Koreografian opetuksen teoreettinen viitekehys

Koreografian opinnoissa käsitellään tanssitaiteen historiaa ja teoriaa nykykoreografialle tärkeiden näkökulmien ja kehitysvaiheiden kautta.

Käsi koskettaa puulevyn päällä olevaa violettia mönjäkasaa.
Sanna Kaesmae

Opintojen tavoitteena on antaa laaja käsite-, historia- ja teoriatietoinen tarttumapinta opiskelijalle, jotta hän voi löytää omia kiinnostuksen kohteitaan tukevia referenssejä ja elävän suhteen tanssitaiteen historiaan ja nykypäivään, tekijöihin, teoksiin ja viitekehyksiin.

Keskeisiä käsitteitä, kuten koreografia, kompositio, representaatio ja presentaatio sekä teos ja esitys tutkitaan osana taiteen evoluutiota, jolloin ne saavat alati muuttuvia ja uusia tulkintoja asetettaessa nykypäivän diskursiiviisiin suhteisiin. 

Opinnoissa käsitellään myös nykykoreografian suhdetta ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin, ekologisiin, eettisiin, ympäristöllisiin ja filosofisiin teemoihin, esimerkiksi posthumanismiin, postkolonialismiin, feminismiin, teknologioiden, tasa-arvon ja identiteettien kysymyksiin. Näitä ei tarkastella binäärisinä vastakkainasetteluina, vaan sekä kriittisenä reflektiona että monialaisena potentiaalina taiteen muotoihin, uusiin medioihin ja sisältöihin.