Global Musicin opiskelijoiden ja Porttiteatterin yhteisproduktiossa kuullaan sävellyksiä ja dokumentaarisia monologeja

Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Global Music -aineryhmä haluaa vaikuttaa maailmaan – muutokseen ja ihmisten väliseen ymmärrykseen – musiikin keinoin. Tänä keväänä aineryhmä on tehnyt yhdessä Porttiteatterin kanssa VALOTUSAIKA-Esitys joka ei koskaan tapahtunut -produktion. Yhteistyön taiteellisiin ulostuloihin voi tutustua kuunnelma-albumin kautta, joka julkaistaan 26.5.2021.

Matti Snellman

Porttiteatteri on helsinkiläinen, ammattilaisvetoinen vankilasta vapautuvien ja rikostaustaisten teatteri, joka rakentaa yhteyksiä vankilan ja sen ulkopuolisen yhteiskunnan välille. Sen tavoitteena on sitouttaa vapautumisvaiheessa olevia vankeja säännölliseen teatteritoimintaan muurien ulkopuolella ja mahdollistaa osallistujilleen irrottautumisen rikollisen identiteetistä. Teatteri tarjoaa päihteettömän yhteisön, jossa kehittää itseä taiteen kautta.

VALOTUSAIKA-projekti koettiin tärkeäksi ja inspiroivaksi

– Muusikot ja näyttelijät on jaettu työpareiksi, jotka luovat näyttelijöden dokumentaarisista monologeista ja opiskelijoiden niihin säveltämästä musiikista minikuunnelmia, kertoo projektin ohjaaja ja Porttiteatterin toinen taiteellinen johtaja Sanna Salmenkallio.

– Jalkautamme opiskelijoitamme yhteiskunnan eri osiin, jolloin he käyttävät musiikillisia taitojaan ja taiteellista ajatteluaan ihmisten välisen vuoropuhelun ja ymmärryksen lisäämiseen. Porttiteatterin kanssa tehty yhteistyö on ollut tärkeä ja inspiroiva kokemus, toteaa aineryhmän johtaja Nathan Thomson.

Projekti on toteutettu 1.3.–24.5. välisenä aikana lähes kokonaan Zoomin välityksellä. Projektista julkaistaan tallenne, joka on kuunneltavissa keskiviikkona 26.5. alkaen, osana aineryhmän vuosittaista Global Spring  -festivalia.

Kuuntele Sanna Salmenkallion ja Porttiteatterin jäsenen, Ola Miettusen, haastattelu projektista.

Lisätietoja aiheesta

Sanna Salmenkallio, säveltäjä, Porttiteatterin toinen taiteellinen johtaja, s.salmenkallio@gmail.com

Nathan Riki Thomson, ainejohtaja, Global Music, nathan.thomson@uniarts.fi

Global Music -aineryhmä

5,5 vuotta kestävä Global music -koulutusohjelma perustettiin Sibelius-Akatemiassa vuonna 2016. Global musicista tuli itsenäinen aineryhmä syksyllä 2020.

Global Music -aineryhmän opiskelijat ovat aktiivisesti mukana yhteisöllisissä yleisötyöprojekteissa osana opintojaan, ja tarkoituksena on luoda taidetta yhteistyössä yhteiskunnan erilaisten jäsenten kanssa. Opiskelijat kehittävät muusikkouttaan, pedagogisia valmiuksiaan sekä fasilitointi- ja ryhmätyötaitojaan, joita he tarvitsevat työskennelläkseen monipuolisesti monikulttuurisissa ja yhteiskunnallisissa konteksteissa, kuten kouluissa, nuorisotyön parissa, vastaanottokeskuksissa sekä vankiloissa.

Aiheeseen liittyviä uutisia