Näyttelijäntaiteen koulutusohjelma

Kasva eturivin näyttelijäksi intensiivisessä ja sitoutumista vaativassa koulutusohjelmassa.

kuvassa henkilö ja useita televisionäyttöjä
Aya Brace

Miksi meille?

Suomenkielisessä näyttelijäntaiteen opiskelussa keskeistä on toiminta ja harjoittelu. Pääset harjoittelemaan näyttelijäntekniikoita, liikkeen, musiikin ja laulun sekä äänenkäytön ja puheen eri osa-alueita. Opinnoissa pääset osaksi yhteisöllistä tekemistä, jossa tärkeää on vuorovaikutuksellinen ja toisia kunnioittava ryhmätyöskentely.

Sisältö ja tavoitteet

Meillä näytteleminen ymmärretään toiminnallisena ajatteluna. Se on psykofyysistä toimintaa ja vuorovaikutuksellisia tilanteita, joita voidaan harjoitella. Tämä on näyttelijäntekniikoiden, puheen, liikkeen, musiikin ja laulun yhteinen, kokonaisvaltainen lähtökohta. Näyttelijäntaiteen koulutusohjelman opinnot tähtäävät monipuoliseen ammattilaisuuteen ja taiteenalaa kehittävään luovaan taiteilijuuteen. Painopiste on draamaorientoituneessa teatterissa.

Opinnot kestävät viisi vuotta. Ne jakautuvat kolme vuotta kestäviin kandidaatti- ja kaksi vuotta kestäviin maisteriopintoihin.

Kandidaattivaiheessa opetus on kokopäiväistä, intensiivistä lähiopetusta, joka vaatii tiivistä sitoutumista opetusryhmään sekä itsenäiseen työskentelyyn. Opiskelussa keskeistä on toiminta ja harjoittelu.

Maisteriopinnot ovat kullekin opiskelijalle yksilölliset ja vaativat entistä enemmän vastuunottoa omasta kehittymisestä, opintojen pitkäjänteisestä suunnittelusta ja itsenäisestä työskentelystä.

Taiteellisen tien alku

Näyttelijäntaiteen opiskelijoille asetetaan paitsi taidollisia, myös sivistyksellisiä haasteita. Koulutus sisältää oman ihmiskuvan, maailmankuvan ja taidekäsityksen pohdintaa sekä kannustaa uteliaisuuteen ja itsenäiseen, avartuvaan ajatteluun. Opinnoissa vahvistetaan näyttelijänkoulutuksen ja tutkimuksellisen tiedon vuorovaikutusta.

Autamme sinua kiinnittymään näyttelijäntaiteen perinteeseen ja kannustamme soveltamaan sitä uudenlaisilla tavoilla. Esittävät taiteet ovat jatkuvassa muutoksen tilassa. Näyttelijän ammatillinen kenttä avartuu uusiin suuntiin ja näyttelijäntaide toteutuu yhä moninaisemmissa konteksteissa. Tuot mukanasi omat havaintosi maailmasta sekä sukupolvesi näkemyksiä ja kokemuksia, joita koulutusohjelma sekä tukee että haastaa. Kannustamme sinua erittelemään ajankohtaisia yhteiskunnallisia keskusteluja, ja niiden yhteyttä teatterin ja elokuvan tuottamiin representaatioihin ja väitteisiin.

Korostamme näyttelijäntaiteen opiskelussa yhteistyötä ja ohjaamme sinua vuorovaikutukselliseen ja toisia kunnioittavaan ryhmätyöskentelyyn. 

Opettajat

Opettajamme ovat kokeneita asiantuntijoita alallaan. Vakituisen opettajakuntamme lisäksi koulutusohjelmassa vierailee säännöllisesti alan huippuosaajia.

Hakeminen

Koulutusohjelmaan otetaan opiskelijoita joka vuosi. Näyttelijäntaiteen opinnot aloittaa vuosittain 12-14 opiskelijaa. 

Taideyliopisto on yksi halutuimpia opiskelupaikkoja Suomessa. Tutustu aiempien vuosien hakijatilastoihin.

Uudet hakuohjeet julkaistaan loka-marraskuussa 2021

Tohtoriopinnot

Maisterintutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden esimerkiksi teatteritaiteen tohtorin opintoihin. Taideyliopistossa teatterialan alan tohtorikoulutusta tarjoaa Esittävien taiteiden tutkimuskeskus (Tutke).

Hakukohteet

Näyttelijäntaiteen koulutusohjelma

  • kandidaatti ja maisteri (5 vuotta)
  • maisteri (2 vuotta)

Tavoitetutkinto

Teatteritaiteen maisteri (TeM)

Yksikkö

Näyttelijäntaide

Teatterikorkeakoulu

Hakukielet

suomi (fi) Lue lisää kielikäytännöistämme

Lukuvuosimaksu

EU:n ja ETA:n ulkopuolelta tuleville opiskelijoille 5000 €.
Lue lisää lukuvuosimaksusta

Seuraava hakuaika

Seuraava hakuaika vahvistetaan syksyllä 2021.

Vastuuhenkilöt

Elina Knihtilä
professori

Täytä hakemus Opintopolku.fi:ssä