Jin Hyun Kim musiikkiteknologian vierailevaksi professoriksi Sibelius-Akatemiaan

Kim on tutkinut aiemmin muun muassa kehollista musiikintekemistä sekä ihmisen ja tietokoneen välistä vuorovaikutusta.

Eteläkorealaissyntyinen ja Saksassa asuva musiikintutkija Jin Hyun Kim on nimitetty musiikkiteknologian vierailevaksi professoriksi Taideyliopiston Sibelius-Akatemiaan. Vierailevan professorin tehtävänä on tutkia kehollista musiikintekemistä ja esimerkiksi musiikin hahmottamisen ja vuorovaikutuksen perustaan sekä yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen ja hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Kimin kaksivuotinen kausi alkaa tammikuussa 2023. 

Aikaisemmissa poikkitieteellisissä tutkimushankkeissaan Kim on työskennellyt muun muassa taiteellisen tutkimuksen, digitaalisen ääni- ja mediateknologian, ihmisen ja tietokoneen välisen vuorovaikutuksen, mediateorian, kognitiotieteiden, neurotieteiden ja filosofian parissa. Kim toimii systemaattisen musiikkitieteen professorina sekä musiikkiteknologian, esteesiksen ja vuorovaikutuksen työtilan (TAIM) johtajana Berliinin Humboldt-yliopistossa, missä hän on kehittänyt filosofiaan juurtunutta ja empiirisesti orientoitunutta musiikintutkimuksen koulutusta. Väitöskirjassaan Kim tutki taiteellisia ja teknologisia kehollisuuden strategioita interaktiivisissa musiikki- ja mediaesityksissä. 

Kehollisesta musiikin esittämisestä ja vuorovaikutuksesta musiikin hahmottamiseen ja hyvinvointiin 

Sibelius-Akatemian musiikkiteknologian aineryhmän tutkimus ei painotu pelkästään teknisten välineiden käyttöön, vaan sen tavoitteena on myös esimerkiksi tutkia, millainen vaikutus soittimilla, laitteilla ja teknisillä järjestelmillä on musiikin tekemiseen ja millaisissa havainnoimis- ja kehollisissa olosuhteissa olemme, kun esiinnymme ja olemme vuorovaikutuksessa erilaisten ääniprosessien kanssa.

Professori Kimin asiantuntemus kehollisen näkökulman tuovana tutkijana antaa aineryhmän opiskelijoille mahdollisuuden laajentaa ymmärrystään ja käsitellä musiikillista praksistaan laaja-alaisesti. Tämä prosessi nostaa esille niin teknisen musiikin tekemisen yksilölliset ja sosiaaliset yhteydet kuin myös sen ongelmat ja kysymykset sekä laajentaa ja rikastuttaa tapoja tehdä musiikkia. 

Jin Hyun Kim pitää professuurinsa avajaisluennon 1. helmikuuta klo 17.30 Helsingin Musiikkitalon Sonore-salissa. Kevätlukukaudella 2023 hän opettaa kahta kurssia: Embodiment in music (maisteriopiskelijoille) ja Methods for researching embodied music-making (tohtoriopiskelijoille).  

Lisätietoja

Professori Jan Schacher
jan.schacher@uniarts.fi 

Kimin nimitys on osa Sibelius-Akatemian kansainvälistä vierailijaohjelmaa. Se on Sibelius-Akatemian koulutusta täydentävä ohjelma, johon kutsutaan oman erityisalueensa johtavia taiteilijoita eri puolilta maailmaa. He työskentelevät Sibelius-Akatemian opiskelijoiden ja opettajien kanssa periodimuotoisesti, pääsääntöisesti vuoden tai kahden vuoden jaksoissa. Ohjelman perustamista ovat tukeneet Jane ja Aatos Erkon säätiö sekä Jenny ja Antti Wihurin rahasto.