Dana Hall jazzmusiikin vierailevaksi professoriksi Sibelius-Akatemiaan

Dana Hall
Photo: Matthew Gilson

Yhdysvaltalainen jazzrumpali, säveltäjä, yhtyejohtaja ja etnomusikologi Dana Hall on nimitetty Taideyliopiston Sibelius-Akatemian vierailevaksi professoriksi. Professuurin tarkoituksena on muun muassa vahvistaa afroamerikkalaisen kulttuuriperinteen ymmärrystä jazzmusiikin aineryhmässä ja kehittää yhteistyötä amerikkalaisten yliopistojen kanssa. Hall on aloittanut kaksi vuotta kestävän vierailukautensa elokuussa 2021.

Hall toimii professorina ja jazzmusiikin osaston johtajana Depaulin yliopistossa Chicagossa. Hänen osaamisessaan yhdistyvät korkean tason muusikkous, akateeminen tutkimus ja pedagogiset taidot. Hallin opetuskenttään kuuluu instrumenttiopetuksen lisäksi muun muassa yhtyesoittoa, pedagogiikkaa, musiikkihistoriaa ja etnomusikologiaa. Väitöstutkimuksessaan hän käsitteli soul-musiikkia Philadelphiassa kansalaisoikeusliikkeen aikana.

Kulttuuritaustan tuntemus tuo uudenlaista ymmärrystä myös musiikin yksityiskohtiin

Viime vuosina Sibelius-Akatemian jazzkoulutuksessa on pyritty tuomaan esille jazzmusiikin yhteys afroamerikkalaiseen kulttuuriin. Jazzin opiskelijat ovat nostaneet esiin muun muassa Black Lives Matter –liikkeen huomioimiseen ja kulttuuriseen omimiseen liittyviä kysymyksiä.

Hallin kontaktit ja kokemukset afroamerikkalaisesta kulttuurista tarjoavat mahdollisuuden tarkastella musiikin kulttuurisia yhteyksiä tavalla, joka hyvin täydentää Sibelius-Akatemian opetusta.

”Tietoa jazzmusiikin sisältöön vaikuttaneista historiallisista tapahtumista löytyy toki kirjoista ja internetistä, mutta merkitykset heräävät eloon vasta ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Siksi olemme erittäin iloisia saadessamme Hallin täydentämään opetustamme asiantuntemuksellaan”, toteaa jazzmusiikin aineryhmän toinen ainejohtaja Sami Linna.

Vierailijaprofessuuri on osa Sibelius-Akatemian vuonna 2019 käynnistynyttä kansainvälistä vierailijaohjelmaa. Se on Sibelius-Akatemian koulutusta täydentävä ohjelma, johon kutsutaan oman erityisalueensa johtavia taiteilijoita eri puolilta maailmaa. He työskentelevät Sibelius-Akatemian opiskelijoiden ja opettajien kanssa periodimuotoisesti, pääsääntöisesti vuoden tai kahden vuoden jaksoissa. Vieraileviksi professoreiksi valitaan aineryhmien ehdottamia henkilöitä, joiden taiteelliset tai tieteelliset sekä pedagogiset ansiot täyttävät professorin kelpoisuudelle asetettavat kriteerit. Ohjelman perustamista ovat tukeneet Jane ja Aatos Erkon säätiö sekä Jenny ja Antti Wihurin rahasto.

Lisätiedot

Varadekaani Tanja Johansson tanja.johansson@uniarts.fi
Jazzin aineryhmän ainejohtaja Sami Linna sami.linna@uniarts.fi