Academy Winds

Puu- ja vaskipuhallinopiskelijat voivat kausittain hakea osallistumaan oman puhallinensemblemme toimintaan.

Esittely

Sibelius-Akatemian puhallinensemble Academy Winds sai nykyisen muotonsa vuonna 2012, kun puhallinkapellimestariluokan lehtoriksi tullut Peter Ettrup Larsen käynnisti toiminnan.

Kuten perinteinen vuodesta 1916 toiminut Sibelius-Akatemian sinfoniaorkesterikin, myös Academy Winds on kausittain kokoontuva orkesteri. Soittajat valitaan orkesterisoitinten opiskelijoiden keskuudesta 4-6 päivän harjoitusperiodeille, jotka huipentuvat julkiseen konserttiin. Työskentelyn aikataulu jäljittelee ammattiorkestereiden harjoitusjaksoja. Kutsu Midwest Cliniciin 2014 on ensemblen ensimmäinen kansainvälinen avaus. Academy Windsin toimintaa koordinoi puhallinkapellimestarikoulutuksen lehtori Petri Komulainen.

Academy Windsin lisäksi koulutusohjelmaan kuuluvat erilliset vaski- ja puupuhallinyhtyeet Academy Brass ja Academy Woodwinds, joita koordinoivat professorit Pasi Pirinen (vasket) ja Harri Mäki (puupuhaltimet) yhteistyössä puhallinkapellimestarikoulutuksen lehtori Petri Komulaisen kanssa.

Sijainti

Yhteystiedot

Petri Komulainen
lehtori
petri.komulainen@uniarts.fi

Harri Mäki
professori (Academy Woodwinds)
harri.maki@uniarts.fi

Pasi Pirinen
professori (Academy Brass)
pasi.pirinen@uniarts.fi

Nina Lackman
orkesteritoimintapäällikkö
nina.lackman@uniarts.fi

Lue lisää klassisten puhallinsoitinten opiskelusta Sibelius-Akatemiassa