Kansanmusiikki

Kiehtooko kansanmusiikki? Sibelius-Akatemiassa voit opiskella kansanmusiikin ammattilaiseksi monipuolisessa, monitaiteisessa ympäristössä omaa ääntäsi etsien. Olemme monella mittarilla maailman johtava kansanmusiikin koulutusta tarjoava yksikkö

Koulutus pähkinänkuoressa

  • Tavoitetutkinto: Musiikin kandidaatin ja maisterin tutkinto, Musiikin maisterin tutkinto
  • Tutkinnon laajuus: Kandi + maisteri, 180 + 150 op. (3v. + 2,5v.), Maisteri, 150 op (2,5v.)
  • Taiteenala: Musiikki
  • Koulutuksen järjestäjä: Sibelius-Akatemia
  • Seuraava hakuaika: Tammikuu 2019
  • Uudet opinnot alkavat vuosittain
  • Opinnot alkavat: lukuvuoden alussa elokuussa

 

  • Tutkinto-ohjelmasta vastaava henkilö: Ainejohtaja, lehtori Pauliina Syrjälä
  • Tutkinto-ohjelman muut vastuuhenkilöt/pääopettajat: Professori Kristiina Ilmonen, vara-ainejohtaja, lehtori Juhani Näreharju, lehtorit Roope Aarnio, Maria Kalaniemi, Jouko Kyhälä, Sinikka Kontio, Petri Prauda, Pauliina Syrjälä, Vilma Timonen

Koulutuksen tavoite ja uramahdollisuudet

Kansanmusiikin koulutusohjelma tarjoaa sinulle monimuotoisen tien kohti kansanmusiikin ammattilaisuutta. Opintojen perustana ovat Suomen ja lähialueiden historialliset soitto- ja laulutyylit, mutta myös kansainvälisyys, monitaiteisuus ja uuden musiikin luominen ovat keskeinen osa koulutusta. Alan parhaat opettajat ja jatkuvasti kehittyvä oppimisympäristö tukevat sinua oman polkusi etsimisessä. Halutessasi voit painottaa opintoja luovaan muusikkouteen, pedagogiikkaan tai tutkimukseen. Valmistuttuasi voit työskennellä musiikin kentällä monipuolisesti esimerkiksi muusikkona, säveltäjänä, pedagogina, tutkijana, asiantuntija- ja kehittämistehtävissä erilaisissa organisaatioissa, yhteiskunnallisissa tehtävissä, erilaisissa rooleissa taiteiden välisissä produktioissa, yhteisömuusikkona ja yrittäjänä. Sibelius-Akatemian kansanmusiikin koulutusohjelma on alansa johtava yksikkö maailmassa opiskelijamäärien ja toiminnan aktiivisuuden, kansainvälisen maineen, tutkintovalikoiman kattavuuden ja valmistuneiden taiteilijoiden näkyvyyden mittareilla.

Kansanmusiikin koulutus julkaisee säännöllisesti äänitteitä, oppimateriaaleja ja opinnäytteitä, joihin voi tutustua  Etno.net-sivustolla.

Koulutuksen sisältö ja rakenne

Kandidaattivaiheessa opintojesi rungon muodostavat pääinstrumentti- ja yhtyeopinnot, mutta myös tietopuolisilla oppiaineilla on oleellinen osa opintojen kokonaisuudessa. Monipuolisiin opintoihin kuuluvat myös muun muassa kansantanssin ja soitinrakennuksen opintojaksot. Syvennyt opinnoissasi muistinvaraisuuteen perustuvan muusikkouden olemukseen, perehdyt improvisaation eri muotoihin ja osaat käyttää arkistoja ja muita lähteitä tutkivan musiikin tekemisen materiaalina. Saat valmiuksia oman taiteellisen näkemyksensä muodostamiseen ja sen reflektointiin suullisesti ja kirjallisesti. Maisterivaiheessa voit suunnata opintojasi instrumenttiopintojen lisäksi pedagogisiin tai tutkimuksellisiin opintoihin. Suoritettuasi maisterin tutkinnon hallitset syvällisesti sekä historialliset että uudet kansanmusiikin soitto- ja laulutyylit ja osaat soveltaa niihin liittyvää kansanmusiikin historian, estetiikan ja tutkimuksen keskeistä käsitteistöä.

Jatko-opinnot

Sibelius-Akatemiassa voi suorittaa jatkotutkintoina musiikin lisensiaatintutkinnon (MuL, mus. lis.) ja musiikin tohtorintutkinnon (MuT, mus. toht.). Jatko-opinnot voi suorittaa tutkija-, taiteilija- tai kehittäjäkoulutuksessa. Kansanmusiikin aineryhmän omassa julkaisusarjassa on esitelty taiteellisiin tohtorintutkintoihin liittyvää tutkimusta. Arja Kastinen on esimerkiksi tutkinut kanteleen mahdollisuuksia julkaisussa Erään 15-kielisen kanteleen akustisesta tutkimuksesta (2000) ja Sinikka Kontio on perehtynyt Vanhaan virsikirjaan tutkielmassaan Veisuun mahti (2001).

Hakeminen

Valintakoe mittaa soittimen tai laulun taidollista hallintaa sekä perehtyneisyyttä kansanmusiikin esitystapoihin. Koe on kaksivaiheinen. Taideyliopiston www-sivuilla on julkaistu aikaisempien vuosien koetehtäviä, joiden perusteella saa myös käsityksen kokeissa vaadittavasta osaamisesta.

Tulevia kansanmusiikin tapahtumia

Opettajat

Professori
Kristiina Ilmonen

Lehtorit

Pauliina Syrjälä (ainejohtaja, Nordic Master in Folk Music –koulutuksen vastuuopettaja, Nordtrad-verkoston yhteyshenkilö)
Juhani Näreharju (vara-ainejohtaja)
Anna-Kaisa Liedes
Roope Aarnio
Jouko Kyhälä
Petri Prauda
Nathan Thomson (Glomas -vastuuopettaja)
Vilma Timonen
Sinikka Kontio
Maria Kalaniemi

 

Instrumenttien vastuuopettajat

Harmonikka: Maria Kalaniemi, Teija Niku
Huuliharppu: Jouko Kyhälä
Kansanlaulu: Anna-Kaisa Liedes
Kanteleet: Anna-Karin Korhonen, Vilma Timonen
Kielisoittimet: Roope Aarnio
Kontrabasso: Elina Lappalainen
Kosketinsoittimet: Pilvi Järvelä, Jouko Kyhälä
Lyömäsoittimet: Ricardo Padilla, Tero Rantanen
Puhaltimet: Kirsi Ojala
Viulu, jouhikko, avainviulu: Emilia Lajunen
Kansantanssi: Reetta-Kaisa Iles, Salla Korja-Paloniemi

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi (at) uniarts.fi
 

Ainejohtaja, lehtori Pauliina Syrjälä
Aineryhmän varajohtaja, lehtori Juhani Näreharju

Professori Kristiina Ilmonen

 

siba.opintopalvelut (at) uniarts.fi
siba.hakijapalvelut (at) uniarts.fi