Mentorointi Sibelius-Akatemiassa

Sibelius-Akatemian mentorointiohjelma tarjoaa näkökulmia, kontakteja ja tukea taiteilijaksi kasvamiseen.

Mentorointi on luottamuksellinen ja tavoitteellinen vuorovaikutussuhde, jota leimaa henkilökohtaisuus, avoimuus ja sitoutuminen. Se on kokeneemman henkilön (mentorin) ja kehityshaluisen henkilön (mentoroitavan eli aktorin) prosessi, joka perustuu keskusteluun, dialogiin.

Mentori on siis kokenut ammattilainen, valmentaja, mestari, työkummi ja sparraaja. Opiskelija on oppipoika, valmennettava, kummilapsi ja aktiivinen toimija.

Mentorointitapaamiset ovat vapaamuotoisia – jokainen mentori–aktori -pari löytää itselleen sopivimman tavan toimia ja keskustella.

Kuka voi olla mentori?

Mentoreina toimivat eri-ikäiset Sibelius-Akatemian kasvatit eli alumnit. On toivottavaa, että mentori on toiminut työelämässä jo muutaman vuoden.

Mentorin tärkeimmät ominaisuudet ovat innostunut asenne ja halu jakaa omia kokemuksiaan ja osaamistaan. Hyvät sosiaaliset taidot sekä kyky kuunnella ovat myös tärkeitä ominaisuuksia. Hyvä mentori on kiinnostunut oppimisesta. Hän esittää kysymyksiä ja antaa tilaa pohdinnalle sekä asioiden käsittelylle.

Mentori antaa opiskelijalle myös rakentavaa palautetta sekä tarjoaa objektiivisen näkökulman, jotta opiskelija kykenee analysoimaan itse omia kehittymismahdollisuuksiaan.

Mentorointiohjelman aikataulu

Mentorointiohjelma käynnistyy syyskuussa ja kestää yhden lukuvuoden. Ohjelmaan kuuluu kuusi kahdenkeskistä noin kahden tunnin mittaista tapaamista mentoreiden ja aktoreiden välillä ja lisäksi kolme yhteistapaamista kaikkien mentorointiohjelmassa mukana olevien kesken. Osa kahdenvälisistä mentorointitapaamisista voi tapahtua Skypen avulla, mutta on suositeltavaa kohdata kasvokkain.

Lukuvuoden 2020–2021 yhteistapaamiset:

  • ti 15.9.2020 klo 15.30-17.30 Zoom
  • ti 12.1.2021 klo 16–18 Zoom
  • ti 19.4.2021 klo 16–18 Zoom

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia maksaa pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvien mentoreiden matkakulut ohjelman yhteistilaisuuksiin.

Mitä mentori saa mentorina toimimisesta?

Mentorointiohjelma tarjoaa sekä alumneille että opiskelijoille keskustelukumppaneita työhön ja työelämään liittyvissä asioissa. Opiskelijan mentorina alumni voi päivittää omaa osaamistaan ja saada uusia näkökulmia omaan työhönsä. Yhteisten tapaamisten myötä mentoreiden verkostot laajenevat entisestään.