Photo: Eeva Anundi / Uniarts Helsinki

Musiikkiteatterin opintokokonaisuus

Musiikkiteatterin opintokokonaisuus on Taideyliopiston maisteriopiskelijoille tarkoitettu syventävä opintokokonaisuus, jonka antaa opiskelijalle perusvalmiudet toimia esiintyjänä musiikkiteatterissa.

Musiikkiteatterin opetus sisältää sekä ryhmäopetusta että henkilökohtaista opetusta. Ryhmäopetuksena toteutetaan tanssin, ensemble-laulun ja näyttelijäntaiteen opintoja. Henkilökohtaisen opetuksen pääpaino on laulussa ja äänenkäytössä.

Opintokokonaisuuden suunnittelun perustana on käytetty Teatterikorkeakoulun ja Sibelius-Akatemian opintotarjontaa kokoamalla niistä jo olemassa olevia kursseja musiikkiteatterin opintotarjottimelle. Opintojen tavoitteena on antaa opiskelijoille kattavat perusvalmiuden musiikkiteatterin esittämiseen. Opiskelijan opintokokonaisuus (10–30 op) kootaan kunkin opiskelijan henkilökohtaisten oppimistarpeiden mukaan. Tavoitteena on, että opintokokonaisuuteen valitut opiskelijat muodostavat toimivan ensemblen. 

Musiikkiteatterin opintokokonaisuuden opiskelijat valitaan soveltuvuuskokeen perusteella.

Lisätietoja
Anna Heikkilä, suunnittelija, Avoin kampus, puh. 0400 792 083