Markku Kaikkonen: Kasvatuskentällä on valtavasti potentiaalia

Taideyliopiston Vuoden alumni Sibelius-Akatemiasta on Musiikkikeskus Resonaarin johtaja ja Resonaarin musiikkiopiston rehtorina toimiva Markku Kaikkonen.

Markku Kaikkonen

Markku Kaikkonen tunnustaa omaavansa kasvattajaidentiteetin. Samalla hän muistuttaa, että opettajan työ on mitä suuremmissa määrin myös taiteilijana toimimista.

”Olen aina ajatellut, että opettajan ja pedagogin työ on valtavan luovaa. Näen työn taiteellisena prosessina, missä kaksi elementtiä yhdistyy eläväksi kokonaisuudeksi”, hän kertoo ajatuksistaan.

Kaikkonen vertaakin opettajan työtä säveltäjän työhön.

”Työ perustuu osaamiseen ja pitkiin perinteisiin. Samalla on jatkuvasti luotava uutta ja löydettävä uusia reittejä – sellaisia keinoja, joiden avulla ihmiset tekevät musiikkia yhdessä minun kanssani.”

Markku Kaikkonen pitää omaa pedagogin työtään Resonaarissa valtavan hienona luovuuden temmellyskenttänä. 

”Siinä pääsee nopeasti testaamaan omia ajatuksiaan muiden ihmisten kanssa. On jännittävää kokea, mitä kaikkea voidaan tehdä ja miten erilaiset ideat toimivat. Työ on yhteisöllistä ja palkitsevaa taiteen tekemistä.”

Vuorovaikutus kasvattaa omaa ymmärrystä taiteesta

Markku Kaikkosen kohdalla voi puhua kutsumusammatista, sillä hän halusi opettajaksi. Samaan aikaan hänellä oli pitkä musiikkiopistokoulutus ja rakkaus musiikkiin. 

”Yhdistin kaksi sanaa: kasvatus ja musiikki. Sain tulokseksi musiikkikasvatus ja siitä se idea lähti”, hän muistelee.

Oman Sibelius-Akatemian opiskeluaikansa suurimpana oppina hän pitää laaja-alaista vuorovaikutusta eri taiteenalojen kanssa. Hän myös kannustaa nykyopiskelijoita tutustumaan muuhunkin kuin omaan erikoisalaansa.

”Jos on päässyt koulutukseen, missä opiskellaan taiteita, opintojen laaja-alaisuus ja vuorovaikutus toisten kanssa on valtava voimavara. Vuorovaikutus kasvattaa omaa tapaa ajatella taiteesta.” 

”Ymmärrys maailmasta tuo syvyyttä sekä omaan taiteilijuuteen että osaamiseen. Taideyliopistossa on hirvittävän suuri rikkaus, että pystyy opiskelemaan muutakin kuin omaa erikoisalaansa. On herkullista, mitä kaikkea se tuo omaan taiteeseen.”

Musiikkipedagogin eettinen lupaus

Musiikkiopisto Resonaari on toiminut 26 vuotta. Omassa työssään Markku Kaikkonen on sekä saanut että joutunut kehittämään musiikin erityispedagogiikkaa ja avaamaan ihmisten silmiä ja korvia edelläkävijänä uudenlaiselle musiikkikoulutukselle. Hän onkin lanseerannut termin ”musiikkipedagogin eettinen lupaus”.

”Minulle musiikkipedagogin eettinen lupaus tarkoittaa sitä, että jos joku tulee minun luokseni, lupaan lähteä kehittämään ihmisen muusikkoutta ja etsimään keinoja, miten taitoja kartutetaan. En karsinoi sitä, kuka luokseni tulee, vaan etsin ne pedagogiset keinot, joilla soitto alkaa soimaan. Näen, että on vain positiivinen haaste etsiä parhaita ratkaisuja, jotta musiikin oppiminen lähtee käyntiin”, Kaikkonen selittää.

Hänen mielestään työ on paljon mielenkiintoisempaa silloin, kun saa toimia moninaisessa maailmassa ja tilanteessa, jossa muusikot ovat erilaisia. 

”Olen jo 25 vuotta toiminut tässä työssä ja tämä on ammatillisesti kiehtovaa. Olen huomannut, että ei ole väliä kuka musiikkia tekee. On vain löydettävä oikeat reitit, jotta kaikki pääsevät soittamaan. Joillakin oppiminen saattaa olla hitaampaa, mutta on hienoa nähdä se potentiaali ja kasvu muusikkona, kun ihmistä tuetaan ja hänelle annetaan hänen tarvitsemansa aika.”

Kaikki soittaa ja positiivinen vallankumous

Resonaarissa kaikki soittaa, se on musiikkiopiston motto. Markku Kaikkonen puhuukin aina muusikoista eikä opiskelijoista.

”Kun joku tulee luokseni, hän on muusikko. Teemme yhdessä musiikkia ja mietimme, mikä on jokaiselle henkilölle paras reitti ja keino, jolla voidaan kehittää tietoja, taitoja ja muusikkoutta.”

Markku Kaikkonen myöntää, että 20 vuotta sitten kukaan ei olisi uskonut, että tämän tapaista ammattiuraa syntyisi.

”On hienoa, miten kasvatuskenttä on alkanut ymmärtää, että erilaisia toimijoita tarvitaan. Meillä on valtavasti potentiaalia, kun vaan otamme sen käyttöön. Aikanaan on taisteltu siitä, että tytöt ja pojat pääsevät tasa-arvoisesti koulutukseen. Meidän on jatkuvasti mietittävä, miten luodaan koulutuksellista tasa-arvoa, jossa kaikki pääsevät mukaan yhteiskuntaan omien voimavarojensa mukaan. Näen, että tämä on iso lisäarvo yhteiskunnalle.”

Markku Kaikkonen toivookin, että kaikenlaiset oppijat pääsisivät mukaan myös katvealueille.

”Resonaari on hyvä esimerkki positiivisesta kulttuurivallankumouksesta. Toivon, että se heijastuu koko kulttuurikenttään. Kun mukana on erilaisia toimijoita, syntyy mukavaa värinää. Se on puhdasta rikkautta.”

***

Vuoden alumnien valinta on vuosittain jaettava tunnustus Taideyliopiston kasvateille, jotka ovat toiminnallaan vahvistaneet esikuvallisesti taiteen ja taiteilijakoulutuksen ainutlaatuista arvoa ja merkitystä.