Pauliina Syrjälä

  • Lehtori, kansanmusiikki (kantele), Kansanmusiikki, Sibelius-Akatemia
  • +358408609540

Toimenkuva

Kansanmusiikin lehtori, ainejohtaja (31.7.2022 saakka)

Sibelius-Akatemian johtokunnan jäsen (opetushenkilöstö ja muu henkilöstö)

Kanteleopetus

Nordic Master in Folk Music (Nofo) -ohjelman vastuuhenkilö, www.nofomaster.net

Taiteellisen työn seminaari, Johdatus taiteelliseen tutkimukseen, Basics of the history of the Finnish folk music

Kansanmusiikin tohtorikoulutus