Koreografi Valtteri Raekallio: Sain avoimesta yliopistosta työkaluja organisaatiomme pitkäjänteiseen kehittämiseen

Taideyliopiston avoin yliopisto järjestää Esittävien taiteiden organisaatioiden johtaminen -opintokokonaisuuden jälleen lukuvuonna 2023–2024. Haku opintoihin alkaa 3.8.2023.

Esittävien taiteiden organisaatioiden johtaminen -opintokokonaisuutta luotsaavat Taideyliopiston avoimessa yliopistossa lukuvuonna 2023–2024 uudet vastuuopettajat, Siri Kolu ja Valtteri Raekallio. Heillä on omakohtaista kokemusta opinnoista, sillä he molemmat suorittivat kokonaisuuden edellisellä toteutuskerralla, kun vastuuopettajina olivat Saana Lavaste ja Saara Rautavuoma. Siri haastatteli Valtteria hänen kokemuksistaan kurssilaisena.

Miksi itse hakeuduit tälle Esittävän taiteen organisaatioiden johtaminen -kurssille?

Hakeuduin kurssille vaiheessa, jossa olin johtanut perustamaani Raekallio Corp. -tanssiryhmää kohta jo viisi tai kuusi vuotta. Tuntui että olimme keksineet itse ison määrän periaatteessa ihan toimivia prosesseja. Aloimme kuitenkin ymmärtää, etteivät nämä ole parhaat mahdolliset prosessit, sillä ne on aikanaan vedetty hatusta.

Halusin oppia uusia työkaluja ennen kaikkea toiminnan pitkäjänteiseen kehittämiseen. Ymmärsimme ryhmässä, että johtamisosaamisen kanssa ei voida elää ihan kädestä suuhun, vaan tarvitsimme pitkäjänteistä ja ammattimaista otetta. Sitä lähdin tältä kurssilta hakemaan ja koin hyvin voimakkaasti, että sitä tältä kurssilta myös sain.

Mitkä olivat kurssin tuomia tärkeämpiä oivalluksia ja työkaluja?

Sain työkaluja erityisesti toimintamme pidemmän kaaren hahmottamiseen, mutta myös strategian tekemiseen, jalkauttamiseen ja jakamiseen omassa organisaatiossa. Opin eri tapoja pohtia muiden kanssa isoja kysymyksiä, kuten miksi tehdään, miten kannattaa tehdä ja mihin tällä pyritään. Ne ovat käytännön työkaluja, jotka ovat nyt joka päivä oman toimintamme ytimessä. 

Toinen asia oli vertaiskeskustelu ja vertaistuki, jotka jäivät verkostona elämään. Oli aivan valtavan arvokasta tutustua ihmisiin, jotka olivat aivan samojen kysymysten äärellä tai olivat ratkaisseet ne omassa työelämässään kymmenen vuotta sitten ja nyt hakivat uusia lähestymistapoja omaan toimintaansa. Kurssi mahdollisti tutustumisen ihmisiin, jotka ovat hyvin erilaisissa työelämän vaiheissa. Heiltä ja heidän kanssaan oppiminen oli kurssin suola.

Kurssilla käytiin läpi konkreettisia tuotantosuunnitteluun liittyviä työkaluja, jotka olemme ottaneet tanssiryhmässä käyttöön ja muokanneet niitä omaan toimintaamme. Yksi liittyy LEAN-ajatteluun, josta olemme ottaneet käyttöön tuotantoprosessin jakamisen eri osiin, osien tarkastelun erikseen ja tarkastelupisteiden sopimisen näihin prosesseihin. Toisin sanoen miten ideointiprosessista voi edetä konkreettiseen esituotantoon, siitä tuotantoon ja siitä taas teokseen.

Löysimme rakenteellisia työkaluja luovaan prosessiin, jotka auttavat ihan hirveästi esimerkiksi budjetoinnissa ja riskienhallinnassa. Ajallisen hahmottamisen työkalut auttoivat konkretisoimaan missä kohtaa, millä tavoin ja mistä asioista puhutaan suunnittelutyöryhmän kanssa: koska pitää ratkaista mitäkin asioita tai ongelmia ja kuinka pitkälle niitä voi siirtää.

Miten sinuun vaikutti kurssin vetäjien, Saana Lavasteen ja Saara Routavuoman taiteellis-tuotannollinen ajattelu ja siihen liittyvä opetus?

Se sanoitti tavan työskennellä ja tavan ajatella taiteen tekemisestä, mikä oli lähellä omaa käsitystapaani, mutta jota en ollut osannut purkaa sanoiksi. Työparimaisen työskentelyn seuraaminen, se, että työpari on käyttänyt paljon aikaa oman lähestymistapansa analysoimiseen ja kielellistämiseen, oli ihan valtavan arvokasta. Työparin ajattelun kuuleminen vahvisti uskoa omaan tapaan toimia ja sain siitä voimaa viedä omaa toimintatapaa vielä pidemmälle.

