Mikä on CERADA?

Tarjoamme tutkijoiden urakehitystä tukevan avoimen ja vastuullisen tutkimusympäristön sekä alustan tutkimushankkeille.

Taidekasvatuksen tutkimuskeskus CERADA (Center for Educational Research and Academic Development in the Arts) on yksi Taideyliopiston tutkimuksen fokusalueiden kolmesta keskuksesta. Sen fokus on taidekasvatuksen tutkimuksessa ja taidealan korkea-asteen koulutuksen tutkimusperustaisessa kehittämisessä. Siten CERADA:ssa tehtävä tutkimus vastaa taidekasvatuksen ja taidealan korkea-asteen opetuksen kehittämistarpeisiin sekä taiteilijoiden ja taidealojen opettajien ammatillisen kehittymisen tarpeisiin.

Vuonna 2013 perustettu CERADA tarjoaa tutkijoiden urakehitystä tukevan avoimen ja vastuullisen tutkimusympäristön sekä alustan tutkimushankkeille. CERADA:n tutkijat musiikin, tanssin, teatterin ja kuvataiteiden alueilla muodostavat monialaisen ja erilaisia tutkimustraditiota yhdistävän yhteisön, jonka erityispiirteenä on tiivis tutkijoiden välinen yhteistyö ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen.

CERADA:ssa taidekasvatuksen tutkimus ja taidealan korkea-asteen koulutuksen tutkimusperäinen kehittäminen kytkeytyvät ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin teemoihin kuten esimerkiksi demokratia, tasa-arvo, interkulttuurisuus, sosiaalinen vastuullisuus ja hyvinvointi sekä taiteissa ja taidekasvatuksessa laajentuva ammattilaisuus. Muun muassa nämä aiheet yhdistyvät CERADAn tutkijoiden nykyisissä ja aiemmissa tutkimushankkeissa.

CERADA:ssa tehtävä tutkimus on kansainvälisesti tunnustettua johtuen yksittäisten tutkijoiden ja tutkimusryhmien korkeatasoisesta työstä, kansainvälisistä julkaisuista ja aktiivisesta kansainvälisestä tutkijavaihdosta. CERADA:lla on yhteyksiä yliopistoihin ja tutkijayhteisöihin esimerkiksi Alankomaissa, Australiassa, Espanjassa, Etelä-Afrikassa, Gambiassa, Irlannissa, Iso-Britanniassa, Israelissa, Itävallassa, Norjassa, Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Tanskassa, Uudessa Seelannissa, Virossa ja Yhdysvalloissa.

CERADA:n strategisina tavoitteina ovat:

  • kriittisen massan vahvistaminen omalla erityisalueellaan
  • vahvistaa vuorovaikutusta yhteiskuntaan
  • järjestää tutkimustapahtumia teemaperustaisesti.