Mihin tarvitsemme ja kohdennamme lahjoituksia

Säätiöiltä ja yksityishenkilöiltä tulevalla taloudellisella tuella on Taideyliopistolle suuri merkitys. Taideyliopisto on käynnistänyt lahjoitusvaroilla sellaista uutta koulutusta ja kansainvälistä yhteistyötä, jota yliopiston perusrahoituksella ei olisi mahdollista toteuttaa.

Kuvataideakatemian opiskelija

Valtaosa Taideyliopiston kuluista katetaan opetusministeriön budjetista, mutta yhä suurempi osa rahoituksesta saadaan muista lähteistä. Säätiöiltä ja yksityishenkilöiltä tulevalla taloudellisella tuella on Taideyliopistolle suuri merkitys. Taideyliopisto on käynnistänyt lahjoitusvaroilla sellaista uutta koulutusta ja kansainvälistä yhteistyötä, jota yliopiston perusrahoituksella ei olisi mahdollista toteuttaa.  

Lahjoitukset mahdollistavat taloudellisen tuen opiskelijoillemme. Myönnämme tukisäätiöidemme kautta lahjoituksista saaduista varoista apurahoja ja stipendejä. Apurahat mahdollistavat esimerkiksi työskentelyn taiteilijaresidensseissä, soitinten korjaamisen ja huollon, kilpailuihin osallistumisen, vaativien lopputöiden toteuttamisen, työharjoittelun tai osallistumisen kansainvälisille mestarikursseille ja opintomatkoille.

Valmistumisvaiheessa myönnettävät stipendit tarjoavat monelle nuorelle merkittävää taloudellista tukea.

Apu­ra­hal­la voi os­taa yk­si­tyis­tun­te­ja lau­lus­sa, osal­lis­tua tans­si­tek­nii­kan kurs­sil­le, vi­rit­tää har­mo­ni­kan tai tu­tus­tua musiik­ki­kult­tuu­riin Ja­pa­nis­sa.

Lahjoitukset lisätään Taideyliopiston tai sen tukisäätiöiden pääomaan. Ainoastaan pääoman vuosituottoja käytetään lahjoittajan toiveen mukaiseen toimintaan. Lahjoituksilla on vaikutusta pitkälle taiteen tulevaisuuteen.  

Esimerkkejä lahjoitusten kohdentamisesta ja vaikuttavuudesta

Tukea opintojen ja uran edistämiseen:

  • Taideyliopiston ja Sibelius-Akatemian tukisäätiöt tukivat vuonna 2022 apurahoilla ja stipendeillä 321 Taideyliopistossa opiskelevaa nuorta taiteilijaa. 
  • Sibelius-Akatemia on perustanut testamenttilahjoituksen turvin Maj Lind -pianokilpailun, joka järjestetään nykyään kansainvälisenä viiden vuoden välein. Kilpailu tarjoaa nuorille pianisteille näkyvyyttä ja mahdollisuuksia kansainvälisen uran edistämiseen.
  • Taideyliopisto on vahvistanut opiskelijoiden työelämätaitoja ja lisännyt työelämä- ja yrittäjyysopintojen tarjontaa.  

Uutta koulutusta:

  • Taideyliopisto käynnisti kirjoittamisen maisteriohjelman pilotoinnin Teatterikorkeakoulussa Otava-konsernin ja Otavan Kirjasäätiön lahjoituksella. Kirjoittaminen vakiintui vuonna 2022 uutena taiteen alana Taideyliopistoon.  
  • Yksityishenkilön huomattava lahjoitus Sibelius-Akatemian Global Music -ohjelmaan mahdollistaa saamelaisten ja Pohjois-Amerikan alkuperäiskulttuurien välisen yhteistyön kehittämisen. Lahjoitus auttaa myös kehittämään uudenlaisia yhteistyöhankkeita maahanmuuttajien ja erilaisten syrjäytymisvaarassa olevien yhteisöjen kanssa Suomessa. 

Kansainvälisiä vaikutteita ja verkostoja:

  • Kuvataideakatemia tukee kansainvälistymisohjelmalla kuvataiteen opiskelijoiden ja alumnien kansainvälistä verkostoitumista ja tarjoaa mahdollisuuksia työskentelyyn taiteilijaresidensseissä ulkomailla. Ohjelmaa rahoittaa Saastamoisen säätiö. 
  • Taideyliopisto osallistui maailman tunnetuimpaan taidebiennaaliin Venetsiassa (vuosina 2015, 2017, 2019) ja teki yliopistossa harjoitettavaa tutkimusta ja taiteilijakoulutusta kansainvälisesti tunnetuksi.  
  • Sibelius-Akatemia on käynnistänyt kansainvälisen vierailijaohjelman ja kutsunut oman erityisalueensa johtavia taiteilijoita vierailemaan ja opettamaan Suomeen. Ohjelman perustamista ovat tukeneet Jane ja Aatos Erkon säätiö sekä Jenny ja Antti Wihurin rahasto.   
  • Sibelius-Akatemia on tehnyt orkesteriyhteistyötä maailman parhaaksi arvioidun yhdysvaltalaisen The Juilliard School of Music and Draman kanssa.