Kansanmusiikki

Koulutus perehdyttää opiskelijan historiallisiin soitto- ja laulutyyleihin, uuden kansanmusiikin säveltämiseen ja alan tutkimukseen. Tutkinnon suorittaneet voivat toimia vaativissa kansanmusiikin pedagogin, ohjaajan ja muusikon tehtävissä sekä muissa kansanmusiikin asiantuntemusta edellyttävissä tehtävissä.

Opiskelu

Pääaineena voi opiskella laulua, kanteleen, viulun, hanurin, kosketinsoitinten, kitaran, mandoliinin, puhaltimien, huuliharpun, lyömäsoittimien, basson tai jonkin muun erikseen sovittavan instrumentin soittoa. Kansanmusiikkia voi opiskella myös Sibelius-Akatemian nuorisokoulutuksessa. Opinnot perustuvat erityisesti suomalaiseen mutta myös muiden kulttuurien kansanmusiikkiin. Opettajina toimivat alan kotimaiset ja ulkomaiset huiput.

Perusopinnot painottuvat muusikon taitojen opiskeluun. Perinteentuntemuksen ohella on tärkeää oman uuden musiikin tekeminen ja yhteistyö muiden musiikin ja taiteen lajien kanssa. Halutessaan opiskelija voi suuntautua pedagogin tai tutkijan työhön. Tutkintoon voidaan sisällyttää myös soittokursseja ja opintokokonaisuuksia muista aineryhmistä sekä erilaisia tanssi- ja teatteriproduktioita.

Opiskelija saa heti opintojensa alussa mahdollisuuden esiintyä yleisölle. Kansanmusiikin aineryhmä järjestää keväisin kandidaatti- ja maisterikokelaille avoimen Taigajuhlan. Sen lisäksi muita konsertteja on vuosittain parikymmentä. Kansanmusiikin aineryhmä julkaisee säännöllisesti äänitteitä, oppimateriaaleja ja opinnäytteitä, jotka esittelevät aineryhmän laaja-alaista ja ajankohtaista osaamista. Näihin voi tutustua aineryhmän ylläpitämällä Etno.net-sivustolla.

 

Oppiaineen piirissä on kaksi kansainvälistä maisteriohjelmaa: Glomas (Nordic Master of Global Music) sekä NoFo (Nordic Master in Folk Music). Näihin järjestetään erillishaku. Tutkinnon suorittaneet voivat toimia vaativissa kansanmusiikin pedagogin, ohjaajan ja muusikon tehtävissä sekä muissa kansanmusiikin asiantuntemusta edellyttävissä tehtävissä. Koulutus tarjoaa valmiudet myös jatko-opintoihin.

SibA Folk Big Band

SibA Folk Big Band

Noin 40 muusikon Siba Folk Big Band sai alkunsa vuonna 2010, kun lehtori Petri Prauda kokosi yhteen kansanmusiikin opiskelijoita ja opettajia. Orkesterin soittimistoon kuuluu viuluja, kanteleita, haitareita, kitaroita, puhaltimia, harmooneja ja laulua, mutta myös vanhakantaisempia soittimia kuten jouhikkoja, munniharppuja ja mänkereitä. Mukana on alusta alkaen ollut myös musiikkikasvatuksen opiskelijoita sekä kansainvälisiä vaihto-opiskelijoita.

Kuva: Hanna-Kaisa Hämäläinen

 

Jatko-opinnot

Jatko-opinnot

Sibelius-Akatemiassa voi suorittaa jatkotutkintoina musiikin lisensiaatintutkinnon (MuL, mus. lis.) ja musiikin tohtorintutkinnon (MuT, mus. toht.). Jatko-opinnot voi suorittaa tutkija-, taiteilija- tai kehittäjäkoulutuksessa. Kansanmusiikin aineryhmän omassa julkaisusarjassa on esitelty taiteellisiin tohtorintutkintoihin liittyvää tutkimusta. Arja Kastinen on esimerkiksi tutkinut kanteleen mahdollisuuksia julkaisussa Erään 15-kielisen kanteleen akustisesta tutkimuksesta (2000) ja Sinikka Kontio on perehtynyt Vanhaan virsikirjaan tutkielmassaan Veisuun mahti (2001).

Hakeminen

Valintakoe mittaa soittimen tai laulun taidollista hallintaa sekä perehtyneisyyttä kansanmusiikin esitystapoihin. Koe on kaksivaiheinen. Taideyliopiston www-sivuilla on julkaistu aikaisempien vuosien koetehtäviä, joiden perusteella saa myös käsityksen kokeissa vaadittavasta osaamisesta.

Tulevia tapahtumia

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi (at) uniarts.fi
 

Ainejohtaja, lehtori Anna-Kaisa Liedes
Aineryhmän varajohtaja, lehtori Juhani Näreharju

Professori Kristiina Ilmonen

 

siba.opintopalvelut (at) uniarts.fi
siba.hakijapalvelut (at) uniarts.fi