Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Työskentely Taideyliopistossa

Taideyliopiston vahvuus rakentuu opetuksen ja taiteen korkealle laadulle sekä koulutuksen, tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan luontevalle yhteydelle.

Kaksi henkilöä työskentelee

Arvostamme toiminnassamme pitkäjänteisyyttä ja kriittistä ajattelua. Pyrimme kaikessa korkeaan taitoon, laatuun ja osaamiseen. Kannustamme rohkeuteen taiteen ja tieteen tekemisessä. Uskallamme kokeilla ja luoda uudenlaista ajattelua, ilmaisua ja toimintaa. Arvostamme taiteen vapautta ja toimimme vastuullisesti maailmassa. Näemme yksilöllisyyden, erilaisuuden ja moninaisuuden yhteisöä tukevana voimavarana. Rakennamme toisista välittävää, iloa tuottavaa ja energisoivaa toimintakulttuuria. 

Työtä arvojen mukaisesti

Taideyliopiston arvot ovat taito, rohkeus ja avoimuus.

Taideyliopiston työntekijät ovat sitoutuneet yliopiston yhteiseen strategiaan ja toimivat sen arvojen mukaisesti. Työyhteisö toimii vastuullisesti suhteessa omaan työhön ja koko yhteisöön. Yliopistoyhteisön jäsenet arvostavat ja kunnioittavat toisiaan. Työyhteisössä autetaan sekä jaetaan tietoa ja osaamista.

Taideyliopistossa on lupa kokeilla. Virheitä ei pelätä, vaan niistä opitaan. Yhteisön jäsenet ymmärtävät vastuunsa osallistua ja ottaa kantaa asioihin ratkaisukeskeisesti. Työyhteisö on tasa-arvoinen ja yhdenvertainen.

Mahdollisuus osaamisen kehittämiseen

Koko henkilöstöllä on tasavertaiset mahdollisuudet osaamisensa kehittämiseen. Opetus- ja tutkimushenkilöstön pedagoginen, taiteellinen, tutkimuksellinen ja muu ammatillinen kehittyminen varmistetaan kokonaistyöaikasuunnittelussa. Henkilöstön ammatillista osaamista kehitetään ja ylläpidetään mm. työssä oppimisella, tehtäväkierrolla, kansainvälisillä vaihdoilla, osaamisen jakamisella ja henkilöstökoulutuksella. Yksiköille ja tiimeille organisoidaan kehittämispäiviä ja koulutusta, konsultaatiota tai työnohjausta kehittymisen tueksi.

Läpinäkyvällä rekrytoinnilla parhaat työntekijät

Ammattitaitoisella, avoimella ja läpinäkyvällä rekrytoinnilla varmistetaan Taideyliopistolle paras mahdollinen henkilöstö. Rekrytoinnit toteutetaan strategian linjausten mukaisen, vuosittain tarkennettavan henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Rekrytoinneissa noudatetaan vakioituja rekrytointiprosesseja.

Sijainti Helsingin kantakaupungissa

Noudatamme mobiilin työskentelyn periaatteita ja tarjoamme siihen hyvät välineet ja tuen. Sijaintimme Helsingin kantakaupungissa takaa työntekijöille helpot julkiset yhteydet työpaikalle.