Vuoden 2023 Tutkimuspaviljonki kehittää uusia yhteistoiminnan muotoja taidekentällä

Taideyliopiston viides Tutkimuspaviljonki koostuu taiteilija-tutkijoiden residenssijaksoista keväällä 2023 ja huipentuu Suomenlinnan Galleria Augustassa ja Musiikkitalossa järjestettävään tapahtumaan 5.-21.6.2023. Haku taiteilijaresidensseihin avautuu syksyllä 2022.

Vierailijoita tutustumassa teoksiin vuoden 2017 Tutkimuspaviljongin avajaisissa Venetsiassa.
Toisen Tutkimuspaviljongin avajaiset pidettiin Venetsiassa 10.5.2017. Kuva: Petri Summanen

Vuonna 2015 perustettu Taideyliopiston Tutkimuspaviljonki tarjoaa alustan taiteesta ja taiteellisesta tutkimuksesta nousevalle ajattelulle, keskustelulle ja yhteistyölle yli institutionaalisten ja kansallisten rajojen.

Viidennen Tutkimuspaviljongin alaotsikkoa “Osin yhdessä / Puzzled Together” määrittävät ajankohtaiset globaalit haasteet: ekologinen kestävyyskriisi, pandemian jälkeinen jälleenrakennustyö ja geopoliittiset jännitteet.   

“Osin yhdessä / Puzzled Together kiteytyy ajatus taiteen osallisuudesta tähän ylivoimaiselta tuntuvaan ongelmakenttään, jonka kohtaaminen tarvitsee yhä kipeämmin sosiaalista ja kokemuksellista moniarvoisuutta ja siitä kumpuavaa vakautta. Taiteilla ja taiteiden alueella tapahtuvalla tutkimustoiminnalla on poikkeuksellista potentiaalia edistää tätä, sillä taiteellinen ajattelu on lähtökohtaisesti paitsi monimuotoista myös yhteyksiä luovaa toimintaa”, kertoo taiteellisen tutkimuksen professori Mika Elo.  

Tutkimuspaviljonki #5 pyrkii vahvistamaan valtavirtojen väliin jääneitä taiteellisen ajattelun alueita ja edistämään yhteistoiminnan keinoin siellä orastavia uusia ajatuksia ja toimintamalleja.  

Residenssiohjelma koko kentän taiteilijoille ja taiteilija-tutkijoille   

Paviljongin palapelimäinen rakenne koostuu taiteilijoiden residenssijaksoista keväällä 2023 sekä laajemmalle yleisölle tarkoitetusta kokoavasta tapahtumasta kesäkuussa 2023 Suomenlinnan Galleria Augustassa ja Musiikkitalossa.   

Tutkimuspaviljonki #5:n residenssitoiminnan yhteistyökumppanit ovat HIAP – Helsinki International Artist Programme sekä Koneen Säätiön ylläpitämä Saaren kartanon taiteilija- ja tutkijaresidenssi. Taiteilijaresidenssit järjestetään Suomenlinnassa (HIAP), Kallio-Kuninkalassa (Taideyliopisto) sekä Saaren kartanossa. Residenssit toimivat taiteen ja taiteellisen tutkimuksen laboratorioina, inkubaattoreina ja vuorovaikutuksen tiloina.   

Residenssit tulevat avoimeen hakuun syksyllä 2022. Niitä voivat hakea kaikkien taidealojen taiteilijat ja taiteilija-tutkijat riippumatta siitä, toimivatko he vapaalla kentällä vai jossakin instituutiossa. Residenssityön tuloksia on mahdollista tuoda esiin kesäkuun 2023 tapahtumassa Galleria Augustassa sekä Musiikkitalossa.   

“Residenssiyhteistyöllä haluamme tuoda esiin taiteellisen tutkimuksen ja tutkivan taiteen suoraa yhteyttä, sekä luoda tilaa ja mahdollisuuksia monimuotoiselle taiteen alan tutkivalle työlle. Myös alueellisen, pitkäjänteisen yhteistyön merkitys korostuu meneillään olevassa maailmanlaajuisten tapahtumien tihentymässä”, toteavat taiteellisen tutkimuksen professorit Leena Rouhiainen ja Otso Lähdeoja Tutkimuspaviljongin suunnitteluryhmästä.  

Taideyliopiston Tutkimuspaviljongin tausta  

Tutkimuspaviljonki on Taideyliopiston koordinoima jatkuva projekti, joka tuo taiteellisen tutkimuksen kysymykset osaksi merkittäviä nykytaiteen tapahtumia. Tutkimuspaviljonki on järjestetty Venetsian biennaalin yhteydessä vuosina 2015, 2017 ja 2019. Kesällä 2021 tapahtuma siirtyi Helsinkiin.