Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Uusi ympäristöohjelma ohjaa kohti kestävämpää Taideyliopistoa 

Taideyliopisto tavoittelee hiilineutraaliutta ja kokonaisvaltaista kestävyyttä vuoteen 2030 mennessä – uusi ympäristöohjelma ohjaa toimintaa ja näyttää suuntaa.

Trumpetinsoittaja Töölölahdella, etualalla pyöräilijä.

Yksi Taideyliopiston strategian kuudesta kärkitavoitteesta on, että taide on osa ekologisen kestävyyskriisin ratkaisua.  Nyt julkaistu Taideyliopiston ympäristöohjelma on suunnitelma siitä, miten tämä tavoite toteutetaan. Haluamme, että vuoteen 2030 mennessä Taideyliopisto on hiilineutraali ja ekologinen ajattelu läpäisee koko Taideyliopiston toiminnan. 

Ympäristöohjelma on rakennettu vuosien 2022 ja alkuvuoden 2023 aikana prosessissa, jossa jokainen taideyliopistolainen on halutessaan päässyt vaikuttamaan ohjelman sisältöön.  

”Reilun vuoden aikana käytyjen keskustelujen ja useiden luonnosversioiden myötä voimme olla tyytyväisiä siihen, että meillä on nyt käytössämme monipuolinen ja kattava ohjelma, joka auttaa meitä kohti kestävää ja positiivisesti vaikuttavaa Taideyliopistoa monia eri reittejä pitkin”, sanoo ympäristöohjelman valmistelua koordinoinut ekologisen kestävyyden strategiahankkeen projektipäällikkö Teemu Sorsa

 Ympäristöohjelma sisältää yhteensä 23 toimenpidettä, jotka on jaoteltu kolmen teeman alle. Nämä kolme teemaa ovat: 

  1. Opetus, tutkimus ja taiteellinen toiminta 
  1. Kestävä arki ja ympäristövaikutusten vähentäminen 
  1. Rakenteet ja johtaminen 

”Kannustamme jokaista taideyliopistolaista tutustumaan ympäristöohjelmaan yhdessä omien kollegojensa kanssa ja pohtimaan, miten voisi itse osallistua kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseen opiskelussaan tai työssään”, sanoo Ekologisen kestävyyden hanketta johtava Kuvataideakatemian dekaani Hanna Johansson.  

”Taide ja Taideyliopisto voivat olla osa ekologisen kestävyyskriisin ratkaisua, ja ympäristöohjelma antaa hyvät suuntaviivat tämän tavoitteen edistämiselle tulevina vuosina Taideyliopistossa. Taide voi antaa välineitä ja voimavaroja monimutkaisten ekologisten kriisien ja niihin liittyvien ilmiöiden, tunteiden ja teemojen käsittelyyn. Samalla se tarjoaa uusia ajatuksia ja toimii kulttuurista muutosta eteenpäin vievänä voimana sekä alustana uusien olemisen tapojen muodostamiselle ja kokeilemiselle”, kiteyttää Johansson. 

Ympäristöohjelman toteuttamista seurataan vuosittain osana toimintasuunnittelun prosessia. Akatemiat ja yksiköt sisällyttävät jatkossa omiin toimintasuunnitelmiinsa ja toimintaansa ympäristöohjelman toimenpiteitä, ja raportoivat niiden toteuttamisesta rehtorille.