Avoin haku Tutkimuspaviljongin kevään 2023 residenssiohjelmaan taiteilijoille ja taiteilija-tutkijoille  

Haku on avoin kaikille taiteilijoille ja taiteilija-tutkijoille alasta, toimintaympäristöstä, keinoista ja välineistä riippumatta. Voit hakea yhteen kolmesta residenssiohjelmasta. Hakuaika päättyy 31.10.2022.

Tutkimuspaviljongin tapahtumapaikka Sala del Camino Venetsiassa ulkopuolelta kuvattuna.
Petri Summanen

Tutkimuspaviljonki on Taideyliopiston koordinoima kansainvälinen foorumi taiteellisen tutkimuksen alan prosesseille, keskusteluille ja yhteistyölle. Viides Tutkimuspaviljonki järjestetään keväällä 2023 taiteilijaresidenssien ja kesäkuussa taiteellisen tutkimuksen yleisötapahtuman muodossa. Lue lisää ensi kevään Tutkimuspaviljongin teemoista

Taideyliopisto järjestää residenssit yhteistyössä Helsinki International Artist Programme (HIAP) residenssiohjelman sekä Koneen Säätiön ylläpitämän Saaren kartanon residenssin kanssa.   

Haku kevään residensseihin on nyt avattu. Residenssejä on kolmessa eri kohteessa: HIAP Suomenlinnassa 17.4.–17.7.2023, Saaren kartano Mynämäellä 16.–28.5.2023 sekä Kallio-Kuninkala Järvenpäässä 8.–14.5. ja 15.–21.5.2023. 

Hakija tai ryhmä voi hakea vain yhteen kolmesta residenssistä. Uutisen lopusta löytyy linkki hakuohjeisiin ja ohjeista hakulomakkeeseen.  

Raja-aidat kumoon 

Tutkimuspaviljonki #5 haluaa purkaa raja-aitoja akateemisen ja instituutioiden ulkopuolella tapahtuvan taiteellisen tutkimuksen välillä – löytää ja tehdä laajemmin näkyväksi taidetutkimuksellisia yhteyksiä, yllätyksiä ja toimijuuksia.

Residenssit on tarkoitettu kaikille taiteilijoille ja taiteilija-tutkijoille alasta, toimintaympäristöstä sekä keinoista ja välineistä riippumatta.   

Globaaleja kriisejä ”osin yhdessä” 

Tutkimuspaviljonki #5:n lähtökohtia määrittävät globaalit kriisit, jotka asettavat painavia – jopa painostavia – haasteita myös taidealan harteille. Näitä ovat: ekologinen kestävyyskriisi, pandemian jälkeinen jälleenrakennustyö, globalisaation kärjistyvät lieveilmiöt ja geopoliittiset jännitteet.  

Tutkimuspaviljongin temaattinen otsikko ”osin yhdessä”, kiteyttää ajatuksen osallisuudesta ja toisaalta vääjäämättömästä osittaisuudesta suhteessa ylivoimaiselta tuntuvaan yhteiskunnalliseen ongelmakenttään, joka on ratkottavissa vain toimimalla yhdessä. Paviljonki pyrkii identifioimaan ja vahvistamaan taiteellisen tutkimuksen alivalottuneita alueita yhteistyöprosessien kautta sekä kehittämään niistä syntyviä ideoita ja toimintoja.