Osana kurssia teimme ison Henkilöstöjohtamisen tehtävän, jossa oli monta työvaihetta. Jäikö siitä sinulle jotain konkreettista käteen?

Tein kaikki kurssin tehtävät meidän oman organisaatiomme näkökulmasta, sekä manifestin että henkilöstöjohtamisen tehtävän. Teimme ensemblelleni työkaluja, joita me ihan oikeasti tarvitsimme.

HR-projektissa kehittelin ongelmatilanteisiin puuttumisen mallia. Malli ja tehtävän vaatima ajattelu alkoivat vaikuttaa hallituksemme kokoonpanoon ja organisaatiomme rakenteeseen, joita sitten muutimme: vahvistimme toiminnantarkastusta, jotta organisaation tasolta on mahdollista puuttua väärinkäytökseen. Työkalua ei ole kertaakaan käytetty, mutta ajattelu parempien rakenteiden synnyttämiseksi oli tärkeää.

Entä manifesti?

Manifesti synnytti uudenlaista tapaa puhua työkavereiden kanssa. Emme olleet aiemmin käyneet tuon kaltaisia ylätason keskusteluja: mitä me haluamme ja mitä me koemme arvokkaana. Manifesti synnytti taiteellisesti mielekästä työtä. Manifesti ohjaa arjen toimintaamme, ihan vaikkapa perhevapaiden suunnittelua.

Fyysisen manifestin synnyttämistä tärkeämpää oli tämä keskustelukulttuurin syntyminen. Vuosikokousten jälkeen pari kertaa vuodessa myllytämme samat kysymykset vapaamuotoisesti läpi: mikä tarkoitus työllämme on, minkälainen voima me haluamme olla, minkälaisia juttuja me haluamme ryhmän kautta kanavoida.

Kenelle suosittelisit Esittävien taiteiden organisaatioiden johtaminen -kurssia oman kokemuksesi perusteella?

Tästä kurssista varmasti saa paljon ihminen, joka on jonkin aikaa pyörittänyt tai johtanut taideorganisaatiota tai ehkä perustanut taiteellisen entiteetin ja kaipaa tukea sen toiminnan kehittämiseen.

Kurssikavereiden kertomusten perusteella kurssi on myös nenä päähän niille, jotka ovat jo pidempään toimineet organisaation johdossa. Heille on kehittynyt jo jonkinlainen työkalupakki johtamisesta, jolloin kurssi on mahdollisuus jakaa omaa hyväksi koettua osaamista ja tuulettaa ajatuksia muiden kurssilaisten kanssa.

Kurssi sopii sekä uudemmille että paljon kokeneille johtajille. Varsinkin henkilöstöjohtamisen palikka on erittäin hyvä käydä ennakkoon läpi, jos haaveilee oman ryhmän tai kollektiivin tai ensemblen pyörittämisestä.

Kurssi tarjoaa peruspilareita työelämään, toisten johtamiseen ja vuorovaikutukseen. Se antaa mahdollisuuden hahmottaa itseään johtajana. Kurssin myötä voi myös käynnistää oman johtamisen introspektion, joka on johtamisen tärkein yksittäinen osa – pyrkimys kehittää omaa toimintaansa ja sitä kautta organisaatiota ja sen sisällä tapahtuvaa vuorovaikutusta.

Uusia polkuja avoimesta – hae syksyn 2023 kursseille elokuussa

Esittävien taiteiden organisaatioiden johtaminen -opintokokonaisuus järjestetään jälleen lukuvuonna 2023–2024. Kokonaisuutta luotsaavat nyt uudet vastuuopettajat, Siri Kolu ja Valtteri Raekallio.

Hakuaika Taideyliopiston avoimen yliopiston syksyllä alkaviin opintoihin alkaa 3.8.2023. Tarkistathan myös kurssikohtaiset hakuajat ja -ohjeet.

Taideyliopiston avoin yliopisto tarjoaa monipuolisen valikoiman musiikin, kuvataiteen, teatterin ja tanssin opintoja sekä runsaasti yrittäjyys- ja työelämäopintoja. Avoimen yliopiston kursseilla voit tutustua taiteen korkeakouluopintoihin, täydentää ammatillista osaamista tai harrastaa taidetta parhaiden asiantuntijoiden opetuksessa.

Taideyliopiston alumnit, jotka ovat valmistuneet 1.8.2020 jälkeen, voivat täydentää opintojaan maksutta Taideyliopiston avoimen yliopistossa. Lue lisää jatkuvan oppijan opinto-oikeudesta.

Tutustu muihin avoimen yliopiston opiskelijoihin