Ruotsinkielinen näyttelijäntaiteen koulutusohjelma

Kehitä näyttelijäntaitoja, joita voit soveltaa laajasti työelämässä.

Miksi meille?

Koulutus on Suomen ainoa ruotsinkielinen näyttämötaiteen yliopistokoulutus. Koulutusohjelma tukee opiskelijan tietä kohti itsenäistä taiteilijuutta, tarjoten inspiraatiota ja vaikutteita koko Suomen ruotsinkieliselle teatterikentälle. Ohjelma tekee yhteistyötä Teatterikorkeakoulun muiden koulutusohjelmien ja Taideyliopiston muiden akatemioiden kanssa. Se toimii aktiivisesti osana paikallista, pohjoismaista ja kansainvälistä verkostoa.

Sisältö ja tavoitteet

Ruotsinkielisen näyttelijäntaiteen koulutusohjelman suorittanut on esittämisen asiantuntija teoriassa ja käytännössä.  Koulutus pohjautuu taiteelliseen tutkimukseen ja aikamme monialaiseen näyttämötaiteeseen. Tavoitteena on kouluttaa herkkiä, yhteistyökykyisiä näyttelijöitä, joilla on taito edistää sekä taiteenalan perinteitä ja tulevaisuutta että sen asemaa yhteiskunnassa.

Koulutusohjelman pedagoginen filosofia pohjautuu leikkiin, iloon ja uteliaisuuteen. Pedagogiikan lähtökohta on, että yksilön oppimisprosessi on dynaaminen, että oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa muiden kanssa, ja että eri aineet sekoittuvat jokaisen opiskelijan koulutuksessa ainutlaatuisella tavalla. Opiskelijoiden ja pedagogien välinen vuorovaikutus pohjautuu heidän välillään vallitsevien valtasuhteiden tunnustamiselle. Koulutusohjelman periaate on, että taito on pedagogisen prosessin tulos.

Koulutusohjelmalta odotetaan ruotsinkielisen näyttämötaiteen kehittämistä ja inspiroimista Suomessa, mikä tarkoittaa laajempaa vastuuta kuin pelkästään näyttelijöiden kouluttamista. Siksi koulutusohjelma osallistuu aktiivisesti pohjoismaiseen ja kansainväliseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. Opiskelijalla on muun muassa mahdollisuus sisällyttää kansainvälinen vaihto tai harjoittelu osaksi opintojaan.

Kandidaatti- ja maisteriopinnot

Opinnot ovat kokoaikaisia ja ne tapahtuvat etukäteen laaditun lukuvuosisuunnitelman ja aikataulun mukaisesti. Opetus on pääosin pakollista kandidaattitasolla, kun taas maisteritasolla on enemmän valinnaisuutta. Opiskelija seuraa pääasiassa omaa vuosikurssia, mutta opiskeluun voi kuulua myös yhteisopetusta muiden vuosikurssien ja koulutusohjelmien kanssa. Opetus tapahtuu useimmiten ryhmässä, mutta myös yksilötasolla.

Koulutus on viisivuotinen, minkä lisäksi kaksivuotisiin maisteriopintoihin järjestetään myös erillinen haku. Kolmivuotisen kandidaatintutkinnon tavoitteena on, että tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on kyky soveltaa näyttelijäntyön perustaitoja ja -valmiuksia. Kaksivuotisten maisteriopintojensa aikana opiskelija kehittää ja syventää taiteilijuuttaan ja laajentaa näkemystään teatterista.

Koulutus koostuu seuraavista opintokokonaisuuksista: näyttelijäntaide (pääaine); liike, ääni ja musiikki; konteksti; yleiset opinnot; valinnaiset opinnot; syventävät opinnot; ja opinnäyte. Tutkinto- ja opetuskieli on pääasiassa ruotsi, mutta osa opetuksesta on englanniksi. Valinnaisia opintoja voi suorittaa myös suomeksi.

Opettajat

Opettajamme ovat oman opetusalansa kokeneita asiantuntijoita. Vakituisen henkilökuntamme lisäksi opettajina toimii säännöllisesti myös kotimaisia ja ulkomaisia pedagogeja, taiteilijoita ja muita asiantuntijoita.

Hakeminen

Koulutusohjelmaan haetaan joka toinen tai joka kolmas vuosi. Ei hakua vuonna 2022. Seuraava hakuaika ilmoitetaan myöhemmin.

Taideyliopisto on yksi Suomen halutuimmista opiskelupaikoista. Tutustu aikaisempien vuosien hakijatilastoihin.

Tohtoriopinnot

Maisterintutkinto antaa kelpoisuuden hakea esimerkiksi teatteritaiteen tohtoriopintoihin. Taideyliopistossa näitä tohtoriopintoja tarjoaa Esittävien taiteiden tutkimuskeskus (Tutke).

Hakukohteet

Ruotsinkielisen näyttelijäntaiteen koulutusohjelma

  • kandidaatti ja maisteri (5 vuotta)
  • maisteri (2 vuotta)

Tavoitetutkinto

Teatteritaiteen maisteri (TeM)

Yksikkö

Teatterikorkeakoulu

Hakukielet

ruotsi (sv) Lue lisää kielitaitovaatimuksista

Lukuvuosimaksu

EU:n ja ETA:n ulkopuolelta tuleville opiskelijoille 5000 €.
Lue lisää lukuvuosimaksusta

Hakuaika

Haku viisivuotiseen koulutukseen on tammikuussa 2023. Opinnot alkavat elokuussa 2023.

Maisteriopintoihin ei hakua 2023.

Yhteyshenkilöt

Aune Kallinen
professori

Opiskelijat ja valmistuneet Max-katalogissa