itselleen projekti on tähän asti tarjonnut mahdollisuuksia keskustella kollegoiden ja Sibelius-Akatemian opiskelijoiden kanssa uudella, entistä syvemmällä pedagogisella tasolla. 

”Ideoiden vaihtaminen ja toisilta oppiminen on erittäin inspiroivaa. Soitonopettamiseen on niin monia erilaisia ​​lähestymistapoja!  Uskon, että taitavia opettajia yhdistää se, että he ylläpitävät intohimoa uuden oppimiseen ja pysyvät avoimina erilaisia ​​opetus- ja oppimistapoja kohtaan nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa. Tähän yritän kannustaa Sibelius-Akatemian opiskelijoitani.”